Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

De wet van Mozes en jij: vuur in de offerdienst

Auteur: ds. W. Pieters

Offers, offers en nog eens offers, daarover gaan de eerste hoofdstukken van het boek Leviticus. Offers die allemaal voorbij zijn. Die wij niet meer hoeven te brengen. Die wij zelfs niet meer mógen brengen. Ze staan in de Bijbel niet om ons tot die offerdienst te verplichten of aan te sporen. Maar om ons te laten zien, hoe belangrijk de offerdienst in Israël in de tijd van het Oude Testament was. Om ons te laten zien, hoe belangrijk God de offerdienst vond.

Waarom hoeven en mogen al die offers nu niet meer? Om de eenvoudige reden dat het ene, volmaakte en afdoende Offer nu is gebracht: Jezus Christus heeft Zijn dierbaar hartebloed gestort, Zijn Goddelijk leven gegeven, op Golgotha, tot ver­zoening van de zonden.

Ik zal nog één keer over deze offerdienst schrijven en wel over Leviticus 6 vers 13. Daar staat:

     1.Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehou­den wor­den; het zal niet uitgeblust worden.

Dit heeft de HEERE ook al in vers 12 gezegd. Het is blijkbaar een aangelegen punt, belangrijk genoeg om tweemaal aan de orde te stellen.

Wat wil dit zeggen? Je moet weten dat het vuur op het altaar niet zomaar vuur is. Nee, het is een heel bijzonder vuur. Het is vuur dat God Zelf zal aansteken. Kijk maar in hoofdstuk 9 vers 24. Daar hebben Mozes en Aäron alles voor het offer in orde gemaakt, nadat de tabernakel voor de eerste keer is opgericht. En als dan dat offer, met het hout, op het koperen brandofferaltaar ligt, verschijnt de heerlijkheid des HEEREN. Hoe dan?

“Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEEREN en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet.”

Van dit vuur geldt nu dat het niet uit mag gaan. Steeds moeten de priesters en Levieten wacht houden en goed opletten dat het altaarvuur, ook 's nachts niet uitgaat. Waarom? Omdat dit vuur een teken is van Gods goedkeuring.

Hij neemt het offer aan!

Hij is vergevingsgezind!

Daaraan mag in Israël niemand twijfelen. En zal iemand er toch aan twijfelen ─ dan kan hij aan het vuur op het altaar zien, dat het echt waar is: het vuur brandt nog, nog steeds datzelf­de vuur van God. Het teken van Gods gunst.

Als het ware roept dat altijd brandende vuur van het brandof­feral­taar: `Kom maar gerust met uw offer, ja, ook al bent u nog zo slecht en vuil en onrein. Het vuur brandt nog. God is nog verzoe­ningsgezind. Hij wil graag dat het tussen Hem en u weer goed komt!'

Verder: dit hemelvuur toont ons ook dat er geen vuur van ons bij kan of mag. Als twee dienstdoende priesters, Nadab en Abihu, met eigengemaakt vuur willen naderen tot de tabernakel, worden ze ter plekke verbrand door het vuur van God!

Vreselijk!

Ontzagwekkend!

Huiveringwekkend!

Nog één ding: het vuur op het altaar wijst ons in de Nieuwtes­ta­mentische tijd, duidelijk naar de voortdurende kracht van Christus' offer. Christus hangt nu niet aan het kruis. Dat is gebeurd, een­maal. Het offer van Christus hoeft ook niet te worden herhaald, zoals de dwaalleer van de mis in de roomse kerk zegt. Maar de kracht van Christus' offer moet er wel steeds zijn, is er ook nog steeds.

En dus mag je tot Christus' offer vandaag en vannacht ─ op het meest ongelegen uur! ─ komen, als een arme, beladen, schuldi­ge, ja helwaardige zondaar of zondares! De apostel Paulus zegt het zo in Hebreeën 10 vers 19─22:

“ Aangezien wij dan, broeders, vrijmoedigheid heb­ben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees; en omdat wij hebben een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”

Hieruit volgt: de weg is open.

Dat wil het altijd brandende vuur ons leren!

Nu aan jou de vraag: mag wat jou betreft (om zo te spreken) dat vuur wel uitgaan? Heb jij geen verse weg door Christus' bloed nodig? Heb jij er geen behoefte aan om tot God te nade­ren?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen