Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: moedeloosheid

Auteur: ds. W. Pieters

Hoe kan ik mij het beste wapenen tegen moedeloosheid? Ik kan niet meer genieten van de dingen van deze aarde. Is de toe­komst niet uitzichtloos?”

Veel dingen kunnen er in je leven ge­beuren, waardoor een sterk gevoel van moedeloosheid je bekruipt. Dan voel je je helemaal uit­geblust. De vraag­steller heeft dit nadat de verkering is uitge­gaan. Ande­ren moeten een stu­die afbreken, weer anderen heb­ben het verlies van een ge­liefd gezinslid te verwerken.

En dan komt het le­vensgroot op je af: wat is dit leven eigen­lijk zinloos! Alles laat je uit­eindelijk leeg...! En dan kan een goeie vriend wel opbeuren­de woorden spreken, maar die slaan niet echt aan. Je zit in de put.

De vraag is nu: hoe moet ik mij tegen moedeloosheid wape­nen?

Mijn woorden zullen net zo wei­nig uitwerking hebben, als van je goeie vriend. Daar komt bij: jullie kennen het geijkte antwoord al.

Daarom wil ik nu eens een ander antwoord geven: ik neem je in je moedeloosheid even mee naar `De Prediker'. Hij betwijfelt ook de zin van het leven. Hij schrijft:

- `er is niets nieuws onder de zon' (1 vers 9);

- `ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid' (1 vers 2; 12 vers 8);

- `daarom haatte ik dit leven... want het is al ijdelheid en kwel­ling des geestes' (2 vers 17);

Wat is nu zijn raad?

- `ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven' (3 vers 12);

- `geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt' (9 vers 9);

- `verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongeling­schap en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschou­wing van uw ogen; maar weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonk­heid is ijdelheid. En gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap' (11 vers 9 en 10; 12 vers 1);

- `vrees God en houd Zijn gebo­den, want dit betaamt alle men­sen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad.' (12 vers 13 en 14)

Ofwel: `Wat is jouw enige troost beide in leven en sterven?'...

Het beste wapen tegen moede­loosheid is:

Geloof in de Heere Jezus Chris­tus en gij zult zalig worden

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen