Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Orthodoxie(14): Zaligmaking

Auteur: ds. W. Pieters

De Dordtse Leerregels belijden wat de kruisdood van Jezus Christus inhoudt. In hoofdstuk 2, paragraaf 8 staat:

Dit is geweest de geheel vrije raad, de genadige wil en het voornemen / plan van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van Zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen, om die met het rechtvaardigend geloof te begiftigen, en daardoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen.

Het gaat over de reikwijdte van de verzoening. Gaat de levendmakende en zaligmakende kracht van Christus' offer zó ver dat zij alle mensen raakt, of bereikt zij alleen de gelovigen?

     De opvatting van de remonstranten (toen en nu) is: door het offer van Christus zijn de zonden van alle mensen op heel de wereld verzoend. Wanneer je deze mensen vraagt wat dat betekent, wordt het stil. Want het betekent ook volgens de remonstranten niet dat dus alle mensen metterdaad zalig worden. Nee, de kruisdood van Christus is in zichzelf helemaal niet zaligmakend! De remotnstranten verbinden de zaligheid niet aan de verzoening (het werk van Christus), ook niet aan het werk van God de Vader (Zijn welbehagen, plan en raad) en ook niet aan de Heilige Geest (Zijn wederbarende kracht), maar ze verbinden de zaligheid aan de mens (onze keuze en onze daad van het geloof).

     Daarbij zeggen de remonstranten (de antieke én de hedendaagse) natuurlijk niet dat het werk van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest er niet toe zou doen. Natuurlijk is dat allemaal heel belangrijk en ook heel onmisbaar, maar..., het is niet BESLISSEND of BEPALEND. Nee, als God de Vader alles heeft uitgedacht, en God de Zoon alles heeft uitgewerkt, en God de Heilige Geest alles heeft uitgeklaard, dan..., dan komt het uiteindelijke punt, waar álles op aan komt, namelijk dan moeten wij kiezen: ja of nee; aannemen of verwerpen. En wij kunnen kiezen. Sommigen kiezen voor God en anderen kiezen tegen God. Het werk van God de Zoon (in dit tweede hoofdstuk aan de orde) blijft gewoon staan. Maar of het vrucht draagt, bepaalt niet God-drieënig, maar dat bepaal IK! Aldus de remonstrant.

Deze opvatting is meer of minder ook gemeengoed onder "de" evangelischen; en het is mijn ervaring dat ook in onze gereformeerde gezindte deze leugenleer nog al eens wordt gehuldigd - min of meer.

     De opvatting van de predikanten en ouderlingen op de Dordtse Synode is: de kruisdood van Christus is niet krachteloos, maar heeft zaligmakende kracht. Voor wie? Voor de gelovigen of uitverkorenen.

 

ORTHODOXIE

Voor wie stierf Christus? Voor wie heeft Zijn offerdood zaligmakend effect? Vorige maand zagen we: voor gelovigen alleen - de uitverkorenen. Hoe komt dit? We kunnen wijzen op de verantwoordelijkheid en de schuld van de mens, maar de Dordtse Leerregels wijzen in hetzelfde achtste artikel van hoofdstuk 2 op Gods beslissing:

God heeft gewild:

dat Christus door het bloed van Zijn kruis (waarmee Hij het nieuwe Verbond bevestigd heeft) uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, die allen, en die alleen, krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid zijn verkoren, en door de Vader aan Hem zijn gegeven;

dat Hij hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk Hij, zoals ook de andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, voor hen door Zijn dood heeft verworven;

dat Hij hen door Zijn bloed zou reinigen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de daadwerkelijke zonden, zowel ná als vóór het geloof begaan;

dat Hij hen tot het einde toe getrouw zou bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor Zich zou stellen.

God heeft een plan gemaakt. God heeft Zelf ervoor gezorgd dat precies volgens dat plan alles door het offer van Golgotha in orde komt; en God zorgt er nog steeds voor dat dit plan inderdaad wordt uitgevoerd.

     De nadruk op de verkiezing is moeilijk, wanneer jij er niet zeker van bent tot die uitverkorenen te horen. Afgezien van dat persoonlijke punt, lijkt het mij echter dat we niet veel kritiek kunnen hebben op dat prachtige plan van God, dat Hij mensen redt. Dat Hij Zelf bepaalt wíe Hij redt, en wie niet, kunnen we toch niet afkeuren, als we bedenken dat van alle mensen er niemand is die naar Hem vraagt en niemand die aan Zijn hulp behoefte heeft.

     Stel je voor dat God het van jou zou laten afhangen of Christus' kruisdood zaligmakende vrucht zou dragen in jouw leven..., wat dan? Denk jij dat jij vanuit jezelf, op eigen kracht, tot Jezus zou gaan om alle zelfvertrouwen volledig door te strepen en alleen op Hem te vertrouwen? Alle zelfheerschappij volledig op te geven, en alleen Hem in je en over je te laten heersen; ook over je hartstochten, vrijetijdsbesteding en geldbesteding? Denk je dit werkelijk? Weet je dan helemaal niet wie je diep in je gedachten bent?

     Echt, als God niet Zelf voor de vrucht zou hebben gezorgd, zou het lijden en sterven van Jezus Christus volstrekt vruchteloos en zinloos zijn gebleven - tenminste wel bij mij; daar ben ik vast van overtuigd!

 

ORTHODOXIE

De volgelingen van professor Arminius, ook wel remonstranten genoemd, hadden niet alleen over de betekenis van Christus' kruisdood een andere opvatting dan de rechtzinnigen / orthodoxen; maar ook wat betreft de ellende-situatie waarin wij verkeren.

     Kort samengevat ging het verschil - en gaat ook in onze dagen nog steeds het verschil - over: zijn wij in staat om iets aan onze zaligheid te doen? Kunnen wij zelf de goede keus maken om wedergeboren te worden? Kunnen wij onszelf wederbaren? Kunnen wij ons voorbereiden op de wedergeboorte?

     In onze tijd wordt dit punt vooral verbonden, niet aan het woord 'wedergeboorte', maar aan het woord 'geloof': kunnen wij zelf ons hart openen voor de Heere Jezus? Kunnen wij zelf voor Hem kiezen? Kunnen wij zelf beginnen te geloven, of in ieder geval iets daarvan zelf ondernemen?

De Bijbel vertelt ons hoe onze toestand is. Paulus schrijft aan Christenen in Efeze (hoofdstuk 2) dat ze door God levend zijn gemaakt, toen zij dood waren. Dus hij omschrijft de geestelijke toestand van ons, zondaren, VAN NATURE, als dood.

     Wat houdt dit in?

     Ook Arminius las dit in Efeziërs 2. Hij ontkende het niet. Alleen, hij legde het anders uit dan wij. Hij vatte het woord 'dood' overdrachtelijk op. Dat het niet lichamelijk maar geestelijk is bedoeld, is wel duidelijk. Alleen, hóe moeten we het dan opvatten? Zijn wij geestelijk zo dood dat we zelfs geen Bijbel kunnen lezen? Nee, dat niet. We kunnen een heleboel... We kunnen, om een voorbeeld te geven, God tegenstaan, onze naaste haten. We zijn levend dood, blakend van tegenzin in geestelijke dingen.

     Dus zo dood zijn we niet, of we kunnen heel wat voor elkaar krijgen tot voordeel van het rijk van zonde en ongeloof. Maar wat we niet kunnen, is: iets doen ten goede, tot Gods eer en tot ons behoud.

     Arminius zei: we zijn geestelijk wel dood, maar daarmee bedoelt de apostel alleen maar dat we niet zonder hulp van God onze zaligheid kunnen werken. Maar we kunnen wél iets doen. We kunnen treuren over onze zonde, verlangen naar de Heere Jezus, ons voor God vernederen, vluchten tot het kruis... Al is het niet veel, dit is toch ons aandeel in het zaligworden. Niet zonder Gods hulp en niet zonder dat de Heilige Geest ons aanraakt, maar toch: met behulp van Gods genade dóen we dit toch wel. En wanneer God dat ziet, helpt Hij onze zwakke wil en onze gebrekkige pogingen. En dan? Dan worden we zalig door Gods genade die ons te hulp kwam. Aldus de remonstranten van 1618 en van 2006!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen