Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer

Waar jij mee zit: moedeloosheid

Auteur: ds. W. Pieters

Hoe kan ik mij het beste wapenen tegen moedeloosheid? Ik kan niet meer genieten van de dingen van deze aarde. Is de toe­komst niet uitzichtloos?”

Veel dingen kunnen er in je leven ge­beuren, waardoor een sterk gevoel van moedeloosheid je bekruipt. Dan voel je je helemaal uit­geblust. De vraag­steller heeft dit nadat de verkering is uitge­gaan. Ande­ren moeten een stu­die afbreken, weer anderen heb­ben het verlies van een ge­liefd gezinslid te verwerken.

En dan komt het le­vensgroot op je af: wat is dit leven eigen­lijk zinloos! Alles laat je uit­eindelijk leeg...! En dan kan een goeie vriend wel opbeuren­de woorden spreken, maar die slaan niet echt aan. Je zit in de put.

De vraag is nu: hoe moet ik mij tegen moedeloosheid wape­nen?

Mijn woorden zullen net zo wei­nig uitwerking hebben, als van je goeie vriend. Daar komt bij: jullie kennen het geijkte antwoord al.

Daarom wil ik nu eens een ander antwoord geven: ik neem je in je moedeloosheid even mee naar `De Prediker'. Hij betwijfelt ook de zin van het leven. Hij schrijft:

- `er is niets nieuws onder de zon' (1 vers 9);

- `ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid' (1 vers 2; 12 vers 8);

- `daarom haatte ik dit leven... want het is al ijdelheid en kwel­ling des geestes' (2 vers 17);

Wat is nu zijn raad?

- `ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven' (3 vers 12);

- `geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt' (9 vers 9);

- `verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongeling­schap en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschou­wing van uw ogen; maar weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd en de jonk­heid is ijdelheid. En gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap' (11 vers 9 en 10; 12 vers 1);

- `vrees God en houd Zijn gebo­den, want dit betaamt alle men­sen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad.' (12 vers 13 en 14)

Ofwel: `Wat is jouw enige troost beide in leven en sterven?'...

Het beste wapen tegen moede­loosheid is:

Geloof in de Heere Jezus Chris­tus en gij zult zalig worden

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen