Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Hoe moet ik omgaan met Chiromantie

Auteur: ds. W. Pieters

 

Eigenlijk denk ik dat jullie je deze vraag nooit hebben gesteld, omdat, heel simpel, dit woord te moeilijk is. Maar wat ermee wordt aangeduid, is niet zo heel ver van ons bed af. Het woord "chiromantie" is een samengesteld Grieks woord: "chiro" (hand), "mantie" (waarzegging). Het is de kunst om de toekomst te voorspellen aan de hand van iemands hand, in het bijzonder de lijnen van zijn hand. In de Bijbel komt waarzeggerij - op de ene manier of op de andere, dat maakt niet uit - ook voor. Lees maar in Deuteronomium 18 vers 9-14:

"Wanneer gij komt in het land dat de HEERE, uw God, u geven zal [het land Kanaän dus], zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden iemand die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivels-kunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dit doet, is voor de HEERE een gruwel; en om wille van deze gruwelen verdrijft de HEERE, uw God, hen voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u dat niet toegelaten."

Het is dus duidelijk hoe je met chiromantie moet omgaan en met alle mantie: afwijzen. Om het met antwoord 94 van de Heidelbergse Catechismus te zeggen: mijden en vlieden. "Mijden" betekent: je zoekt het niet op. "Vlieden" betekent: wanneer het zich aan je opdringt of wanneer het "toevallig" op je levenspad komt, dat ontvlucht je het zo snel mogelijk. Wij kennen de uitdrukking: mijden als de pest. De pest was in vroegere eeuwen een dodelijke en uiterst besmettelijke ziekte. Nu, dat is waarzeggerij en alles wat verder maar occult is, ook. Wil je besmet worden met deze dodelijke kwaal? Daar hoef je niets voor te doen. Onze grootouders zouden nog op zoek moeten gaan naar occultisme of zwarte kunst, maar wij leven in een tijd dat dit echt niet hoeft. Waar gaat immers de kinderboekenweek over? Volgens de website: "Magie is het thema van de Kinderboekenweek 2005, die van woensdag 5 tot en met zaterdag 15 oktober wordt gehouden onder het motto De Toveracademie - Boeken vol magie."

Als reactie lezen we op 22-02-2005: "Duivelse kinderboekenweek. Stichting "Bijbel en Onderwijs" is verbolgen over het thema "De Toveracademie - Boeken vol magie" van de Kinderboekenweek 2005. De stichting roept ouders op hun kinderen van scholen te halen die meedoen aan hekserij, toverij en andere occulte praktijken. Toverij zet de deur open naar de wereld van de duivel en demonen. Scholen moeten kinderen niet onderwijzen in praktijken die God Zijn volk verboden heeft, aldus een open brief aan de ouders. De vraag naar de christelijke variant van de Kinderboekenweek is gestegen. Het heeft als thema "Wonderlijk", onder meer verwijzend naar verwondering over de schepping en geheimen in het leven."

Ik kreeg een brief over dit probleem, waarin onder andere het volgende staat: "Aan alle biddende moeders! Namens het team van "Moeders In Gebed" vraag ik jullie om het thema van de kinderboekenweek "Magie" vanaf nu iedere week als gebedspunt mee te nemen - tot aan de datum van de Kinderboekenweek. Ik roep iedere vrouw op om te gaan bidden voor haar kinderen en / of voor kinderen, die geen biddende moeder hebben. Ik roep iedere oma op om te bidden voor haar kleinkinderen. De reden waarom ik deze brief verstuur, is als volgt: Het thema van dit jaar op de scholen is MAGIE. Er zullen zelfs heksen de scholen intreden om daar experimenten te doen met de kinderen van de hogere groepen. (Wat Harry Potter kan, kunnen zij ook.) Wat houd dat in? Dat de kinderen van deze generatie volledig verblind zullen worden door magie en dat satans web in duizenden huizen binnen zal komen, met een groot gevolg dat zelfs in de "christelijke gezinnen" de duivel een ingang zal vinden om daar te komen stelen, vernietigen en te doden. En dat is uiteindelijk waar hij op uit is. Zou u het niet verschrikkelijk vinden, als uw kind over niet al te lange tijd in geestelijke moeilijkheden raakt? Het is realiteit dat er enorme wachtlijsten zijn om mensen te helpen met psychische problemen. Steeds meer mensen raken in geestelijke nood en niemand lijkt in te zien dat er machten zijn die onze jeugd, maar ook de ouderen, geestelijk kapot willen maken. De duivel bestaat in het moderne denken niet meer: het is zijn beste camouflagepak gebleken! Toch is hij voortdurend bezig onze kinderen weg te zuigen uit het witte, harmonieuze, liefdevolle terrein naar het grijze gebied om ze uiteindelijk in de diepste duisternis gevangen te nemen. Bij de psychiaters bestaan tegen deze ellende vaak alleen nog maar wat pilletjes ... God liet ons heel lang geleden al waarschuwen (I Petrus 5 vers 8):

"De duivel gaat om als een briesende leeuw ..."

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen