Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 8:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud,

     en Mijn inkomen is beter dan uitgelezen zilver."

                                        Spreuken 8 vers 19

Salomo is vol van de heerlijke geschenken, die God geeft aan degenen, die Hem liefhebben. In dit achtste hoofdstuk schrijft hij over de Heere Jezus Christus. Hij noemt Hem de Wijsheid van God. En in vers 19 zegt hij over deze Goddelijke Wijsheid, Jezus Christus, dat Zijn vrucht beter is dan goud en zilver.

Nu, als we eerlijk zijn, zullen de meeste lezers van `De Catechi­sant' best wel graag een paar cent bezitten. Kunnen wij op een legale/ wettige manier er een paar gulden (of een paar duizend gulden liefst) bij verdienen/krijgen, dan vinden we dat heel niet erg.

Nu maakt de Bijbel een vergelijking tussen goud en zilver aan de ene kant en de vrucht van de Wijsheid aan de andere kant. We moeten ze tegenover elkaar zien staan.

Tussen haakjes: veel kerkmensen zien ze niet te­genover elkaar staan, maar vinden de Goddelijke Wijsheid best wel te combineren met aards slijk. Zou het onder de lezers van ons jeugdblad anders zijn? Zijn er ook niet veel refo's, die denken, dat geld en God best samen kan gaan? Paulus schrijft aan zijn zoon Timotheüs, dat mensen, die rijk willen worden in verzoeking vallen en in een strik trap­pen... Het is buitengewoon gevaarlijk om geld te willen bezitten, om rijk te willen worden.

Maar als we het samen erover eens zijn, dat de vrucht van de ware Wijsheid én goud/zilver tegenstellingen zijn, dan komt natuur­lijk de vraag: waaraan verleen ik de voorkeur? Natuurlijk weten we allemaal best, wat we rechtzinnig moeten kiezen, maar dóen we dat ook? Elke keer weer..., in elke omstandigheid, dat de geldzak rinkelt?

Om de juiste keus te kunnen maken, moeten we eerst weten, wat dan de vrucht van Christus, de Goddelijke Wijsheid is. Zien we dat scherp, dàn kunnen we ook nadenken over onze voorkeur.

De vrucht van Christus is, wat iemand krijgt of meemaakt, wanneer hij Christus volgt, bij Hem hoort. Wie bij Christus hoort, is een Christen en de Catechismus zegt heel eenvoudig: dan heb jij deel aan de zalving van Christus (antwoord 32) en de Heilige Geest maakt jou al de gaven en schatten van Christus deelachtig (ant­woord 53).

Nu, kun je al kiezen? Stem je in met de woorden van de Goddelijke Wijsheid, Die zegt: Mijn vrucht is beter, dan het beste en kostbaar­ste goud? Of aarzel je nog en denk je: zou ik wel echt gelukkig worden met deze gaven en schatten van Christus?

Ik zal het nòg duidelijker voor je uitleggen: al die gaven en schat­ten van Christus, waaraan jij deel krijgt door een waar geloof, zijn van oneindige waarde. Je ontvangt het burgerrecht van de Hemel­stad, je krijgt toegang tot het Koninklijk Paleis, je wordt gevrijwaard van alle leed en ellende, je mag je eeuwig verzadigen aan de Fontein van het Water des levens, je wordt volkomen verzorgd en je mag steeds dronken worden van Goddelijke liefde.

Kom, overweeg het eens! Maak je keus! Nu is het nog tijd, straks kan het voor eeuwig te laat zijn. Word je nog niet begerig naar het groot voorrecht van een Christen? Blijf je liever op de basten van varkensvoer kauwen, dan je te zetten aan de welvoorziene dis in het Huis van je Vader (Lucas 15)?

Wil je het nog beter onderzoeken en eens navraag doen bij ande­ren, wat die ervan vinden? Nou, dan gaan we samen even op bezoek bij Mozes, die kroonprins in het paleis van de Farao is. Hij moet kiezen: aan de ene kant al de schatten van Egypte en aan de andere kant bij Christus te horen. Vraag het maar eens aan deze veelbelovende kroonprins (hij is ongeveer 40 jaar en kiest dus niet onbesuisd). Dan zegt hij: `De versmaadheid en schande, die ik bij Christus vind, zijn mij meer waard, dan alle schatten/rijkdommen van heel het rijk van de Farao!'

Vraag het ook maar eens aan andere ware Christenen, die ver­stand hebben van het één en van het ander: ze hebben de schat­ten en rijkdommen van de wereld geproefd én ze hebben de gaven en schatten van Christus ontvangen. Dan zeggen ze (hoeveel schande het hun ook opleverde): ik kies liever door God karig behandeld te worden, dan een royaal onthaal te ontvangen van de wereld.

Daarom, denk eens na: Jezus Zelf zegt: Mijn vrucht is beter dan alle goud en zilver, die je maar krijgen kunt!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen