Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met erotiek

Auteur: ds. W. Pieters

Het antwoord op de vraag hoe je met erotiek en alles wat erotisch is, om moet gaan, kon wel eens heel anders luiden dan het antwoord op de vraag hoe je er daadwerkelijk mee omgaat. Je weet dat je ermee om moet gaan zoals we zingen in Psalm 119 vers 19:

Wend, wend mijn oog van d’ ijdelheden af.

Of zoals Job het deed, blijkens zijn vast besluit (het verbond met zijn ogen – hoofdstuk 31 vers 1) om niet naar een maagd te zien / namelijk om die onkuis te aanschouwen en ter onere te begeren, zoals de statenvertalers in de kant opmerken. Gá ik ook zo om met erotiek? Gá jij er zo ook mee om? Of is de praktijk anders – tegengesteld? In onze tijd kunnen onze ogen erotiek en porno niet meer vermijden. Waar je ook maar gaat – overal zijn sexy foto’s of als zodanig geklede meisjes / vrouwen. We moeten met gesloten ogen over straat gaan om geen onkuise beelden te zien; zeker als de zon eventjes de temperatuur laat stijgen.

Als de vraag aan de orde komt, hoe we er mee om moeten gaan, ga ik er van uit, dat jij een sprekend geweten hebt, en dat je bidt om met je ogen niet te zondigen; dat je het woord van de Heere Jezus ernstig neemt dat Hij in de bergrede sprak naar aanleiding van het zevende gebod “Gij zult niet echtbreken” (Mattheüs 5 vers 27-28):

Gij hebt gehoord, dat door de ouden gezegd is: gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan.

Erotische denkbeelden – in belangrijke mate ook opgeroepen door DVD en internet – vallen ook onder dit woord van Jezus, zoals je wel met me eens zult zijn. Er is volgens onze Heere Jezus maar één methode (vers 29-30):

Indien dan uw rechteroog u ergert / tot zonde verleidt, trek het uit en werp het van u; want het is u nut dat één van uw leden vergaat, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En indien uw rechterhand u ergert, houw haar af en werp haar van u; want het is u nut dat één van uw leden vergaat, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt.

ONTZAGLIJK!

Als we op Jezus mogen lijken en op Job, willen we liever onze hand en ons oog kwijt, dan zondigen…

Lijk ik op Jezus?

Een belangrijk middel in de strijd tegen de alom aanwezige porno en erotiek-cultuur is onze geest vullen met heilige gedachten. Hoewel satan overal kan inbreken en het zeker niet zal laten dat ook te doen, toch is het biddend lezen van Gods Woord een door God gezegend middel om de kwalijke invloed van erotische beelden tegen te gaan. Ook zonder de overvloed aan erotiek die onze eeuw kenmerkt, hebben wij een hart dat vanuit zichzelf deze beelden voortbrengt. Wat doe je ermee? Koesteren, of verfoeien? Wat we in de eerste plaats nodig hebben, is een rein geweten, gereinigd door het geloof, gereinigd met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Vervolgens is het belangrijk dat we ons geweten teer houden, door niet bewust er tegen in te gaan. Wie tegen zijn geweten ingaat, stompt af, verhardt. Dat gebeurt ook nog al eens met een kind van God, ongemerkt vaak: net als in slaap vallen. Daarom waarschuwt de Schrift er herhaaldelijk tegen om met de zonde een verbond te sluiten. Steeds de indruk verversen van het lijden en sterven van de Heere Jezus kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Zo wordt ons voorgehouden in artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wanneer Guido de Brès het heeft over waaraan je een echte christen kunt herkennen, schrijft hij:

Zij die van de kerk zijn, kan men kennen uit de merktekenen van de christenen; namelijk uit het geloof, en wanneer zij – nadat zij de enige Zaligmaker Jezus Christus aangenomen hebben – de zonde ontvluchten en de gerechtigheid / wetsgehoorzaamheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken ter rechter‑ of ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Dit betekent niet dat er geen grote zwakheid meer in hen is, maar zij strijden daartegen door de Geest al de dagen van hun leven door onophoudelijk hun toevlucht te nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, waarin zij vergeving van hun zonden hebben, door het geloof in Hem.

Zondeloos worden we aan deze kant van de dood niet. Maar treur jij over je zondige verlangens, neigingen, begeerten? Strijd maar tegen deze erotische lusten, met de blijde zekerheid: Jezus is de Almachtige! En stel Hem steeds voor je aandacht met de vraag

What Would Jesus Do?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen