Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 10:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De hoop der rechtvaardigen is blijdschap

     maar de verwachting der goddelozen zal vergaan."

                                       Spreuken 10 vers 28

Niet onbelangrijk is het om te weten of je hoop goede grond heeft. Je kunt hopen op genezing, maar komt dat ook zo? Je kunt hopen dat je slaagt, maar is dat gegronde hoop? Welke reden heb je om te hopen, om verwachtingen te koesteren?

Salomo maakt onderscheid tussen de ene soort van hoop en de andere soort van hoop. Hij zegt: de hoop van een rechtvaardige komt uit, maar de hoop van een goddeloze niet.

`De hoop van een rechtvaardige.' Wat wordt met `rechtvaardige' bedoeld? Iemand die in een rechte verhouding tot God staat, iemand bij wie het in orde is gekomen tussen God en hem.

Ben jij een rechtvaardige? Sta je recht voor je Rechter, ga je geen kromme weg, maar een rechte? Leef jij geheel en al overeenkomstig Gods gebod? Wijk je niet af van Zijn bevelen? Dàn ben je een rechtvaardige.

Iemand wiens lust het is om de HEERE te vrezen, om geheel en al naar Hem te luisteren. Wie is dat? Die lezer van `De Catechisant' die wedergeboren is en in Christus gelooft.

Van zo'n persoon staat er nu: zijn hoop is blijdschap. Hij kijkt uit naar de toekomst, zonder vrees en schrik. Hij hoeft niet bang te zijn voor wat morgen zal gebeuren. Hij weet dat alles in orde is gekomen tussen God en hem en daarom kan hij 's morgens met blijdschap de dag beginnen en de moeiten met vreugde het hoofd bieden.

Misschien denk je: zou dat altijd zo zijn bij Gods kinderen?

Misschien denk je: het is te mooi om waar te zijn!

Toch denk ik dat jij ook wel eens Psalm 89 vers 7 meezingt in de kerk. Wat staat daar?

'Hoe zalig is het volk,

     dat naar Uw klanken hoort!

zij wand'len HEER' in 't licht

     van 't Godd'lijk aanschijn voort;

zij zullen in Uw Naam

     zich al de dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe;

     Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw

     zal nooit hun val gedogen,

maar Uw gerechtigheid

     hen naar Uw Woord verhogen.'

Wat betekent dit? Dat de rechtvaardigen of godzaligen of god-vrezenden nooit bang hoeven zijn voor enig gevaar of enige dreiging. De Heere zal ze getrouw bewaren. Hij houdt satan als het ware aan de ketting. Hij leert hen op Hem te steunen, op Hem te hopen, bij Hem zich veilig te weten.

Wanneer we daarentegen de goddelozen bezien - ook de vroom-gecamoufleerde, schijnheilige en huichelachtige goddelozen ...! -, dan zegt de Heere Zelf: die hoop / verwachting zal vergaan. Het is een ijdele hoop, die ze koesteren.

We moeten eerlijk met ons zelf omgaan, mijn jonge vrienden! Wat heb je er aan om je te bedriegen op reis naar die ontzaglijke eeuwigheid? Waarom zou je niet eens grondig onderzoek proberen in te stellen naar de grondslag van je hoop? Is het werkelijk waar, dat je - als rechtvaardige - op reis bent naar de blijdschap? Of zal straks jouw hoop vergaan?

Deze twee soorten van hoop vinden we door Bunyan getekend aan het einde van zijn prachtige en indrukwekkende boek `De Christenreis'. Hij vertelt hoe `Christen' door de doodsrivier moet en dreigt in de rivier onder te gaan, te verdrinken. Hij verliest een ogenblik alle moed en ook het gezicht op de komende heerlijkheid. Maar Christen heeft een reisgezel: `Hopende'. Deze houdt hem het hoofd boven water, zodat hij veilig aan de andere kant komt en zo de Stad van zijn grote Koning mag ingaan. Dat is de Stad van eeuwige blijdschap, van echte en blijvende vreugde.

Daarbij schrijft Bunyan dan over zichzelf: ik wenste ook daar te zijn.

Vervolgens tekent hij `Onkunde'. Deze komt gemakkelijk over de doodsrivier, door middel van `veerman IJdele Hoop'. Je kunt het verder lezen op de binnenzijde van de omslag. Deze Onkunde wordt buiten geworpen in de eeuwige duisternis. De hoop, de verwachting van deze man, deze onkundige man is helaas vergaan.

Zijn hoop was niet goed gefundeerd.

- Hij was onkundig van de noodzaak der waarachtige bekering.

- Hij was onkundig aangaande de noodzaak om zielsbevindelijk aan Jezus Christus te worden verbonden door een oprecht geloof, dat de Heilige Geest in ons hart werkt.

Hij meende op losse/wankele gronden dat hij ook wel zalig zou worden en hij zei misschien wel: bij God is veel meer ruimte dan die bekrompen christenen menen ...

Salomo wijst jou en mij er ernstig op: niet alle hoop zal goed uitkomen. Het kan best zijn, dat jouw hoop, jouw toekomstverwachting zal vergaan. Dat je zwaar teleurgesteld zult worden. Dan zul je straks tegen de Heere Jezus zeggen: maar ik ken U toch, U hebt mij gedoopt, ik heb van Uw Naam belijdenis gedaan, ik ben aan het Avondmaal gegaan ... Hoor ik dan niet bij Uw volk? Ik heb het toch altijd eerlijk gemeend!

     En dan te horen: Ik zeg u: Ik ken u niet!

Mag ik je met alle klem aanraden eens een eerlijk onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van de fundering van je hoop? Immers is er nu nog tijd om een verrotte grondslag door God te laten vernieuwen en daarvoor in de plaats een Goddelijke grondslag te ontvangen: díe hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.

                                         Romeinen 5 vers 5


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen