Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Citaten van Cornelis van Niel, Dirk Adriaan Detmar en Gisbertus Voetius

Auteur: ds. W. Pieters

Deze citaten zijn oorspronkelijk gepubliceerd in 'De Cathechisant'.

Cornelis van Niel

"Aandachtige en goedgunstige lezer, men zegt als een algemeen spreekwoord, dat een ledigganger des satans oorkussen is. En dat is niet zonder reden, omdat er velen daardoor tot de val zijn gekomen.

Hiervan zijn veel voorbeelden in Gods Woord, en de dagelijkse ervaring getuigt het te allen dage dat de satan menig mens ten prooi krijgt en doet struikelen, omdat ze geen geestelijke en gepaste oefeningen doen; ook in hun beroep die God de Heere hen heeft opgelegd, niet ijverig zijn, maar de tijd verspillen in de ijdelheid der wereld.

De Heere Christus heeft de onnutte dienstknecht, die zijn talent in de aarde begroef en niet tot winst aanlegde, vervloekt; en hij liet hem in de buitenste duisternis werpen, waar wening der ogen is en knersing der tanden. En waarom dat? Omdat hij zijn tijd - die zo kostbaar was - zo nutteloos doorbracht en verkwistte.

Dit is het wat mij heeft bewogen om ook buiten mijn gewone roeping - die mij door de Heere is opgelegd, die mij ook dikwijls zwaar genoeg valt in deze droevige laatste tijden - de tijd die er nog over was, niet te besteden in werelds vermaak of zo, maar door te brengen in geestelijke overdenkingen, om de gaven die God de Heere mij heeft gegeven, en het talent dat ik heb ontvangen, niet in de aarde te begraven, maar aan te leggen tot winst, om de Heere der heerscharen daardoor te verheerlijken - Wie de ere daarvan alleen toekomt -; en om Zijn duurgekochte kerk (de gelovigen en uitverkorenen) ook mede te stichten.

Ik bid dat u mijn arbeid ten beste wilt nemen en in godsvreze wilt gebruiken, en wanneer u dit boekje doorleest, dat u het op uw geweten wilt toepassen, tot uw troost, als een hartsterkende balsem voor uw ziel."

Dirk Adriaan Detmar

"Hoeveel is er op deze wereld, dat een waar christen stof tot droefheid baart, en tranen doet storten! Hoe moet hij telkens zijn ziel kwellen over de zonden, die er bedreven worden tegen de hoge God, door mensen, die Hem als hun Schepper en Weldoener moesten verheerlijken; die nu verblind zijn door de god van deze eeuw en Zijn Naam misbruiken, Zijn Dag ontheiligen, Zijn heilige geboden met voeten treden en met Farao vermetel vragen: 'Wie is de HEERE, dat wij Hem zouden gehoorzamen?' Zodat de christen telkens met David moet zeggen: 'Tranen vloeien uit mijn ogen, omdat zij Uw wet verlaten.' Hoeveel droevige gevolgen van de zonden bemerkt hij dagelijks, hoeveel bange jammerklachten hoort hij telkens! Hier zijn er die in diepe armoede zitten, daar die gevaarlijk ziek zijn, kermende van pijn en smart. Daar wenen echtgenoten, vaders en moeders, kinderen, broers en zusters, over het gemis van hun dierbare panden, die hen door de kille hand van de dood zijn ontrukt. Zo moet de christen deelnemend wenen, en heeft hij zijn tranen tot spijze.

O, wat een stof tot droefheid voor zijn gevoelig hart levert dit alles hem. Hoe ondervindt hij, dat deze wereld wegens de zonden een tranendal is!

Maar - wat nog meer zegt - hij vindt bronnen van verdriet en stof tot treuren in zichzelf. Hoe duister is nog zijn verstand! Hoeveel verderf ontdekt hij nog dagelijks in zijn hart! Ja, er is een begeerte, door Gods genade in hem gewerkt, dat hij de Heere mocht dienen in nauwgezetheid en in tedere godzaligheid. Dat is de lust en het leven van zijn vernieuwd deel. Dit kan hij onder al het gebrek dat hem aankleeft, in oprechtheid voor de Heere betuigen.

Maar ach, hoeveel traagheid en lusteloosheid bespeurt hij in zich! Daarbij, hoe zwak is zijn geloof, hoe onzuiver zijn liefde, en hoe onbekwaam is hij nog om krachtig weerstand te bieden aan zijn geestelijke vijanden! Komt het aan op strijden tegen de zonden, vooral tegen de door zijn vlees geliefkoosde zonden, en komt het aan op zich gewillig te onderwerpen aan Gods bestuur en leiding onder drukkend en dreigend leed ..., o, hoeveel tegenstand ondervindt hij dan, zodat hij ook zeggen moet: 'Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet.'

Is het te verwonderen, dat zo iemand naar een betere staat verlangt, naar de plaats waar hij onder de gezaligden zal wandelen in het licht van zuivere kennis en volmaakte heiligheid?"

Gisbertus Voetius

"Iedereen heeft de plicht om Gods Woord te horen in de kerkelijke gemeente. Argumenten:

(1) God beveelt het. De apostel vermaant ons de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten.

(2) Het is het middel om tot bekering en geloof te komen.

(3) Wanneer wij Gods Woord horen, spreekt God met en tot ons.

(4) Het aannemen van het Woord is kenmerkend voor het Christen zijn, en bewijst dat men strijdt onder het vaandel van Christus.

Middelen tot het horen van het Woord:

(a) Voorbereiding

(1) De belijdenis van onze zonde en onwaardigheid, en de zelfverloochening met name ten aanzien van spitsvondige redeneringen van ons verstand, zodat wij dwazen in onszelf worden en aldus met de wijsheid van God vervuld kunnen worden.

(2) De erkenning van onze onmacht.

(3) Het opwekken van een verlangen en een geestelijk hijgen naar het horen van Gods Woord.

(4) Het gebed.

(5) Het verdrijven van alle aandacht voor iets anders, en van alle zorgen, beslommeringen en bezigheden, zodat wij ons tot het heiligdom begeven met een hart dat als een onbeschreven blad is waarop de woorden van God geschreven kunnen worden, en als helder water waarin een beeld weerspiegeld kan worden.

(b) Bij het luisteren hebben wij te letten op de manier waarop wordt geluisterd.

(1) Wij moeten met aandacht luisteren.

(2) Wij moeten ons met een stil gemoed daartoe begeven.

(3) Wij moeten alle opkomende en afleidende gedachten verjagen.

(4) Alle vooroordelen en twijfelingen die in ons opkomen, alle tegenwerpingen, vragen, uitvluchten en andere verzoekingen ten aanzien van enig deel van het Goddelijke Woord of van de preek die over dat deel wordt gehouden, moeten wij verwerpen en met kracht bestrijden.

(5) Wij moeten met oordeel luisteren, waarbij wij alle dingen wél beproeven en het goede behouden.

(6) Wat wij hebben gehoord en vernomen, moeten wij op de juiste manier mengen met geloof.

(7) Tijdens het luisteren moeten wij gebeden en verzuchtingen tot God opzenden, en de vertroostingen, vermaningen enzovoort omvormen tot gebeden.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen