Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - inleiding

Auteur: ds. W. Pieters

Een nieuwe jaargang, een nieuwe rubriek. Een gezegde luidt: afwisseling van spijze doet eten. Elke dag boerenkool, al zou het je lievelingskost zijn, is niet precies wat je wenst. De Bijbel bevat heel verschillende soorten boeken: geschiedenissen, spreuken, profetieën, brieven. Daarom is het goed om uit die verschillende genres wat te overdenken.

     Het laatste boek der Heilige Schrift is een heel bijzonder boek. Het is een apokalypse of openbaring. Het is een boek vol symbolen, visioenen en beeldspraken. En beeldspraak op de juiste manier verstaan is nog niet zo eenvoudig. Daarom zijn er heel wat verschillende uitleggingen, juist van dit laatste boek.

     Wat in het eerste vers al duidelijk is, is dat het niet de "Openbaring van Johannes" genoemd mag worden. Lees maar:

"De openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die spoedig moeten geschieden; en die Hij door Zijn engel heeft gezonden, en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven."

Het is de openbaring of bekendmaking van Jezus Christus. Deze openbaring heeft God aan Zijn Zoon gegeven. En Jezus Christus heeft deze openbaring weer aan Johannes bekendgemaakt. Er is dus niets bij van Johannes, de aardse of menselijke schrijver. Maar alles wat je in dit boek leest, heeft Johannes eenvoudigweg gezien en gehoord en toen precies zo op schrift gesteld. We lezen dus een oog- en oorgetuige-verslag van wat God aan Zijn Zoon schonk, en wat Gods Zoon door middel van een engel aan Johannes schonk, en via Johannes weer aan jou en mij schenkt.

     Dat er niets van de mens bij is, betuigt Johannes nog eens (ten overvloede) in het tweede vers:

"Die het woord van God betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft."

Best de moeite waard dus om er ons eens wat nader op te bezinnen.

     Dit wordt nog duidelijker wanneer we het derde vers lezen:

"Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren hetgeen daarin geschreven is."

Nou, wie zou niet zalig willen zijn? Lees dan dit boek. En bewaar het.

Bewaren ... Wat houdt dat in? Zalig ben je niet als je dit boek alleen maar leest, bestudeert, maar als je het bewaart. Niet in de kast, of in een kluis, maar zoals we van Jezus' moeder lezen in Lukas 2 vers 19. Daar gaat het over wat de herders hebben te vertellen:

"Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart."

Of zoals Mozes meermalen zegt tot het verbondsvolk op weg naar Kanaän, zoals in Deuteronomium 4 vers 2:

"Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied."

Waar gaat het uiteindelijk om in het boek Openbaring? Wanneer we na de inleiding lezen wat het opschrift is, dan denk ik dat we de uiteindelijke bedoeling precies te pakken hebben. Wat lezen we namelijk in vers 4? Dat Johannes GENADE en VREDE aan zijn lezers toewenst van HEM DIE IS EN DIE WAS EN DIE ZAL KOMEN; van DE ZEVEN GEESTEN VOOR GODS TROON; en van JEZUS CHRISTUS DIE DE TROUWE GETUIGE IS, DE EERSTGEBORENE UIT DE DODEN EN DE OVERSTE VAN DE KONINGEN DER AARDE.

     Anders gezegd: het boek Openbaring wil de lezers ervan verzekeren dat zij die hun vertrouwen onvoorwaardelijk op God stellen, veilig zijn in het midden van al de gruwelijkheden die volgens het vervolg van het boek staan te gebeuren.

     Wie het boek niet vanuit deze basishouding bestudeert, gaat verkeerd, na kortere of langere tijd. Wie het boek leest met de nieuwsgierige vraag hoe het morgen of volgende eeuw precies zal zijn in de wereld- en kerkgeschiedenis, raakt in een labyrinth verward. Wie theorieën grondt op visioenen, loopt vast. Wie echter bij het lezen niet nieuwsgierige, maar existentiële vragen stelt, vragen die het hart raken, die de geloofsomgang met Christus raken, die krijgt troost; die grijpt moed.

     Laten we daarom eerbiedig vragen het laatste bijbelboek te mogen benaderen vanuit de lofprijzing, die direct volgt op de zegenwens (vers 5-6):

"Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed; en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader; Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen."

Is "ons" ook waar voor jou?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen