Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (10)

Auteur: ds. W. Pieters

De Godheid van de Heilige Geest is geen onbelangrijk onderwerp. Zoals jullie wel weten ontkennen de jehova's getuigen (JG) dat de Heilige Geest God is. Ze zeggen dat de Heilige Geest zelfs niet een Persoon is, maar alleen een kracht. Wel een Goddelijke kracht, maar dan toch alleen een kracht. Wanneer we luisteren naar wat de Heilige Schrift zegt, blijkt dat heel veel keren aan de Heilige Geest iets wordt toegeschreven, wat in ieder geval niet past bij een onpersoonlijke kracht. Dat willen we nu gaan bezien. In Handelingen 8 vers 29 lezen we: "En de Geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen." Het gaat daar over de bekering van de moorman of kamerling. Wat lezen we dus? Dat de Geest iets beveelt. Dit duidt erop dat de Geest een Persoon is Die iets zeggen kan, Die een wil heeft en het vermogen om Zijn wil tot gelding te brengen. Als dit nu de enige keer was in heel de Bijbel dat aan de Geest iets wordt toegeschreven wat alleen eigen is aan personen, zouden we kunnen denken aan personificatie. De JG komen steeds met die tegenwerping aan: het is alleen maar personificatie. Wat betekent `personificatie'? Dat aan een dier of een ding wordt toegeschreven, wat alleen een mens kan. In sprookjes praten dieren en gedragen ze zich als mensen. Maar dieren kunnen dat niet en dus is er sprake van personificatie. Ook in de Bijbel komen we dat tegen. Denk aan de fabel van Jotham in Richteren 9 vanaf vers 7. Volgens de JG vinden we in de Bijbel nog meer voorbeelden, namelijk in Romeinen 5 vers 14, waar staat dat de dood heeft geheerst (dus personificatie als koning). Toch zal niemand dit als personificatie in eigenlijke zin uitleggen. Iedereen begrijpt dat het overdrachtelijk taalgebruik is. Zoals we ook zeggen: `Er heerst griep' of: `Koning winter houdt ons in zijn ijzige greep'. Maar wanneer het gaat over spreken, bevelen, dan vinden we in de Bijbel nooit beeldspraak of personificatie. Als het met betrekking tot de Heilige Geest wel zo moet worden uitgelegd, kunnen we eigenlijk maar één ding concluderen: de Bijbelschrijvers houden ons voor de gek. Want dan is de personificatie wel erg ver doorgevoerd. Zover dat we op een verkeerd been worden gezet, worden misleid! Ik zal nu een paar andere teksten geven, waarin het over een bevel van de Geest of zo gaat. Handelingen 10 vers 19 en 20 (zie ook hoofdstuk 11 vers 12): "En toen Petrus over dat gezicht dacht, zei de Geest tot hem: zie, drie mannen zoeken u; daarom sta op en ga af en reis met hen, niet twijfelende; want Ik heb hen gezonden." Wie heeft de mannen van Cornelius gezonden? De Heilige Geest. Maar lezen we in datzelfde hoofdstuk vers 4-6 dat een engel het tegen Cornelius zei. Nu een engel spreekt altijd alleen maar wat God gebiedt. Nooit wat een mens hem opdraagt (zie Psalm 103 vers 20 en 21). Dus sprak de engel de woorden van God, toen hij (volgens vers 20) de woorden van de Geest sprak.

Handelingen 13 vers 2: "En als zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe Ik hen geroepen heb." Hier vind je twee dingen over de Heilige Geest, waaruit je moet besluiten dat Hij een Persoon is. In de eerste plaats dat Hij het bevel geeft om twee mannen als zendeling te laten uitgaan. En in de tweede plaats dat Hij één is met de Heere Jezus Christus en met God. Waarom? Wel, de Heilige Geest zegt dat Hij Barnabas en Saulus heeft geroepen tot het werk. Maar in Handelingen 9 vers 15 zegt de Heere Jezus dat Hij Saulus heeft geroepen / uitverkoren tot het werk van de prediking. Terwijl in Handelingen 22 vers 14 staat dat God dit allemaal zei. Dus wat God zei (Handelingen 22 vers 14), zei Christus (Handelingen 9 vers 15) en dat zei de Heilige Geest (Handelingen 13 vers 2).

Handelingen 16 vers 6 en 7: "En ... zij (Paulus en Silas) werden door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken ... en de Geest liet het hun niet toe." Hier schijnt de Heilige Geest heel zelfstandig te werken. Maar in vers 10 staat dat de Heere Paulus een bevel gaf in verband met de richting van het zendingswerk. Dit is allemaal heel verward, wanneer we niet uitgaan van de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar zien we vanuit de Schrift hoe de Heilige Geest dezelfde God is als de Vader en de Zoon, drie-enig - dan is er van verwarring in het geheel geen sprake meer.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen