Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer

Psalm 150 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De laatste Psalm. Als je nog niet hebt begrepen met welk doel God je heeft gemaakt en onderhouden, en als je nog steeds je afvraagt: “Waarom ben ik er eigenlijk?”, of als je nog steeds niet beseft wat het ware geluk is, dan kun je dit allemaal in deze laatste Psalm vinden.

Wanneer alleen is de lof waar die God zo eeuwig waard is? Als die begint waar Psalm 150 begint: in het heiligdom. Daar alleen kunnen we weer leren God te loven. Waar het offer is. Niet het offer dat ik bedenk of voortbreng, maar dat God heeft ingezet en uiteindelijk Zelf brengt: Zijn Zoon op Golgotha. De Schrift leert ons dat niemand God volmaakt heeft geprezen met woorden en daden, dan alleen Gods eniggeboren Zoon. En de Schrift leert ons ook dat het oprechte lofprijzen van God (al is het in dit leven nog niet volmaakt) door ons alleen geleerd kan worden op de school van de Heere Jezus.

Wanneer we onze ogen goed de kost hebben gegeven in het heiligdom, en onze oren aandachtig te luisteren hebben gelegd aan de bijzondere Openbaring die ons daar tegemoet klinkt, sluiten we ogen en oren niet voor de werken van God in de schepping, de natuur. Hetzelfde vers dat ons naar het Heiligdom leidt, brengt ons ook in verrukking bij het zien van de heldere lucht (bij dag: azuurblauw; bij nacht: met ontelbaar vele sterren versierd). Want God moet ook om die wondere almacht, wijsheid en goedheid worden geprezen.

In vers 2 wordt dit in algemene woorden omschreven: ‘Zijn mogendheden’ en ‘de menigvuldigheid van Zijn grootheid’. Hier kun je alles bij denken wat over Gods macht of over Zijn groot-zijn gaat op het terrein van onder andere Zijn Vaderlijke zorg. Denk hierbij – om één ding te noemen – aan wat de Heidelbergse Catechismus hierover opmerkt in antwoord 1:

Mijn getrouwe Zaligmaker bewaart mij zó nauwkeurig, dat zonder de wil van mijn He­melse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen.

Loof de HEERE. God zij lof.                     
Overvloedig prijzensstof                           
Is er in Zijn heiligdom.                               
’t Zwerk vertoont Zijn kracht alom.
God de HEERE zij geprezen.
Loof Hem om Zijn wond’re macht,
Om de grootheid van de kracht
Van Zijn eeuwig Godd’lijk Wezen.

Een kernvers is:

Laat alles wat adem heeft,
de HEERE loven. Hallelujah!

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen