Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 49 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Volgens de voormalige joodse rabbi Salomon Duijtsch, zit er in Psalm 49 een geheim. De dichter gebruikt in het begin zulke woorden dat je hooggespannen verwachtingen koestert: het gaat over spreuken vol wijsheid…. Lees je verder, dan staat er kort samengevat: dat iedereen gaat sterven.

Nu, denk je, dat wist ik al. Daarom moeten we achter de schijnbaar zo bekende dingen (alle mensen gaan sterven) kijken of er iets dieper verborgen zit. En dat zit er: in vers 8. Daar staat: “Niemand zal zijn broeder ooit kunnen verlossen. Hij zal aan God zijn losgeld niet kunnen geven.”

Het ontgaat de aandachtige lezer niet dat hier ontzaglijke dingen worden gezegd.

In de eerste plaats dat de dood met een ijzeren noodwendigheid komt. Waarom? Omdat Gods heilig recht de doodstraf eist op de zonde.

In de tweede plaats gaat het over een losgeld. En dáár ziet de christen geworden rabbi, Christiaan Salomon Duijtsch een duidelijke heenwijzing naar het losgeld dat de beloofde (en nu ook gekomen) Messias zal opbrengen: Zijn kostbaar bloed, Zijn volkomen verzoening.

Dáárover gaat het in Psalm 49. De noodzaak van een Zaligmaker wordt hier op oudtestamentische manier aan de orde gesteld: buiten Jezus is geen leven. Buiten Zijn offerdood is er geen genade mogelijk. Dus niet ‘genade in plaats van recht’, maar ‘genade gegrond op recht’. Maar dan niet het recht dat wij kunnen laten gelden, maar het recht dat Jezus Christus als onze Hogepriester bezit en waarop Zijn voorbede in de hemel is gegrond.

Psalm 49 is dus veel dieper dan je zou denken. Het begin van de Psalm zegt dat ook, maar je ziet het niet zomaar. Alleen als het licht van zondeval én Golgotha erover valt… Dan biedt vers 15 zelfs uitzicht op de opstanding uit de doden: “De dood zal hen afweiden en de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond” = ‘wanneer zij uit hun slaap zullen ontwaken tot de zalige opstanding door de kracht van hun Hoofd Jezus Christus.’

O volken, hoor wat tot u wordt gezegd.  

Bewoners van de wereld, overlegt. 

Of u eenvoudig of aanzienlijk bent,

’t Zij rijk of arm, dat elk zich tot mij wend’.

’t Is enkel wijsheid wat mijn mond verlaat;

Bedacht in ’t hart dat ’t Woord van God verstaat 

Ja, ‘k neig mijn oor en luister, ‘k zal op snaren 

Met harpgezang de spreuken Gods verklaren.

Een kernvers is:

God zal mijn ziel

van het geweld

van het graf

verlossen.

Want Hij zal mij

opnemen.

 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen