Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 16:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen

     dan uitgegraven goud;

          en hoeveel beter is het verstand te bekomen

               dan zilver.”

                                       Spreuken 16 vers 16

Afgezien van de leer, dat de Bijbel is geïnspireerd en dat dus ons tekstwoord Goddelijk waar is, moet iedereen erkennen, dat het ook gewoon menselijk waar is. Salomo heeft het zelf erva­ren. Hij had veel goud en zilver. Hij was de rijkste koning, die ooit geleefd heeft. En ook had Salomo veel wijsheid en een groot verstand. Hij was wijzer en verstandiger, dan alle konin­gen, die ooit geleefd hebben.

     En als Salomo die twee dingen vergelijkt, komt hij uit eigen erva­ring tot de slotsom, dat het beter is om wijs te zijn, dan rijk. Dat het beter is om verstandig te zijn, dan gierig.

      Dat wat zijn waarde slechts voor een korte tijd behoudt en daarna verlies en schade berokkent, is veel en veel minder waarde­vol, dan dat wat zijn waarde altijd behoudt en nooit enig verlies en nooit enige schade berokkent! Dus als we de dingen nuchter op een rijtje zetten, moeten we het er allemaal over eens zijn, dat de dingen van de eeu­wigheid veel en veel belangrijker zijn, dan de dingen voor de tijd. Want dat wat eeuwig waardevol is, is het ook voor het tijdelijk leven, namelijk waarlijk wijs te zijn en echt verstan­dig te zijn.

     Maar met goud en zilver, hoe mooi ook, zònder ver­stand en inzicht, maken we alleen maar brokken...

Paulus is het helemaal eens met Salomo. Hij schrijft aan zijn geliefde vrienden in Filippi, dat hij alle dingen voor schade en verlies rekent, die hij vroeger zo waardevol achtte. Hoe is dat zo gekomen? Omdat Paulus de Heere Jezus heeft leren kennen en omdat hij Hem meer en meer begeert te kennen. Verder zegt hij, dat hij vergeleken met de geloofskennis van Christus Jezus zijn Heere, alles voor drek en stank acht...

     Dit is pas goede rekenkunde!

Salomo zegt niet alleen: wijsheid is beter dan goud. Maar hij zegt: hoeveel beter is wijsheid dan goud?!

We horen hierin de verwonde­ring en verbazing door klin­ken. De wijste en rijkste koning vergelijkt bij zichzelf, wat nu meer waarde­vol is en roept in verbazing uit, dat het niet te zeggen is, hoeveel beter wijsheid is, dan geld en goed.

     Alles op deze aarde is ijdelheid/leegheid/waardeloosheid. Alles? Nee, ware wijsheid niet. Want ware wijsheid komt voort uit de vreze des HEEREN. Ware wijsheid is in het hart en leven van zo'n jongen of meisje, die heeft leren buigen voor God, die heeft leren beven voor Zijn Woord en die de HEERE Zelf mocht leren beminnen en ook heel de dienst van God.

     Zo hoorde ik pas, dat een prediker de vreze des HEEREN uitlegde aan de kinderen in de kerk: drie woorden, die begin­nen met een `b': buigen, beven en beminnen. En deze vreze des HEEREN en de daaruit voortkomende ware wijsheid zijn niet onder het vloekvonnis: ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid!

Er is nog een belangrijk verschil tussen goud en verstand, zilver en wijsheid. Goud en zilver kunnen ze van je stelen, maar wie echt wijs en verstandig is, kan daarvan niet beroofd worden. Gisteren las ik het nog, hoe een gokverslaafde een echtpaar vermoordde en beroofde van ƒ18.000. Dat echtpaar had veel, maar verloor in ene nacht alles. Dat is op de één of andere manier het lot van allen, die goud en zilver vergade­ren. Je raakt het een keer kwijt.

     Maar wijs­heid en geestelijk verstand is te vergelijken met de keuze van Maria, aan de voeten van Jezus. Jezus zegt tot haar zuster Martha: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar Eén Ding is Nodig; en Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar afgenomen zal worden...

     Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs, dat de ware wijsheid is gelegen in de Heilige Schrift: gij hebt van kinds af de Heilige Schriften geweten, die u wijs kunnen maken tot zalig­heid! En deze wijsheid tot zaligheid, is echt de beste wijs­heid.

Bezit jij deze wijsheid ook? Zoek jij ernaar? Of heeft de zachte glans van kostbaar goud haar bekoring voor jou nog niet verloren? Weet je hoe je en waar je deze ware wijsheid kunt krij­gen? Ik schreef net al het woord van Paulus op: dat de Heilige Schriften je wijs kunnen maken tot zaligheid. En nu wil ik je nog een andere uitspraak van dezelfde apostel door­geven. Hij schrijft aan de Colossenzen: in Christus is al de wijsheid van God verborgen! Daarom, vlucht toch tot deze Heere Jezus Christus!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen