Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit de brieven van D.J.Crag (7)

Auteur: ds. W. Pieters

Het is ons verlangen met de Heere te sterven en in nieuwigheid des levens met Hem op te staan. Maar met Hem te sterven is ook sterven aan uw emoties, gevoeligheden, gewaarwordingen, uitgelatenheid en opgetogenheid; afgebracht worden van uzelf, van mij en van alle mensen. Sterven met Hem is ook iets ervan beleven, wat Maria kreeg te horen bij het graf: raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader en uw Vader, tot Mijn God en uw God. We moeten in dit leven leren genoeg te hebben aan Zijn Woord; we mogen soms in Christus' innige liefdesomhelzing en koestering delen, maar niet steeds. De voorsmaak van de hemel is er wel, maar niet de volheid. Laat dan de pelgrimsreis mogen voortgaan! Nog even en dan is het gebrekkige verdwenen! Dan zal de opgetogenheid en de uitgelatenheid nimmer eindigen ...

Ik heb meermalen gedacht u te schrijven over Gods goede hand over mij, Zijn geduld dat Hij met mij heeft, Zijn kracht die Hij aan mij bewijst, Zijn bewaring die ik mag gewaar worden. Hij deed mij een moment vast geloven, dat Hij in Zijn almacht en grootheid alle dingen leidt. En wat betreft de gemeente: o, wat een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Ik kan het zo eenvoudig overgeven aan Hem Die overal zo oneindig hoog boven staat en Die het gewoel der volken uitlacht (Psalm 2)! Hij heeft mij ook gisteren doen gevoelen, dat er vrede was tussen Hem en mij en daarom ook in de weg waarin Hij mij leidt ─ al zijn de dagen erg rommelig en al was ik zó bezig met opruimen van allerlei paperassen op mijn studeerkamer dat ik aan lezen amper ben toegekomen. Toch heeft Hij het leven onderhouden; ook de lust om met een ongedeelde liefde aan Hem te zijn toegewijd.

Vanmorgen las ik het volgende: `U moet als ouders bij uw kinderen de godzaligheid inplanten; en daarom moet u uw kinderen voorhouden dat zij, zodra zij tot de jaren des onderscheids gekomen zijn, zélf en in eigen persoon op verstandige en bezadigde wijze met God in een verbond moeten treden, waarmee zij verklaren dat zij zich houden aan het zegel van de doop dat hun in hun jeugd gegeven is. Geef aan op welke wijze zij door het geloof dit verbond moeten maken, namelijk door Christus en al de beloften, zoals die hun worden aangeboden, te omhelzen en zichzelf geheel en al voor altijd aan God over te geven!'

     Uw dienaar in de Heere,

Uit een brief van ds. D.J. Crag

O, wat hebt u toch een schone taak, geliefde vriendin! Wat worden toch de meeste mensen bekeerd door middel van hun moeder, door middel van hun grootmoeder (en vader / grootvader)! De Kerk wordt gebouwd in de gezinnen. En nu moet u niet krampachtig de meetlat erbij houden wat hiervan terecht komt, hoor! Ik schrijf het u niet wettisch voor, maar ik wens u toe dat u het Evangelisch mag navolgen en de vrucht ervan mag zien bij al uw kinderen! Dat u het onder alle bedrijven van het zorgen en verzorgen toch vanuit die hartelijke lust mag betrachten en dat u er niet in wordt ontmoedigd, wanneer er tegenstand zichtbaar wordt. Wat zouden we immers moeten denken, als er geen tegenstand zichtbaar wordt?

Ik las eens het volgende stukje over onderwijs en opvoeding: voorzover dit werk gedaan wordt met zulk een lust, zorgvuldigheid, getrouwheid, ijver en ernst als betamelijk is - omdat we eenmaal rekenschap zullen moeten geven van hen die ons toebetrouwd zijn - daar is geenszins aan te twijfelen of in korte tijd zullen de overvloedige vruchten van deze arbeid zowel in de voortgang des geloofs, als in de heiligheid des levens, tot Gods eer en voortplanting der Christelijke religie, door Gods zegen, voor alle mensen blijken en het zal voor onze Kerken gunst en aanwas veroorzaken.

O, mocht dat ook onder ons eens waar worden. Hoe is het echter in mijn hart gesteld? Kan en mag ik geloven dat God Zijn werk doet? Durf ik het anderzijds misschien te ontkennen en te wantrouwen? Moge het onze gebeden zijn voor al uw kinderen dat ze tot de kennis van Christus worden geleid en Hem omhelzen, zoals Hij ze wordt aangeboden.

Verder las ik: geef aan hoe en wanneer de kinderen hun Doop tot hun nut moeten aanwenden, op welke wijze zij die moeten beschouwen en hun geloof daaromtrent moeten oefenen, zowel in verzoekingen tot zonde als anderszins. Doe dit vooral ook, wanneer zij zien dat de Doop aan een kind bediend wordt. Dit is een gebruik dat bij oud en jong veelal vergeten is en daarom moet hierop vooral gelet worden.

Gisteravond mocht ik nog een kort gesprek hebben met R. Wat denkt die jongen diep na en wat loopt hij totaal vast met al zijn verstandelijke kennis en wat breekt God hem in zijn godsdienstige en nette leventje af! `Ik kom niet verder', zei hij. Maar ik had er vermaak in, want dat is de weg van God, hè!

Uit mijn eigen tobben en worstelen herinner ik mij heel duide­lijk: niet in eigen oog steeds beter worden, steeds verder komen op het pad van bekering en geloof, steeds meer weten en steeds geschik­ter worden voor het wonder en voor het zalig worden; maar juist met alles wat je hebt en kunt en bent en weet, te komen tot: hoe moet het nu? Ik kan niets meer bekij­ken. Zelfs de lust tot lezen viel bij mij weg. Maar, o, wat een wonder: ik kon niet ontkennen dat de Heere goed voor mij was. Soms dacht ik wel eens: waarom moet ik nu in zo'n gezin opgroeien, want het zal mijn oordeel alleen maar verzwaren! Toen zei er direct een stem in mij overheen: `Ja, waarom mag jij nu in zo'n gezin opgroeien, waardoor de Heere zoveel werkzaamheden met jou maakt en waardoor Hij zoveel goedheid en trouw en zorg aan jou besteedt en je zo vaak en lieflijk uitnodigt om tot Hem te komen?' En toen voelde ik dat God zo goed was! Ik raakte steeds meer alle boekjes kwijt en bleef bij de Bijbel staan, want dat was het eenvoudigste.

Hoe is het met u? Overpeins maar veel hoe groot en heerlijk God is. Vraag om inleidende genade om in de wonden van Chris­tus te schuilen. U schreef me onlangs, dat u niet durft te schrijven, dat de Heere u van eeuwigheid heeft bemind. Hoe komt dat? Omdat u denkt dat u eerst een bijzondere gewaarwor­ding nodig hebt. Dat is ook wel mogelijk en zeker ook begeer­lijk (zoals ik zelf in dat eerste half jaar op een stille morgen Jeremia 31 vers 3 mocht ontvangen (terwijl ik niet wist dat dit in de Bijbel stond): “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.”) Maar die ervaring is niet de grond van het mogen zeggen: God heeft mij van eeuwigheid bemind. Petrus wijst ons een andere weg in zijn tweede zendbrief, het eerste hoofdstuk het 10de vers: “Daarom broeders (en zuster), benaar­stigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken”. Dit houdt in, dat ─ hoewel de verkiezing eerst is ─ de roeping eerst staat, omdat wij van onze verkiezing zeker worden uit onze roeping. Dan mag u des te vaster verzekerd zijn, dat God u heel persoonlijk van eeuwigheid heeft liefgehad, wanneer u nu in de tijd het mag bemerken in uw ziel dat God uw God is, dat Christus uw Zaligmaker is en dat Zijn Heilige Geest in uw hart werkt, u troost en tot Christus leidt. O, ontken niet wat God doet, maar vraag tegelijk om bevindelijke toepassing ervan aan uw ziel, opdat u niet per conclusie hoeft te zeggen: Hij heeft mij van eeuwigheid bemind; maar dat u dit ook met gevoel van verwondering en blijdschap zou mogen weten.

 


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen