Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Bijbellezen aan tafel en dagsluiting

Auteur: ds. W. Pieters

Bijbellezen aan tafel

Waarde en betekenis

In veel gezinnen wordt enkele malen per dag na de maaltijd uit de Schrift gelezen. Dat toont de centrale plaats, die het Sola Scriptura, alleen de Schrift, sinds de Reformatie inneemt in het gereformeerde gezinsleven.

De grote betekenis van Gods Woord moet in de opvoeding gestalte krijgen door de manier waarop we als ouders met de Schrift aan tafel omgaan.

Heel gevaarlijk is het ontstaan van een zekere sleur, die het gevolg kan zijn van een zonder meer overnemen van een bestaande gewoonte. Natuurlijk is het heel zinvol om de Schrift van Genesis tot Openbaring te lezen in een gezin met kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar. Bij jonge kinderen kan men ook de historische boeken van de Schrift achter elkaar lezen. Maar als dat onze enige vorm van omgang met het Woord is in gezinsverband en er bovendien nooit een vraag over het schriftgedeelte wordt gesteld, dreigt het bijbellezen af te slijten tot een zuiver traditioneel handelen. Natuurlijk is het zo, dat de Geest van Christus dwars daar doorheen breekt als Hij het Woord toepast. Maar dat neemt de verantwoordelijkheid voor de ouders niet weg. In afhankelijkheid van God moeten er mogelijkheden gezocht worden om van tijd tot tijd enige afwisseling aan te brengen. Daarbij zal de leeftijd van de kinderen een duidelijk woord meespreken. In het algemeen geldt dat - zeker bij de hoofdmaaltijd - ruimschoots de tijd moet worden genomen voor een gesprekje na de schriftlezing, terwijl ook altijd geprobeerd moet worden de kinderen bij het bijbellezen te betrekken. Het gaat om het wekken van belangstelling, het aanleren van een eerbiedige omgang met de Schrift, het ontwikkelen van een luisterhouding en het leren deenemen aan het gesprek over het Woord en de dienst des Heeren.

Hoe betrekken we het kind bij de schriftlezing?

Niet elke vader heeft dezelfde gave ontvangen ten aanzien van het voorlezen uit de Schrift in de gezinskring. Dat is geen bezwaar, als we ons maar echt toeleggen op het eerbiedig en zo goed mogelijk leren lezen. Het gaat vooral om de geestelijke instelling waarmee we lezen. Een kind voelt de dingen haarscherp aan. Het snel en oneerbiedig afraffelen van een bijbelgedeelte heeft al veel schade aangericht in kinderharten. Als het kind maar ziet dat vader met eerbied de huisbijbel opent ...

Als het kind maar hoort, dat vader met eerbied leest uit het Woord van God ...

Bij het kiezen van de lengte van het bijbelgedeelte moet rekening worden gehouden met het feit dat de aandacht van jonge kinderen niet lang gespannen kan zijn. Een groot hoofdstuk lezen we daarom in enkele gedeelten.

Heel oud en nog steeds bruikbaar is de eenvoudige opdracht: 'Jij mag straks het laatste woord zeggen. Goed luisteren hoor!'

In een gezin met jonge kinderen, tot tien jaar, kan een geschiedenis of een gedeelte ervan, goed gekozen worden. Na het lezen kunnen dan een paar eenvoudige vragen erover gesteld worden. Dat kunnen 'kennisvragen' zijn. Maar de vragen kunnen ook betrekking hebben op de strekking van de stof. Door het stellen van deze vragen ontwikkelen de kinderen een aktieve luisterhouding. Het kind weet: straks vraagt papa iets aan mij.

Het te lezen gedeelte kan ook worden ingeleid met een enkele zin, die gelijk tot luisteren aanspoort: 'Vanavond lees ik verder over Jakob. Hij droomt over een trap of ladder. En Wie ziet hij daar op die ladder? Luister maar goed. Straks vraag ik het.'

Ook is het belangrijk dat ouders regelmatig tegen de kinderen zeggen dat ze zelf ook vragen mogen stellen. Het kind moet voelen, dat die ruimte ervoor is.

Soms zijn de vragen van kinderen niet eenvoudig te beantwoorden. Ze hebben betrekking op God en Zijn werk, op leven en sterven, op hel en hemel. Altijd moet geprobeerd worden eenvoudig en eerlijk te antwoorden. Het kan zijn dat er niet altijd een afdoend antwoord is. Eerlijk kan erkend worden dat ouders ook niet altijd alles begrijpen.

Op een gegeven moment zal het kind dat lezen heeft geleerd, zelf aangeven dat het graag bij het bijbelllezen wordt betrokken: 'Mag ik ook een vers lezen?' Dan kan heel goed aan de kinderen een eigen Bijbel gegeven worden waaruit ze meelezen. Ondertussen kan dan aan het kind gevraagd worden ook een paar verzen te lezen.

Hulpmiddelen

Het is duidelijk dat enkele hulpmiddelen voor het verstaan van de Schrift heel handig zijn. Bijvoorbeeld de Statenbijbel met kanttekeningen en een verklaring, als van Matthew Henry, zijn ons geld dubbel en dwars waard.

Dagsluiting

Per gezin kan vastgesteld worden of dagsluiting noodzakelijk is. Als bijvoorbeeld bij de avondmaaltijd iedereen aanwezig is, kan dat als afsluiting van de dag worden gezien. Is dit niet zo, dan kan in de avondsluiting geprobeerd worden dat het hele gezin bij elkaar is. Een bijbelgedeelte lezen, bijvoorbeeld met een dagboek is een mogelijkheid. Met een vrij gebed kan dan de dag worden afgesloten.

Een bewuste keuze

Ouders worden geroepen om zich in te spannen om goede vormen te vinden, waarin de dienst des Heeren in het gezin praktisch gestalte kan aannemen. De kinderen moeten daarbij zien, horen en merken dat het om Gods zegen te doen is. Dan alleen zal het gezin - in alle gebrek - een oefenplaats voor praktische vroomheid kunnen zijn in een goeddeels ontkerstende samenleving. Dat kan niet zonder smeekgebed om de hulp des Heeren: 'Zonder Uw Geest vermogen wij niet onze weg te gaan!'


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen