Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Orthopraxie - 12

Auteur: ds. W. Pieters

De Heere Jezus vertelt verder hoe Zijn volgelingen-leerlingen moeten omgaan met hun naasten. Niet bekritiseren (balk en splinter - zie vorige nummer). Nu gaat het over de vraag hoe je met ongelovigen moet omgaan, en wel wat betreft geestelijke geheimen. In vers 6 van Mattheüs 7 zegt Hij:

"Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen / varkens; opdat zij die niet te eniger tijd met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren."

Met honden en varkens bedoelt onze Heiland spottende mensen. Niet zozeer onwetenden als wel afkerigen. We moeten en mogen ze waarschuwen en nodigen en voor ze bidden, maar het heilige mogen we niet aan zulke spotters en verachters geven.

     Wat bedoelt Jezus met het heilige of de parels? In het bijzonder wel de intieme kant van de Christelijke leer. Wat we in de berijming zingen van Psalm 25 vers 7:

                   Gods verborgen omgang vinden

                 Zielen waar Zijn vrees in woont.

              't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,

                 Naar Zijn vreêverbond, getoond.

Getuigen van de hoop die in je is, waarbij je iets zou vertellen van je geestelijke strijd of vreugde, - daar moet plaats voor zijn. Daar moet je de goede tijd voor kiezen. Wanneer jij je intieme geheimen - die tussen God en jouw ziel (of heb je er geen?) - aan klasgenoten of collega's vertelt, van wie je weet dat ze er niet respectvol mee omgaan, dan je er op wachten dat ze je erom zullen bespotten (wat niet zo erg is...) en dat ze er aanleiding uit halen om God des te meer te lasteren.

Het kan zelfs zijn dat je ook de waarheid van Gods Woord zelf (dus zonder die bevindelijke en meest persoonlijke kant ervan) niet moet vertellen aan mensen die als honden en varkens zijn. Maar het is nu wel belangrijk precies te weten wie de Heere Jezus dan met die honden en zwijnen bedoelt.

     Het zijn niet nieuwsgierige onwetenden. Zulke collega's of klasgenoten mag je gerust vertellen

- wat jou troost in je verdriet

- of waarom jij aan hun zondebedrijf niet meedoet

- of, in de kantine, waarom jij je handen vouwt en ogen sluit voor het eten...

     Maar spotten ze? Stop dan.

 

ORTHOPRAXIE

We hadden het over Mattheüs 7. Daar lezen we over de juiste levenspraktijk (orthopraxie):

"Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens is er onder u, als zijn zoon hem zou vragen om brood, die hem een steen zal geven? En als hij hem om een vis zou vragen, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader Die in de hemelen is, goede gaven geven aan degenen die ze van Hem bidden!"

Het lijkt niet bepaald te gaan over het leven in de dagelijkse praktijk, maar om de 'binnenkamer', het privé-leven met God. Het laatste ontken ik niet: het gaat ook over het leven van de verborgen omgang met God. Maar het eerste ontken ik wel: het is niet waar dat dit persoonlijk-geestelijke los staat van het algemeen-maatschappelijke of praktische leven. Je kunt het als volgt zeggen: zoals je bidt, zo werk / leef je ook. Net als: zo krachtig als de motor is, zo goed functioneert de machine.

     Heb je een zaagmachine met een zwakke motor, dan loopt de zaag eerder vast in een boomstam of zo, dan wanneer die is uitgerust met een sterke motor.

     Wat is de motor van de goede praktijk? Hoe houd je het vol om op een Christelijke manier met je naaste en met alle wederwaardigheden van je leven om te gaan? Doordat je gebedspraktijk Bijbels is.

Wat is kenmerkend voor het juiste bidden? Vertrouwend volharden. Wie zonder vertrouwen bidt, kent Gods karakter niet. Jezus noemt Hem 'Vader', om ons allen te leren geen harde gedachten over Hem te koesteren. Des te zuiverder onze opvatting van God is, des te meer we op Hem gaan lijken en des te Bijbelser onze levenspraktijk zal zijn.

     Des te inniger we Hem vertrouwen, des te meer zal ons dagelijkse leven doordrenkt zijn van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Zo bezien is het ook niet vreemd dat vers 12 op vers 7-11 volgt. Nadat Jezus bovenstaande over het gebed zegt, volgt direct (als in één adem):

"Alle dingen dan die gij wilt, dat de mensen u zouden doen, doet gij hun ook zo; want dat is de wet en de profeten."

 

ORTHOPRAXIE

We moeten, zegt de Heere Jezus in Mattheüs 7 vers 12, met onze naaste zal omgaan als wij zouden willen dat hij met ons omging. Wie dat volledig en in alle verbanden altijd houdt, houdt Gods wet. Uit dit simpele vers alleen al kunnen we duidelijk opmaken dat de Heere Jezus de praktijk van het christenleven hoogst serieus neemt. Het gaat niet alleen om geloven, om de innerlijke en hartelijke verhouding tot God in de hemel, maar het gaat ook net zoveel om onze verhouding en praktijk tot onze naasten. Dit spreekt ook vanzelf. Het kan niet anders zegt later Johannes in zijn eerste algemene brief: wie God liefheeft zal ook zijn naaste liefhebben; en andersom geldt: wie zegt dat hij God liefheeft en ondertussen in de praktijk laat merken dat hij zijn naaste niet liefheeft, is een leugenaar.

In omgekeerde zin kennen wij het gezegde:

wat gij niet wilt dat u geschiedt,

doe dat ook een ander niet.

Het gebod van de Heere Jezus gaat echter verder: wij moeten niet alleen iets niet doen, maar wij moeten iets wél doen. Wanneer wij de rest van hoofdstuk zeven lezen, merken we dat dit vers het laatste vers is waar het over de praktijk van de godzaligheid gaat. Wat verder volgt gaat óf over het persoonlijk zalig worden, óf over ontdekking van schijngelovigen, onder voorgangers en onder gemeenteleden.

        In overeenstemming met het 12de vers is dat het kenmerk waaraan zowel voorgangers als gemeenteleden te herkennen zijn, te maken heeft met de praktijk, het vrucht dragen. Wanneer iemand zegt dat hij een discipel van Jezus is, maar in de vruchten van het dagelijks leven niet godzalig is, is hij een valse leraar. En wanneer iemand de woorden van Jezus wel hoort maar ze niet doet, vergelijk Jezus hem met een bouwer op het zand. Het gevolg is: zijn levenshuis stort in.

Wat is de rots waarop ons huis gebouwd moet worden volgens het laatste deel van de bergrede? Volledige gehoorzaamheid! Wie van de lezers heeft dat tot dusver gepresteerd? De schrijver in ieder geval niet. NOOIT! Wat moeten we dan concluderen? Dat ons levenshuis op instorten staat. Wanneer de oordeelsdag aanbreekt, zal onze val groot zijn,

…in eeuwige verwoesting neer …

Wat hebben we dan nodig, aan het einde van heel de bergrede, aan het einde van heel de serie stukjes over orthopraxie? Het verzoenende en alles reinigende bloed van onze dierbare en gewillige Zaligmaker!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen