Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 18:22 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Wie een vrouw gevonden heeft,

heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft een welge­vallen getrokken van de HEERE.”

                                       Spreuken 18 vers 22

Wonderen doet God; alleen maar wonderen. In de na­tuur en in de genade. Deze twee zaken komen nu aan de orde in een goed huwelijk. Een natuurlijk won­der, dat een man van een vrouw houdt en die vrouw van die man houdt ... En een genadewonder, dat het welgevallen van de HEERE daarbij ontvangen wordt.

De Heere zegt zelf dat het niet goed is voor een man, een mens, om alleen te zijn. God schiep de mens dan ook als man en vrouw. Heel prachtig staat dit in Genesis 1 vers 27. Daar staat niet alleen: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem.” Maar er staat uitdrukke­lijk bij: “Man en vrouw schiep Hij hen.”

In hoofdstuk 2 lezen we dan van de schepping van de vrouw, die Manninne wordt genoemd (vrouwelijke man). In overeenstemming met deze geschiedenis beschrijft Salomo in Spreuken 18 vers 22 hoe God over het huwelijk denkt. Niet over het huwelijk zonder de vreze des HEEREN, maar met de vreze des HEEREN. Uit het vervolg van ons tekstvers is wel duidelijk dat het niet gaat over een slechte vrouw, maar over een goede vrouw; en nog nader: over een godzalige vrouw. Hoe zou je anders een welge­vallen van de HEERE kunnen trekken of ontvangen?

Hiermee stemt overeen het woord van de apostel Paulus in I Corinthiërs 7 vers 39. Hij schrijft daar over een weduwe en zegt dat die mag hertrouwen. Met wie? Paulus schrijft: zij is “vrij om te trouwen wie zij wil.” Maar dan volgt er nog wel wat, namelijk: “alleen in de Heere.” Dus een vrouw mag niet trouwen met wie zij wil en dus mag ook een man niet trouwen met wie hij wil. Zij mag met elke (ongetrouwde) man trouwen die haar maar vraagt, máár als het is met goedkeuring van de Heere Jezus, in onderwor­pen­heid aan de Heere Jezus en tot eer van Hem.

En zo mag een man ook trouwen wie hij maar wil, als het niet strijdt met de wil van de Heere Jezus.

Hoe kun je het trouwens ook anders willen? Het huwelijk is een algehele eenheid, een levensverbintenis die zo compleet is en zo alle terreinen bestrijkt, dat je nooit en te nimmer een goed huwelijk kunt hebben tussen een gelovige man en een ongelovige vrouw of andersom. Die twee kunnen dan wel echt van elkaar houden en goed voor elkaar zorgen, maar ze kunnen nooit zó één worden als de Heere met het huwelijk bedoelt.

Daarom waarschuwt Paulus in zijn tweede brief als volgt (6 vers 14): trek niet een ander (=ongelijksoortig) juk aan met de ongelovi­gen. Hij gebruikt de beeldspraak van een wagen of een ploeg bespannen met een os en een ezel, in plaats van bespannen met twee ezels of twee ossen. Als je een ongelijk span voor de wagen zet, gaat het fout. Een paard en een os passen niet onder één juk. Zo had de HEERE het in Deuteronomi­um 22 vers 10 ook geboden!

Dus, goed onthouden: wanneer je een meisje zoekt (of wanneer je als meisje naar verkering met een jongen verlangt): nooit met een ongelovige. Nooit met iemand, met wie je niet één kunt zijn in de allerbelangrijkste dingen van je leven, namelijk in de dingen van God.

Het werkt trouwens door in allerlei kleine, alledaagse dingen. Kleding, school, verzekeren en inenten, vrijetijdsbesteding, vriend­jes, massamedia, speelgoed, taalgebruik, eten en drin­ken.

`Wie een vrouw gevónden heeft', zegt Salomo. Hij zegt niet: `Wie een vrouw genómen heeft.' Hij wil er maar mee zeggen, dat het niet aan ons ligt, niet aan onze vindingrijkheid of char­me. Nee, een goede vrouw, aan wie het welgevallen van de HEERE verbonden is, neem je niet, maar vind je; die krijg je van de HEERE Zelf op je weg geplaatst! En wat je van God krijgt, daar kun je het wel mee doen. Daar kun je dankbaar voor zijn; daar kun je het je leven lang mee volhouden!

Wat is dat welgevallen van de HEERE, wat verbonden zit aan een godzalige vrouw, een godzalig meisje? Het is onder andere op alle terreinen van je leven de goede, heilzame en tere invloed van een vrouw te ontvangen, te gevoelen. En die heb je als jongen / man nu net nodig volgens Goddelijk gebod! En vooral: vrede in je geweten!

Dus onthoud: Eerst bekering, dan verkering!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen