Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Aanhef psalmen

Auteur: ds. W. Pieters

Voorwoord aanhef psalmen

In het boek der psalmen gaat het over veel en velerlei onderwerpen. In het onderstaande overzicht is te zien door wie en voor wie ze zijn geschreven, hoewel van 53 psalmen niet bekend is wie de auteur is. De psalmen hebben bijzondere plaats gekregen in de Heilige schrift. Ze staan vol contrasten. Zij lopen uiteen van klacht tot jubel. Zij bieden ook grote overeenkomsten. Zo is van 96 psalmen de openingsregel hetzelfde. Ze zijn dan ook allesomvattend. U moet het dus zien als een verkorte lijst waardoor men in een oogopslag kan zien wat waar bij hoort. Er is schier geen omstandigheid in het leven die niet in de psalmen wordt benoemd. Maar ook over het hiernamaals worden wijze lessen gegeven. Het boek staat ongeveer in het midden van het Oude Testament. Het wordt doorgaans verdeeld in 5 boeken. Eigenlijk zijn het 150 boeken/boekjes. Algemeen wordt aangenomen dat er 23 psalmen zijn die een Messiaans karakter hebben. Dat veel psalmen op elkaar lijken is niet zo wonderlijk. Van David zijn er al 18 met dezelfde openingsregel. Maar wat zegt ons nu zo’n openingsregel? Wel, het als het ware een richtingaanwijzer die ons heenwijst naar de geestelijke strekking van de psalm en de lering die we daaruit mogen trekken. Negen psalmen beginnen met 'HALLELUJA'. De naam HEERE wordt in alle psalmen met kapitale letters geschreven. Dat is dus de verbondsnaam. De psalmen zijn ook nauw verwant aan de tabernakel en/of tempeldienst. Zie maar dat 12 psalmen van de zanger Asaf en 11 van de kinderen van Korach. Er zijn natuurlijk heel veel geestelijke liederen in omloop. Van Isaac Watts tot Luther. Van Jozeph Hart tot Lodestijn enz. Maar er is een opmerkelijk verschil namelijk: de psalmberijmingen zoals wij die kennen zijn gefundeerd op de Heilige schrift. Canoniek dus. De andere zijn dan apocrief. Als we het hebben over schrift en belijdenis dan mogen we de psalmen wel de naam geven: schrift en belevenis. Een ander woord voor belevenis is voor is bevinding. Dit is misschien de rede waarom er zo vaak uit de psalmen wordt gepreekt en geciteerd.

Hoewel het onderwerp muziek buiten het bestek valt van het overzicht, toch nog enkele dingen hierover. Om de tekst beter te laten beklijven zijn onze psalmen op rijm gezet omwille er berijmde verzen van te maken. Van deze melodieen die hiervoor gemaakt zijn zijn er geen 150 verschillende maar 124. Dit komt omdat sommige psalmen met eenzelfde melodie gezongen worden. Zie maar het staatje wat voor of achter de berijmde psalmen is opgenomen. Er wordt ook veelvuldig gesproken van muziekinstrumenten zoals de harp de luit cimbaal en andere. Er zijn (en worden) daarom ook ontzettend veel koraalbewerkingen gemaakt van de berijmde psalmen. Dat zegt genoeg, ze zijn lieflijk en treffen harten. Een belangrijke tekst over heilige muziek vinden wij in 2 Koningen 3 vers 15. We vinden daar Joram de koning van Israel en Josafat de koning van Juda die ten strijde trekken tegen de Moabieten. Joram roept de profeet Elisa te hulp, om hem de overwinning ta laten voorzeggen maar Elisa is voorhands niet van plan de goddeloze Joram hulp te bieden. Als Joram aandringt op een antwoord van Eliza vraagt Eliza om een speelman, opdat de hand des Heeren op hem zal komen. En zo geschiedde het dat Eliza onder de klanken van de muziek kon profeteren in het voordeel van Israel. Zo zien we dat muziek de wagen kan zijn die ons voert naar de bestemde plaats en het gewenste doel.

Aanhef psalmen tabel

De aanhef van de diverse psalmen staat in een tabel uitgewerkt. Dit bestand is te downloaden via deze link: aanhef psalmen.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen