Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 16:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen

     dan uitgegraven goud;

          en hoeveel beter is het verstand te bekomen

               dan zilver.”

                                       Spreuken 16 vers 16

Afgezien van de leer, dat de Bijbel is geïnspireerd en dat dus ons tekstwoord Goddelijk waar is, moet iedereen erkennen, dat het ook gewoon menselijk waar is. Salomo heeft het zelf erva­ren. Hij had veel goud en zilver. Hij was de rijkste koning, die ooit geleefd heeft. En ook had Salomo veel wijsheid en een groot verstand. Hij was wijzer en verstandiger, dan alle konin­gen, die ooit geleefd hebben.

     En als Salomo die twee dingen vergelijkt, komt hij uit eigen erva­ring tot de slotsom, dat het beter is om wijs te zijn, dan rijk. Dat het beter is om verstandig te zijn, dan gierig.

      Dat wat zijn waarde slechts voor een korte tijd behoudt en daarna verlies en schade berokkent, is veel en veel minder waarde­vol, dan dat wat zijn waarde altijd behoudt en nooit enig verlies en nooit enige schade berokkent! Dus als we de dingen nuchter op een rijtje zetten, moeten we het er allemaal over eens zijn, dat de dingen van de eeu­wigheid veel en veel belangrijker zijn, dan de dingen voor de tijd. Want dat wat eeuwig waardevol is, is het ook voor het tijdelijk leven, namelijk waarlijk wijs te zijn en echt verstan­dig te zijn.

     Maar met goud en zilver, hoe mooi ook, zònder ver­stand en inzicht, maken we alleen maar brokken...

Paulus is het helemaal eens met Salomo. Hij schrijft aan zijn geliefde vrienden in Filippi, dat hij alle dingen voor schade en verlies rekent, die hij vroeger zo waardevol achtte. Hoe is dat zo gekomen? Omdat Paulus de Heere Jezus heeft leren kennen en omdat hij Hem meer en meer begeert te kennen. Verder zegt hij, dat hij vergeleken met de geloofskennis van Christus Jezus zijn Heere, alles voor drek en stank acht...

     Dit is pas goede rekenkunde!

Salomo zegt niet alleen: wijsheid is beter dan goud. Maar hij zegt: hoeveel beter is wijsheid dan goud?!

We horen hierin de verwonde­ring en verbazing door klin­ken. De wijste en rijkste koning vergelijkt bij zichzelf, wat nu meer waarde­vol is en roept in verbazing uit, dat het niet te zeggen is, hoeveel beter wijsheid is, dan geld en goed.

     Alles op deze aarde is ijdelheid/leegheid/waardeloosheid. Alles? Nee, ware wijsheid niet. Want ware wijsheid komt voort uit de vreze des HEEREN. Ware wijsheid is in het hart en leven van zo'n jongen of meisje, die heeft leren buigen voor God, die heeft leren beven voor Zijn Woord en die de HEERE Zelf mocht leren beminnen en ook heel de dienst van God.

     Zo hoorde ik pas, dat een prediker de vreze des HEEREN uitlegde aan de kinderen in de kerk: drie woorden, die begin­nen met een `b': buigen, beven en beminnen. En deze vreze des HEEREN en de daaruit voortkomende ware wijsheid zijn niet onder het vloekvonnis: ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid!

Er is nog een belangrijk verschil tussen goud en verstand, zilver en wijsheid. Goud en zilver kunnen ze van je stelen, maar wie echt wijs en verstandig is, kan daarvan niet beroofd worden. Gisteren las ik het nog, hoe een gokverslaafde een echtpaar vermoordde en beroofde van ƒ18.000. Dat echtpaar had veel, maar verloor in ene nacht alles. Dat is op de één of andere manier het lot van allen, die goud en zilver vergade­ren. Je raakt het een keer kwijt.

     Maar wijs­heid en geestelijk verstand is te vergelijken met de keuze van Maria, aan de voeten van Jezus. Jezus zegt tot haar zuster Martha: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar Eén Ding is Nodig; en Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar afgenomen zal worden...

     Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs, dat de ware wijsheid is gelegen in de Heilige Schrift: gij hebt van kinds af de Heilige Schriften geweten, die u wijs kunnen maken tot zalig­heid! En deze wijsheid tot zaligheid, is echt de beste wijs­heid.

Bezit jij deze wijsheid ook? Zoek jij ernaar? Of heeft de zachte glans van kostbaar goud haar bekoring voor jou nog niet verloren? Weet je hoe je en waar je deze ware wijsheid kunt krij­gen? Ik schreef net al het woord van Paulus op: dat de Heilige Schriften je wijs kunnen maken tot zaligheid. En nu wil ik je nog een andere uitspraak van dezelfde apostel door­geven. Hij schrijft aan de Colossenzen: in Christus is al de wijsheid van God verborgen! Daarom, vlucht toch tot deze Heere Jezus Christus!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen