Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 8:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud,

     en Mijn inkomen is beter dan uitgelezen zilver."

                                        Spreuken 8 vers 19

Salomo is vol van de heerlijke geschenken, die God geeft aan degenen, die Hem liefhebben. In dit achtste hoofdstuk schrijft hij over de Heere Jezus Christus. Hij noemt Hem de Wijsheid van God. En in vers 19 zegt hij over deze Goddelijke Wijsheid, Jezus Christus, dat Zijn vrucht beter is dan goud en zilver.

Nu, als we eerlijk zijn, zullen de meeste lezers van `De Catechi­sant' best wel graag een paar cent bezitten. Kunnen wij op een legale/ wettige manier er een paar gulden (of een paar duizend gulden liefst) bij verdienen/krijgen, dan vinden we dat heel niet erg.

Nu maakt de Bijbel een vergelijking tussen goud en zilver aan de ene kant en de vrucht van de Wijsheid aan de andere kant. We moeten ze tegenover elkaar zien staan.

Tussen haakjes: veel kerkmensen zien ze niet te­genover elkaar staan, maar vinden de Goddelijke Wijsheid best wel te combineren met aards slijk. Zou het onder de lezers van ons jeugdblad anders zijn? Zijn er ook niet veel refo's, die denken, dat geld en God best samen kan gaan? Paulus schrijft aan zijn zoon Timotheüs, dat mensen, die rijk willen worden in verzoeking vallen en in een strik trap­pen... Het is buitengewoon gevaarlijk om geld te willen bezitten, om rijk te willen worden.

Maar als we het samen erover eens zijn, dat de vrucht van de ware Wijsheid én goud/zilver tegenstellingen zijn, dan komt natuur­lijk de vraag: waaraan verleen ik de voorkeur? Natuurlijk weten we allemaal best, wat we rechtzinnig moeten kiezen, maar dóen we dat ook? Elke keer weer..., in elke omstandigheid, dat de geldzak rinkelt?

Om de juiste keus te kunnen maken, moeten we eerst weten, wat dan de vrucht van Christus, de Goddelijke Wijsheid is. Zien we dat scherp, dàn kunnen we ook nadenken over onze voorkeur.

De vrucht van Christus is, wat iemand krijgt of meemaakt, wanneer hij Christus volgt, bij Hem hoort. Wie bij Christus hoort, is een Christen en de Catechismus zegt heel eenvoudig: dan heb jij deel aan de zalving van Christus (antwoord 32) en de Heilige Geest maakt jou al de gaven en schatten van Christus deelachtig (ant­woord 53).

Nu, kun je al kiezen? Stem je in met de woorden van de Goddelijke Wijsheid, Die zegt: Mijn vrucht is beter, dan het beste en kostbaar­ste goud? Of aarzel je nog en denk je: zou ik wel echt gelukkig worden met deze gaven en schatten van Christus?

Ik zal het nòg duidelijker voor je uitleggen: al die gaven en schat­ten van Christus, waaraan jij deel krijgt door een waar geloof, zijn van oneindige waarde. Je ontvangt het burgerrecht van de Hemel­stad, je krijgt toegang tot het Koninklijk Paleis, je wordt gevrijwaard van alle leed en ellende, je mag je eeuwig verzadigen aan de Fontein van het Water des levens, je wordt volkomen verzorgd en je mag steeds dronken worden van Goddelijke liefde.

Kom, overweeg het eens! Maak je keus! Nu is het nog tijd, straks kan het voor eeuwig te laat zijn. Word je nog niet begerig naar het groot voorrecht van een Christen? Blijf je liever op de basten van varkensvoer kauwen, dan je te zetten aan de welvoorziene dis in het Huis van je Vader (Lucas 15)?

Wil je het nog beter onderzoeken en eens navraag doen bij ande­ren, wat die ervan vinden? Nou, dan gaan we samen even op bezoek bij Mozes, die kroonprins in het paleis van de Farao is. Hij moet kiezen: aan de ene kant al de schatten van Egypte en aan de andere kant bij Christus te horen. Vraag het maar eens aan deze veelbelovende kroonprins (hij is ongeveer 40 jaar en kiest dus niet onbesuisd). Dan zegt hij: `De versmaadheid en schande, die ik bij Christus vind, zijn mij meer waard, dan alle schatten/rijkdommen van heel het rijk van de Farao!'

Vraag het ook maar eens aan andere ware Christenen, die ver­stand hebben van het één en van het ander: ze hebben de schat­ten en rijkdommen van de wereld geproefd én ze hebben de gaven en schatten van Christus ontvangen. Dan zeggen ze (hoeveel schande het hun ook opleverde): ik kies liever door God karig behandeld te worden, dan een royaal onthaal te ontvangen van de wereld.

Daarom, denk eens na: Jezus Zelf zegt: Mijn vrucht is beter dan alle goud en zilver, die je maar krijgen kunt!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen