Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 5

Auteur: ds. W. Pieters

Het offer van Christus is, zo belijden wij met de Dordtse Leerregels van oneindige kracht en waarde. Daarom kunnen we met hoofdstuk II, artikel 3 volmondig uitbazuinen:

Deze dood van Gods Zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoeg tot verzoening van de zonden van de hele wereld.

Dit hebben we vorige keer gezien. De reden zagen we ook in artikel 4 en nu kijken we verder naar artikel 5:

Voorts is de belofte van het Evangelie, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen, tot wie God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid worden verkondigd en voorgesteld, met bevel van bekering en geloof.

We hadden en hebben het over de vraag: voor wie is Christus gestorven? Deze vraag kun je op twee manieren omschrijven: (1) "Wie krijgt deel aan de zaligmakende genade van de gekruisigde Christus?" en (2) "Wie mag in de gekruisigde Christus geloven?" De eerste vraag beantwoorden de Dordtse Leerregels in artikel 8. De tweede vraag wordt min of meer in dit vijfde artikel beantwoord: een ieder. Iedereen mag in Christus geloven. Iedereen mag tot Hem komen. Iedereen mag de Zoon van God kussen (om het met de woorden van Psalm 2 te zeggen). Laten we eens naar die Psalm kijken. De oproep

"kust de Zoon, opdat Hij niet toornt en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden"

wordt daar door God gericht tot de rebellen van het eerste deel van de Psalm. Diezelfde opstandige vijanden krijgen te horen (vers 10 & 11):

"Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Dient de HEERE met vreze, en verheugt u met beving."

En dan volgt direct daarop: Kust de Zoon ... Wat is dat? Volgens de kanttekeningen: Dat is, eert Hem als Mijn eeuwige Zoon, en neemt Hem als uw Koning aan, gelooft in Hem, weest Hem onderdanig. En de belofte is dan dat je niet verloren zult gaan, wanneer je aan Jezus' voeten buigt in diep ontzag, maar dat je het eeuwige leven zult ontvangen - niet later, maar meteen!

Genoeg reden om niet langer te aarzelen of uit te stellen.

Verder lezen we in dit artikel van de Dordtse Leerregels (hoofdstuk 2, paragraaf 5) dat deze bemoedigende belofte niet verzwegen mag worden. Waarheen het Woord van God ook komt, mag deze boodschap worden gebracht: Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Er zijn wel Christenen die zeggen: omdat wij vanuit onszelf niet in staat zijn om in Christus te geloven, daarom mag je mensen ook niet oproepen of aansporen om dat te doen. Aan de andere kant zijn er die precies het tegenovergestelde beweren: omdat de Bijbel ons aanspoort om in Christus te geloven, kunnen we dat blijkbaar ook. Calvinisten (ook wel Gereformeerden genoemd) geloven dat (a) iedereen in Christus mag en moet geloven, en (b) niemand in Christus kan geloven. Aan de ene kant veronderstelt het "niet kunnen" dus niet het "niet mogen"; aan de andere kant veronderstelt het "moeten en mogen" niet het "kunnen". We moeten en mogen, maar kunnen niet. Wat nu? "Heere, help mij."

In dit vijfde artikel staat ook aan wie deze belofte mag worden verkondigd en waar mensen mogen worden genodigd tot Christus: alle volken en mensen, tot wie God naar Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt. Het Evangelie is al eeuwen geleden naar Nederland gezonden. Terwijl eeuwen en eeuwen lang geen enkele Indiaan er ooit van hoorde. Waarom dit onderscheid? Waren Nederlanders beter, waardiger? Waren Indianen slechter, zondiger? Zeker niet! Maar, hier zien we aan de ene kant onze verantwoordelijkheid, en aan de andere kant Gods soevereiniteit of vrijmacht, Zijn welbehagen. Gods welbehagen wordt in dit artikel beleden. Onze verantwoordelijkheid moeten wij daarbij niet vergeten. En dan denk ik aan de hartverscheurende uitroep die de China-zendeling, Hudson Taylor, eens van een pasbekeerde Chinees hoorde:

Nyi vraagt: "Hoelang weten de mensen in Europa al van het Evangelie?" Als hem wordt verteld dat het al honderden jaren is, roept hij vol verbazing uit: "Wat?! Is het mogelijk dat jullie al honderden jaren kennis hebben van deze blijde tijding en zijn jullie nú pas gekomen om het ons te vertellen? MIJN VADER HEEFT MEER DAN TWINTIG JAREN NAAR DE WAARHEID GEZOCHT, EN HIJ IS GESTORVEN ZONDER HAAR TE HEBBEN GEVONDEN. O, WAAROM ZIJN JULLIE NIET EERDER GEKOMEN?!"

Zou jij het Evangelie willen verbreiden? Onder klasgenoten, straatbewoners, collega's, Moslim-naasten of waar dan ook?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen