Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 18:22 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Wie een vrouw gevonden heeft,

heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft een welge­vallen getrokken van de HEERE.”

                                       Spreuken 18 vers 22

Wonderen doet God; alleen maar wonderen. In de na­tuur en in de genade. Deze twee zaken komen nu aan de orde in een goed huwelijk. Een natuurlijk won­der, dat een man van een vrouw houdt en die vrouw van die man houdt ... En een genadewonder, dat het welgevallen van de HEERE daarbij ontvangen wordt.

De Heere zegt zelf dat het niet goed is voor een man, een mens, om alleen te zijn. God schiep de mens dan ook als man en vrouw. Heel prachtig staat dit in Genesis 1 vers 27. Daar staat niet alleen: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem.” Maar er staat uitdrukke­lijk bij: “Man en vrouw schiep Hij hen.”

In hoofdstuk 2 lezen we dan van de schepping van de vrouw, die Manninne wordt genoemd (vrouwelijke man). In overeenstemming met deze geschiedenis beschrijft Salomo in Spreuken 18 vers 22 hoe God over het huwelijk denkt. Niet over het huwelijk zonder de vreze des HEEREN, maar met de vreze des HEEREN. Uit het vervolg van ons tekstvers is wel duidelijk dat het niet gaat over een slechte vrouw, maar over een goede vrouw; en nog nader: over een godzalige vrouw. Hoe zou je anders een welge­vallen van de HEERE kunnen trekken of ontvangen?

Hiermee stemt overeen het woord van de apostel Paulus in I Corinthiërs 7 vers 39. Hij schrijft daar over een weduwe en zegt dat die mag hertrouwen. Met wie? Paulus schrijft: zij is “vrij om te trouwen wie zij wil.” Maar dan volgt er nog wel wat, namelijk: “alleen in de Heere.” Dus een vrouw mag niet trouwen met wie zij wil en dus mag ook een man niet trouwen met wie hij wil. Zij mag met elke (ongetrouwde) man trouwen die haar maar vraagt, máár als het is met goedkeuring van de Heere Jezus, in onderwor­pen­heid aan de Heere Jezus en tot eer van Hem.

En zo mag een man ook trouwen wie hij maar wil, als het niet strijdt met de wil van de Heere Jezus.

Hoe kun je het trouwens ook anders willen? Het huwelijk is een algehele eenheid, een levensverbintenis die zo compleet is en zo alle terreinen bestrijkt, dat je nooit en te nimmer een goed huwelijk kunt hebben tussen een gelovige man en een ongelovige vrouw of andersom. Die twee kunnen dan wel echt van elkaar houden en goed voor elkaar zorgen, maar ze kunnen nooit zó één worden als de Heere met het huwelijk bedoelt.

Daarom waarschuwt Paulus in zijn tweede brief als volgt (6 vers 14): trek niet een ander (=ongelijksoortig) juk aan met de ongelovi­gen. Hij gebruikt de beeldspraak van een wagen of een ploeg bespannen met een os en een ezel, in plaats van bespannen met twee ezels of twee ossen. Als je een ongelijk span voor de wagen zet, gaat het fout. Een paard en een os passen niet onder één juk. Zo had de HEERE het in Deuteronomi­um 22 vers 10 ook geboden!

Dus, goed onthouden: wanneer je een meisje zoekt (of wanneer je als meisje naar verkering met een jongen verlangt): nooit met een ongelovige. Nooit met iemand, met wie je niet één kunt zijn in de allerbelangrijkste dingen van je leven, namelijk in de dingen van God.

Het werkt trouwens door in allerlei kleine, alledaagse dingen. Kleding, school, verzekeren en inenten, vrijetijdsbesteding, vriend­jes, massamedia, speelgoed, taalgebruik, eten en drin­ken.

`Wie een vrouw gevónden heeft', zegt Salomo. Hij zegt niet: `Wie een vrouw genómen heeft.' Hij wil er maar mee zeggen, dat het niet aan ons ligt, niet aan onze vindingrijkheid of char­me. Nee, een goede vrouw, aan wie het welgevallen van de HEERE verbonden is, neem je niet, maar vind je; die krijg je van de HEERE Zelf op je weg geplaatst! En wat je van God krijgt, daar kun je het wel mee doen. Daar kun je dankbaar voor zijn; daar kun je het je leven lang mee volhouden!

Wat is dat welgevallen van de HEERE, wat verbonden zit aan een godzalige vrouw, een godzalig meisje? Het is onder andere op alle terreinen van je leven de goede, heilzame en tere invloed van een vrouw te ontvangen, te gevoelen. En die heb je als jongen / man nu net nodig volgens Goddelijk gebod! En vooral: vrede in je geweten!

Dus onthoud: Eerst bekering, dan verkering!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen