Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J Crag (9)

Auteur: ds. W. Pieters

Geliefde Vriendin,

Pas hoorde ik de volgende uitspraak: het gevoelen van Gods kinderen is: `Wij willen afhankelijk zijn.' Deze uitspraak wil ik nu ook u onder de aandacht brengen. Ik heb er best heel wat over zitten peinzen en ben tot de conclusie gekomen dat dit een kenmerk is van het leven des Geestes: gaarne afhankelijk willen zijn! Al strijdt het tegen onze oude natuur, desondanks is het toch wel volgens de nieuwe natuur, dacht u niet? En wij weten het uit eigen ervaring, dat alleen dit leven van gewillige - niet noodgedwongen! - afhankelijkheid vreugde biedt.

     Geen kracht of hulp meer bij onszelf te zoeken of te vinden; geen mogelijkheid of uitkomst, dan alleen in God. Is dat niet benauwd? Wanneer het geloof niet in oefening is, wel; maar wanneer het geloof door 's Heeren kracht in oefening wordt gezet, niet! En dan bedoel ik echt niet het verstandsgeloof dat redenerend een uitweg ziet waar het niet is, maar ik bedoel het kinderlijke vertrouwen dat werkelijk geen uitweg ziet, maar nochtans vertrouwt! Dan is er een heilige vrolijkheid en blijdschap om altijd maar weer al het onze afgebroken te zien worden; om steeds weer een nul en een niet te worden. O, als ik u iets mag gunnen, wat profijtelijk is voor de bloei van het liefdesleven met God is het wel afhankelijkheid! Als ik u één ding mag toewensen tot intense vrede van uw gemoed is het om onder alle omstandigheden - zowel de gewoon-alledaagse, als de bijzonder-beproevende - afhankelijk te zijn; ja meer: om onder alle omstandigheden afhankelijk te wìllen zijn!

     Pas preekte ik over de negenvoudige vrucht des Geestes: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Ik meen te mogen zeggen - ondanks alle bestrijding - dat ik opening heb gekregen in dat 22ste vers van Galaten 5. Ook vreugde, omdat ik ze in mijn hart en leven met grote verwondering enigszins mag waarnemen. Iemand vroeg mij pas of Gods volk die vruchten wel bij zichzelf kan zien en of ze het van zichzelf wel weten. Toen heb ik vrijmoedig geantwoord: jawel, bij tijden en ogenblikken mag je met heilig vermaak zien dat de Heere door Zijn Geest deze heerlijke dingen in je heeft bewerkt en steeds weer bewerkt.

     Zo was het voor mij een goede dag en heb ik tot tweemaal des HEEREN hulp en bijstand ervaren onder het preken.

 

Geliefde Vriendin,

In Hem te blijven houdt in gedurig te overpeinzen Wie Hij is, zoals de apostel oproept: bedenk de dingen die Boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet de dingen die op de aarde zijn. O, wat een zoet verlangen komt dan in onze ziel opzetten, wanneer we aan Hem denken. Als je maar aan Hem denkt, schiet het verlangen sterk omhoog en komt er een hartstochtelijke begeer­te om in Hem te blijven; een verlangen dat dagelijks vanuit Hem wordt bewerkt en dat dage­lijks in de weg der middelen wordt geoefend. Een verlangen dat zich omzet in nog meer aan Hem te denken. En ook: een gedurig verlangen om bij Hem te zijn om door Hem verzorgd te worden.

Het hoge voorrecht om een goede reuk van Christus te zijn, hoort onlosmakelijk bij het Moederschap. In uw huis hangt immers een sfeer. En hoe vaak u uzelf ook moet afkeuren ─ en al klinkt het nog zo vreemd: ik lees het met een innig ver­maak, dat u met al Gods gaven in uw ziel en leven toch niet verder kunt komen dan uzelf af te keuren! ─, en hoe weinig mijn woorden ook bij machte zijn om wezenlijke bemoediging of onderwijzing te zijn ─ en dat is evenzeer genade, als dat Zijn woorden wel Goddelijke troost en zekerheid in uw ziel invloei­en ─, toch is het door Gods wonderlijke genade uw begeerte geworden dat in uw huis de reuk van Christus mag zijn.

Een welbehaaglijke geur voor God, al zou iedereen er zich tegen verzetten en al moet u dagelijks de lijklucht van uzelf gewaar wor­den. En wat een teleurstelling is dat ...

Een goede reuk van Christus, niet vanuit ons, maar vanuit het heilig Evangelie van Gods genade. En die geur moet elk tot liefde nopen. En nu u de stank van uw verborgen hoogmoed gedurig tot en met uw dromen toe gewaar wordt, wordt u er tevens genadig voor bewaard om metterdaad hoogmoedig te zijn.

En daarom ziet u bij uzelf geen ootmoed en merken anderen bij u geen hoogmoed. Daarom ruikt u de lijklucht van zelfbedoelen, tot in uw innigste relatie met God en met mensen toe, en snuiven ande­ren de geur van zelfverloochenende liefde en van Gods bewonde­renswaardige genade in al uw spreken op.

      Uw vriend en broeder in de Heere Jezus Christus, D.J. Crag

 

Uit een brief van ds. D.J. Crag

Verwaardige de Heere ons ertoe om meer en meer op Christus te lijken. Moge die heerlijke en God-verheerlijkende en ziel-verkwik­kende invloed in al mijn brieven en andere Ambtelijke arbeid merk­baar zijn, in al mijn gesprekken, in al mijn bezoe­ken. En verlene Hij u door Zijn Woord en door middel van alle andere geschriften, dat uw amechtige ziel verkwikt wordt, zoals beloofd in Psalm 23 vers 5: “Gij zalft mijn hoofd met olie.” Dat is mijn innigste wens voor u en al Gods gekochten, dat de Heere HEERE u en hen in Zijn lieve Zoon door Zijn dierbare Geest uitermate zeer vervrolijkt! Dat we weer in uitbundige blijdschap ─ niet in de mens, maar in en om God Zelf en Zijn Zoon en de kracht van Zijn Heilige Geest ─ en hartstochte­lijke genieting van die Goddelijke liefde, vrolijk mogen worden gemaakt, zoals in Lukas 15 vers 24b bij de maal­tijd van de Vader en zijn verloren / hervonden zoon staat vermeld: “En zij begonnen vrolijk te zijn.”

Ik voel heel goed dat ik geen geestelijke brief kan maken, nog veel minder een brief die u wezenlijk helpt. Nu hoef ik dat ook niet te verzorgen, want het is uiteindelijk de zaak des Heeren. En het is mij goed geweest om te lezen in uw brief hoe de Heere u onderwees om in die slapeloze tijd van de nacht alleen op te zien naar Boven en hulp daarvandaan te verwach­ten. Wat een voorrecht! Dan vraag ik mij af hoe het bij mij is. Ik ben een grote slaper, ik lig bijna nooit wakker en lig dus ook bijna nooit te peinzen aan God en Goddelijke zaken, of te bidden. Als ik wakker word, moet ik eruit omdat het tijd is, of ik draai me om en slaap verder. Maar u wordt verwaar­digd om onderwijzingen in de nacht te krijgen van de Heere.

U hebt het gelezen bij P., hoe de Geest gedurig drijft tot het gebed en tot mijn blijdschap mocht u bemerken dat het er was. Niet om daarmee uzelf omhoog te tillen, maar wel om hierover verwonderd en klein te worden.

Wat is God groot en goed! Soms verwonder ik mij: wilt Gij mij gebruiken als dienaar van Uw Woord, door deze gebrekvolle brie­ven? Mag ik zo getroost worden in mijn onmogelijkheid om er zelf iets van te maken? En wilt Gij mij onderwijzen door uw lieve kinde­ren? Getroost, nu ik lees dat de Heere mij verwaar­digt u te voeden. O Vriendin, u hebt als Moeder een dubbele zegen, want u wordt verwaardigd om naar het natuurlijke én naar het geestelijke uw kinderen te voeden.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen