Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

"Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten,

     maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven."

                                        Spreuken 3 vers 34

Je moet er maar op rekenen, dat de Heere precies bijhoudt, wat wij doen. Er is een boek voor Gods Aangezicht, waarin Hij alles opschrijft, wat wij zeggen en doen. Als wij met God en Zijn dienst spotten, zal de Heere ons ook bespotten. Dat betekent: dan zal de Heere ons geen genade bewijzen, wanneer we er Hem om smeken.

Er zijn mensen, die ernstig smeken om genade, maar te laat. Ze hebben hun leven lang de genadetijd laten gaan, de kostelijke gelegenheid om zich tot God te bekeren hebben ze bewust tussen de vingers door laten glippen. En nu, nu ze oud en ziek zijn geworden, nu de dokter zegt, dat er niets meer aan te doen is, nu zij dus de dood voelen naderen, nú moet de Heere God zo nodig eventjes komen om hen te bekeren en te redden van het eeuwig verderf ...

De Schrift zegt, dat God met zulke spotters, die hun leven lang aan God zijn voorbij gegaan en die in het diepst van hun hart hebben gespot met de ernstige prediking van de eeuwige verdoemenis ..., de Schrift zegt, dat God met zulke spotters zal spotten. Dat Hij ze niet meer hoort en niet meer genadig is.

Houd jij er rekening mee? God laat Zich niet bespotten! Het zal waarlijk niet meevallen om straks (en dat kan zelfs al jong) op je sterfbed te liggen met een heilig spottende God boven je ...!

Dan zul je roepen en schreeuwen, maar er zal geen horend oor in de hemel zijn, geen sprekende mond, geen helpende hand. Jij hebt de genadetijd verkwanseld en je hebt met God gesold, alsof Hij speelgoed was ... Ontzaglijk, mijn jonge vrienden! Ga zo niet door!

Nu is het de goede tijd, schrijft Paulus in II Korinthiërs 6 vers 2. Nú! Stel niet uit tot morgen, wat je heden moet verzorgen. Je moet nu denken aan je zaligheid en niet uitstellen tot later! Het is toch wel zo onvoorstelbaar dwaas om steeds maar uit te stellen, uit te stellen, uit te stellen!

                   Spot niet langer met God!

Tegenover de spotters staan de zachtmoedigen. En van hen staat geschreven, dat God ze genade zal geven.

Zachtmoedigen krijgen genade. Niet omdat ze deze genade verdienen. Genade betekent immers, dat het onverdiend is. Het is juist daarom genade, omdat we het niet verdiend hebben. Waarom krijgen zachtmoedigen dan genade? Omdat God dat wil.

Misschien denk jij onder het lezen: maar ik ben heel niet zo'n zachtmoedige. Ik voel mij zo vaak hard en weerbarstig. Ik lijk eerder op zo'n spotter!

En dat is ook zo. Vanuit onszelf zijn we echt niet zo zachtmoedig. Vanuit onszelf zijn we werkelijk zulke spotters.

En dan hebben wij het ook geheel en al verdiend, dat God ons zal bespotten. Dat God ons zal `uitlachen', wanneer wij met dodelijke angst en panische schrik voor Zijn rechterstoel zullen verschijnen en dan voor eeuwig in die ontzaglijke buitenste duisternis zullen moeten gaan ...!

Ben jij het er eerbiedig mee eens geworden, dat je dàt verdiend hebt? Zeg je het wel eens stilletjes tegen de Heere, dat je zo'n vreselijke spotter bent en denk je: er is vast onder de lezers van `De Catechisant' niet één zo grote spotter als ik!

Vertel deze ellendige zaak maar aan de Heere.

Weet je nu wat een zachtmoedige is? Dat is iemand, die last kreeg van zijn zonden, die zijn boze zonden voelt drukken op zijn ziel, als een zware last. Die er soms zo onder gebogen is, er bedrukt onder is, er neerslachtig van is, er soms zo bar moedeloos van is ... Dàt is een zachtmoedige. Die heeft niet zo'n grote mond meer over `ik ben toch gedoopt en ik ga zo trouw naar de kerk en ik leef toch zo keurig reformatorisch ...' Nee, die zwijgt over deze dingen en zucht, omdat hij van zichzelf voelt: huichelaar!

Wat doet God nu met zo'n neergebogene? Wanneer die last van spottende gedachten jou te zwaar wordt? Wanneer je je steeds ellendiger voelt, omdat heel je leven één grote bespotting is van God en alle heilige dingen? Wat doet God nu met zo'n ellendeling als jij? Er staat: die geeft Hij genade.

Dat had je niet gedacht! Je dacht, bij zo'n zachtmoedige gaat het over iemand anders, maar niet over mij! De genade, die God geeft aan een zachtmoedige, geeft Hij dus aan een ander, niet aan mij! Wat een verrassing dan, als de Heere nu ook aan jóu Zijn genade schenkt. Dan ervaar je Zijn Goddelijke gunst. Onvoorstelbaar!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen