Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Des HEEREN Lof, Johannes Lasco (4)

Auteur: ds. W. Pieters

Terwijl À Lasco onderweg is van land tot land, krijgt hij brieven uit Emden die hem noodzaken spoedig terug te keren: de gravin is namelijk voor de dreigementen van de keizer bezweken, en de predikanten weigeren zich aan het compromis te onderwerpen. Liever sluiten ze hun kerkgebouwen, dan de roomse dwaling toe te laten. Drie jaren lang wordt er in Emden dan ook niet gepreekt...!…! Johannes à Lasco verblijdt zich over de geloofsmoed van de predikanten en gemeenten, maar is bedroefd over de toegeeflijkheid van de gravin. Hij spreekt ernstig met haar en wil zijn ambt opnieuw neerleggen. Toch blijft hij op zijn post, om de gemeente niet in de steek te laten. Het keizerlijk hof doet er nu alles aan om À Lasco te belasteren en hoewel de gravin de lasterpraatjes niet gelooft, kan ze er niet meer tegen op, zodat ze haar geliefde en godzalige hofprediker, Johannes à Lasco, vraagt maar weg te gaan. Zo gaat À Lasco voor de tweede maal in zijn leven in ballingschap.  Al zwervend door het noorden van Duitsland schrijft hij troostvolle brieven naar zijn geliefde gemeente Emden. Uit Londen komt er in die tijd het dringende verzoek om daarheen te komen en de Nederlandse vluchtelingengemeente daar te dienen en te bouwen in de waarheid. In mei 1550 steekt À Lasco de Noordzee over.

In Londen

In Engeland komt À Lasco niet in rustig vaarwater, maar midden in de branding! In 1547 was de negenjarige Eduard VI koning geworden. Hij was sterk voor de leer der reformatie, maar had hulp nodig om kerk en volk te brengen tot de kennis van de Bijbel. Hij verzocht bijvoorbeeld aan godvrezende professoren in Zwitserland om aan de universiteiten in Engeland te komen lesgeven, zodat studenten werden opgeleid tot godzalige predikanten. In 1548 had ook À Lasco zo’n verzoek gekregen, maar toen voelde hij zich zo aan Emden verbonden, dat hij niet weg kon. Nu is de situatie zo veranderd dat hij komt en al zijn krachten van hart en verstand geeft aan de opbouw van de kerk in Engeland. Vooral, doordat hij goede invloed kan uitoefenen op aartsbisschop Cranmer en via hem op de Engelse Belijdenis (de 42 Artikelen), welke weer van grote invloed is op de Westminster Geloofsbelijdenis, die de Schotse kerk een eeuw later aanvaardt. De reformatorische professoren en predikanten in Engeland kenden À Lasco al een hele tijd, omdat het goede gerucht van zijn dienst in Oost-Friesland wijd en zijd verbreid is, maar nu kunnen ze ook persoonlijk kennis met hem maken. Wanneer À Lasco in Londen aankomt, mag hij logeren in het kasteel van aartsbisschop Cranmer, maar hier wil hij niet blijven, omdat hij zo dicht mogelijk bij het volk wil zijn om het Woord aan hen te prediken. Zijn Engelse tijd zal hij dan ook grotendeels doorbrengen te midden van de vluchtelingengemeente in Londen zelf. In Engeland, en vooral in Londen, kwamen de laatste jaren duizenden vluchtelingen (asielzoekers) aan, die liever alles in hun vaderland achterlieten, dan de waarheid te verloochenen en aan de roomse dwalingen toe te geven. In 1563 zijn er in Londen 30.000. Als voorbeeld geldt ‘s-Hertogenbosch: in die tijd vlucht een derde deel van de bevolking van deze stad! In totaal verkeren er in het begin van de Tachtigjarige Oorlog meer dan 200.000 Nederlanders om het geloof buiten het vaderland, in de vreemde! Hele dorpen in Nederland staan zo goed als leeg. Nu is Johannes à Lasco voor deze vele duizenden vluchtelingen één van de belangrijkste leiders, als hij al niet de belangrijkste is. God geeft deze Poolse edelman rijke gaven om kerkbouwend te werken, wat hij heel zijn (bekeerde) leven dan ook doet: alles heeft hij er voor over om het evangelie zuiver te verkondigen en de gemeente in goede orde en tucht te leiden. Wanneer À Lasco in Londen onder de Nederlandse vluchtelingen gaat werken, betaalt koning Eduard VI zijn salaris en krijgt de gemeente van hem een kerk met omliggende gebouwen, waar ze haar godsdienstoefeningen kan houden: het Augustijnerklooster (Austin Friars). Als À Lasco nog maar nauwelijks aan het werk is, breekt er een dodelijke ziekte uit. Ook hij wordt ziek, maar hoewel velen eraan sterven, herstelt de Heere Zijn knecht. Eén van de belangrijkste en meest trouwe helpers van À Lasco is ouderling Jan Utenhove, die al een tiental jaren in Londen woont, gevlucht uit Vlaanderen. Samen richten ze de gemeente in volgens het Calvinistische kerkmodel: presbyteriaal. Dit heeft in de loop der jaren grote invloed uitgeoefend op de kerk in Schotland en Nederland. Wat betekent ‘presbyteriaal’? Dat er presbyters zijn, die de kerk regeren. Wat is een presbyter? Een ouderling. De roomse kerk wil hier niets van weten, maar de Bijbel schrijft er wel zo over en daarom herstelt de kerk van de Reformatie de ouderling weer in ere. En dat onze Vaderlandse kerk al eeuwenlang kerkenraden heeft, is voor een groot deel te danken aan de Bijbelse visie van Johannes à Lasco!

À Lasco en de ouderlingen van de Londense vluchtelingengemeente stellen een geloofsbelijdenis op die al de leden van de gemeente moeten ondertekenen. Van deze belijdenis luidt een stukje (gericht tegen de wederdopers):

De gemeente van Christus is de vergadering van die mensen met hun kinderen die geloven en belijden dat de Zoon van Maria waarachtig Jezus is; dat is: dat Hij als mens uit mens, namelijk uit de moeder en maagd, door de werking van de Heilige Geest, ontvangen en geboren is, opdat Hij onze Broeder in ons vlees zou wezen en zo uiteindelijk in onze plaats voor onze zonden zou sterven. Verder dat Hij ook in de vereniging met onze natuur de vol-genoegzame Zaligmaker is van de hele wereld. En dat Hij dus ook God is, omdat er geen Zaligmaker is dan God Zelf... En dat Hij mens zou worden en de zonde van de hele wereld zou reinigen.

Dit te ondertekenen is het eerste wat lidmaten moeten doen om bij de gemeente te mogen horen. Vervolgens wordt onderzocht of zij de leer begrijpen en onbesproken zijn van gedrag. Hebben ze twijfels, dan mogen zij hun bedenkingen uitspreken. Als die zijn beantwoord, moeten ze belijdenis doen, door te beloven dat ze bij deze leer zullen volharden, de wereld zullen verzaken en voortaan een christelijk leven zullen leiden. Daarna worden ze toegelaten tot het avondmaal, waaraan ze vervolgens ook verplicht worden deel te nemen. Grote waarde hechten À Lasco en zijn kerkenraad aan de christelijke opvoeding. De kinderdoop is voor hen van groot gewicht en ook de daaruit voortvloeiende verplichting voor de ouders om hun kinderen catechisatie te geven. Catechisatie wordt dan ook niet door dominees gegeven, maar – zoals het hoort – door ouders zelf. Vanaf het vijfde jaar moeten ze hun kinderen onderwijzen in de Kleine Catechismus. En vanaf het elfde jaar volgt het onderwijs uit de Grote Catechismus.

De grootste betekenis van het werk van Johannes à Lasco is: de prachtige organisatie van de ‘modelgemeente’ van de Nederlandse vluchtelingen in Londen. Deze organisatie wekt de bewondering van allen.

Het gebed waarmee elke kerkdienst begint, luidt:

O hemelse Vader, Wiens wet volkomen is; wij bidden U ootmoedig dat Gij door Uw oneindige goedheid ons blind verstand met Uw Heilige Geest wilt verlichten, opdat wij Uw wet recht zullen verstaan en ernaar leven. En omdat Gij alleen acht hebt op degenen die ootmoedig en gebroken van geest zijn, en die voor Uw Woord vrezen, geef ons dan een ootmoedige geest en weer van ons alle vleselijke wijsheid, die alleen maar vijandschap is tegen U. Wilt U hen op de rechte weg brengen die nog van de waarheid afdwalen, opdat wij allen U eendrachtig dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. Dit begeren wij van U, allerbarmhartigste Vader, in de Naam van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Niet alleen ‘s zondags, maar ook op doordeweekse dagen komt de gemeente samen. Op donderdag mag ieder lidmaat van de gemeente na de preek vragen stellen, die door de predikanten of ouderlingen worden beantwoord. Door deze ‘voortgezette catechisatie’ wordt de gemeente grondig onderwezen in de leer van de Schrift. In deze doordeweekse bijeenkomsten legt À Lasco uit wat doop en avondmaal betekenen. In de loop van de jaren heeft hij zich hierin helemaal mogen verenigen met het standpunt van Calvijn, wat ook van grote invloed zal zijn op de gang van onze vaderlandse kerk in de eeuwen die volgen.

Over de arbeid en betekenis van onze beminnelijke Poolse edelman is nog veel en veel meer te zeggen. Maar we zullen naar de laatste jaren van zijn leven gaan. Op 6 juli 1553 sterft de godzalige koning Eduard VI, nog maar zestien jaar oud. Zijn opvolgster is de ‘Bloedige Maria’. Zij is rooms en gebiedt de vluchtelingen direct Engeland te verlaten.

Opnieuw zwerveling

Op 17 september 1553 gaan 175 gemeenteleden in twee scheepjes op weg naar Denemarken. Voor de derde maal gaat À Lasco in ballingschap. Drie jaren slechts heeft hij zijn krachten aan de gemeenteopbouw kunnen geven, maar deze korte arbeid heeft (later) erg veel vruchten mogen dragen, zowel in Engeland als in Schotland en vooral Nederland...! Met al zijn macht jaagt hij ook in de eredienst en de gemeentevorming het ideaal na van de Heilige Schrift: de soberheid van de apostelen. Zijn tucht kweekt een fier geslacht, terwijl onkuisheid, dronkenschap, onverschilligheid en afval worden uitgeroeid. Zo wordt een grondige reformatie van de kerk bewerkt.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen