Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 120 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

We komen in Psalm 120 bij een speciaal onderdeel van het Psalmboek terecht. Vijftien hoofdstukken achter elkaar draagt een Psalm het opschrift ‘Hammaäloth’. Het woord is door onze statenvertalers onvertaald overgenomen uit het Hebreeuws. Wat de bedoeling ervan is, is niet met zekerheid uit te maken. Velen denken dat het ‘bedevaartslied’ of ‘pelgrimslied’ betekent. De eerste Psalm in deze rij verplaatst ons dan naar de situatie dat een Israëliet zijn reis begint naar het centraal-heiligdom.

Hij verkeert in onze Psalm in een ver land, onder vijandige mensen, die het hem benauwd maken, vers 1, en hem belasteren (vers 2). Hij noemt ook de naam van de plaats waar hij is: Mesech en Kedar. Hij woont hier tussen heidenen die een hekel hebben aan de dichter. Of hij dit letterlijk bedoelt, of als beeldspraak, weet ik niet. In het laatste geval bedoelt hij dat hij in het midden van zijn eigen volksgenoten toch als het ware onder heidenen woont. Ze horen allemaal wel bij Gods verbondsvolk, dat uit Abraham was voortgekomen, maar ze kenden niet allemaal de God van hun stamvader. En vandaar de hatelijke manier waarop ze met de dichter omgingen.

Treffend is de manier waarop hij in het laatste vers de verhouding tussen hem en zijn buurtbewoners omschrijft: “Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog.” Voor het woord ‘vreedzaam’ staat in het Hebreeuws het woord sjaloom, dat ‘vrede’ betekent.

Op de vorige bladzijde noemde ik je een kenmerk van oprechte christenen, namelijk dat zij treuren over de zonden van mensen om hen heen. In deze Psalm vinden we ook een kenmerk van echt geloof: tot in zijn genen zit het een christen (om zo te zeggen) om vredelievend te zijn.

Jezus sluit hierbij aan in de Bergrede (Mattheüs 5 vers 9): “Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.”

Hoe sta jij op school en in de gemeente bekend, en in je gezin? Zijn jouw broers en zussen het er allemaal over eens (al zou het zijn dat ze de Heere Jezus niet willen volgen), dat jij in ieder geval geen onruststoker bent?!

Jezus Zelf heeft deze Psalm heel pijnlijk in Zijn eigen gezin gemerkt: Zijn broers en zussen geloven niet in Hem …

Ik hunker naar de zoete vrede.
Haar wasdom is mijn wens en bede,
Maar ‘k vind mijn goedbedoelde woorden.
Beantwoord met een lust tot moorden.

Een kernvers is:

Ik ben vreedzaam / vredelievend,
maar als ik spreek,
zijn zij aan de oorlog.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen