Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 109 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In een heel andere sfeer dan in de vorige Psalm verkeert de dichter van Psalm 109. Er is een valse beschuldiging tegen hem ingebracht; en mensen verwensen hem, vervloeken hem.

Het zou heel goed kunnen dat hierin de situatie wordt beschreven aan het hof van koning Saul:

“De mond van de goddeloze en de mond van het bedrog zijn tegen mij opengedaan. Zij hebben met mij gesproken met een valse tong.”

Ook in onze tijd komt dit voor. Denk aan wat Petrus schrijft over de christenen in de landstreken van Pontus, Bythinië, enz. (1 Petrus 2 vers 12 & 1 Petrus 3 vers 16):

“Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat waarin zij kwalijk over u spreken, als over kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken in de dag der bezoeking.”

“Heb een goed geweten, opdat waarin zij kwalijk over u spreken, als over kwaaddoeners, zij beschaamd worden die uw goede wandel in Christus lasteren.”

Houd er gewoon rekening mee, dat het gebeurt, en bid God dat je aan wereldse omstanders geen aanleiding zult geven om je te lasteren.

In de tien dagen tussen de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest wordt vers 8 door Petrus toepast op Judas, die zich had opgehangen, nadat hij Jezus had verraden. Lees maar Handelingen 1 vers 20. De apostelen hadden veel licht van de Heilige Geest in hun verstand en zij begrepen dat heel het Oude Testament uiteindelijk over Jezus Christus sprak. Zo moeten wij ook – in hun voetspoor – de Psalmen lezen, en ons steeds afvragen: wat staat er in deze Psalm over Christus?

In vers 31 staat een rijke belofte voor allen die de Heere Jezus als Voorspreker of Advocaat nodig hebben, voor de heilige rechtbank van God. De Advocaat staat aan je rechterhand, om je te verdedigen tegen alle beschuldigingen van Gods wet, van je aanklagende geweten en van de duivel. Jezelf verdedigen gaat niet, hoeft ook niet. Schuil maar achter het Lam!

Verlos mij toch van al het kwade,                           
Want goed en groot is Uw genade.                        
Ik ben bedrukt, arm en ellendig. 
Ook is mijn hart doorwond inwendig.             
Ik voel mijn kracht tot niets gebracht                  
Zoals een schaduw voor de nacht.

Een kernvers is:

Ik zal de HEERE
met mijn mond zeer loven

en in het midden van velen
zal ik Hem prijzen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen