Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 57 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wat zegt God in deze Psalm over Zichzelf?

 1. Bij Hem is genade.
 2. Hij beschermt net als een moedervogel haar jongen.
 3. Hij maakt Zijn werk af.
 4. Hij verlost.
 5. Hij bewijst goedertierenheid en trouw.
 6. Zijn glorie wordt wereldwijd zichtbaar.

Er staat nog heel wat meer in deze Psalm, onder andere over de buitengewoon moeilijke omstandigheden waarin David zich bevindt. Dat laat ik nu even liggen. Je hebt genoeg om met deze zes punten bezig te zijn…

Ik denk dat alle lezers van De Catechisant de zes genoemde punten uit Psalm 57 geloven / voor waar houden. We noemen dit ‘historisch geloof’. Met zaligmakend geloof zet je bij deze waarheden steeds de woorden ‘voor mij’. Je past dan de algemeen geldende waarheid persoonlijk op jezelf toe:

 1. Bij U is genade voor mij.
 2. U beschermt mij net als een moedervogel haar jongen.
 3. U maakt Uw werk voor mij af.
 4. U verlost mij.
 5. U bewijst mij goedertierenheid en trouw.
 6. Uw glorie wordt wereldwijd zichtbaar voor mij.

Dit moet je niet eventjes napraten, maar in vertrouwensvolle overgave aan God Hem voorhouden, biddend om de Heilige Geest. Als je zó, in biddende afhankelijkheid, heel de waarheid van God (over Hem, over ons, over alles) op jezelf toepast, ontvang je er troost uit. Matthew Henry schrijft bij Mattheüs 11 vers 14 (“als gij het wilt aannemen…”):

‘Evangeliewaarheden zijn zoals zij ontvangen worden: een reuk van leven of dood. Christus is een Zaligmaker voor degenen die de waarheid voor hen willen aannemen.’

En zo eindigt de dichter met een heel hooggestemde belijdenis – en dat, terwijl hij voor zijn leven moest vluchten, voor Saul, in een spelonk…!!!

Genâ, o God, geef mij genâ en red!  
Mijn ziel betrouwt op U in mijn gebed.
Mijn toevlucht is de schaduw van Uw vleug’len
Totdat U de verderver hebt belet
Mij kwaad te doen. Uw macht zal hem beteug’len.

Een kernvers is:

Ik zal U loven
onder de volken,
o Heere!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen