Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Uit vroeger tijden (1)

Auteur: ds. W. Pieters

Uit bange nood gered

Op een klein eiland nabij de kust van Jutland leefde rond 1820 een predikant die erg arm was. Net als zijn gemeenteleden. In het voorjaar steeg de nood zo hoog dat zij niet meer in staat waren iets bij te dragen tot de meest noodzakelijke levensbehoeften van hun dominee.

     Er was overal een nijpend gebrek aan alles. Bijna niemand had zelfs nog maar brood te eten. Op een dag ging de predikant er op uit om toch nog wat eten bij elkaar te bedelen, maar niemand kon hem helpen. Toen hij thuiskwam, moest hij zeggen: ik heb niets. Hij ging opnieuw naar zijn binnenkamer om opnieuw de nood voor de Heere neer te leggen. Tijdens dit smeken werd hij bemoedigd en vol vertrouwen rees hij van zijn knieën, al wist hij niet waar de hulp vandaan moest komen.

     Terwijl haar man zo worstelde aan Gods genadetroon, had moeder twee van de jongens er op uit gestuurd om wat turf te halen van een nabij gelegen veengrond. Op hun weg daarheen moesten de beide jongens langs een leemgroeve, waaruit een paar dagen geleden leem was gegraven om een muur wat op te metselen. Door de zware regen van de afgelopen dagen was er wat leem weggespoeld.

     Terwijl de jongens op weg waren, brak de zon door de wolken heen; en toen ze bij de put kwamen, zagen ze in het zonlicht iets blinken. Nabij gekomen, ontdekten ze dat het een grote ring was, die zo vast in de grond zat, dat ze hem zelfs samen niet los konden krijgen. Maar ze hadden een spade bij zich en groeven net zo lang totdat ze een tinnen bus hadden uitgegraven.  De bus was al enigszins vergaan en toen ze hem oppakten, viel er een massa oude munten uit.

     De jongens haastten zich naar huis en lieten alles aan hun ouders zien. Vader was er ontdaan van: zijn vertrouwen was niet beschaamd geworden! De schat werd onderzocht, en nu bleek dat de munten wel tweehonderd jaren oud en van grote waarde waren, zodat het hele gezin er lange tijd van kon leven, en er heel wat kon worden uitgedeeld!

     Maar ja ..., was dit nu wel zijn geld? Direct ging hij naar de burgemeester en overhandigde hem alles. De burgemeester stuurde alles op naar de koning, met een brief erbij waarin hij de ellendige omstandigheden beschreef van het predikantsgezin. Het duurde niet lang of er kwam bericht dat het hele bedrag aan de vinders moest worden teruggegeven tot leniging van de bange nood.

Wat een blijdschap in het huis van deze man Gods!

Uit vroeger tijden

In Zuid-Afrika zat op een dag, meer dan honderd jaren geleden, een reizend evangelist - zoals gewoonlijk - weer in de (stoom)trein. Bij een tamelijk groot station hield de trein stil en, zoals toen ook wel in ons land gebeurde, kwamen kleine jongens langs de wagens om de reizigers lectuur of versnaperingen aan te bieden.

Een jongen met een pak kranten onder de arm trad op de coupé toe, waar de evangelist zat, en riep: "De krant, meneer!"

Terwijl hij een krant nam en betaalde, vroeg hij: "Hoe heet je, jongen?" "Jan ---, meneer." Hij voegde er nog een naam bij, maar deze was niet te verstaan.

"En kun je lezen?" "O ja, meneer, ik heb een poosje op school gegaan", zei de jongen op bescheiden toon. Hij had werkelijk iets aantrekkelijks, hoewel armoedig gekleed, daar staande met verstelde kleren en versleten schoenen. En toch niet haveloos en vuil. Handen en gezicht waren schoon gewassen.

Het snerpende geluid van de locomotief liet zich horen. Jan moest weg en de evangelist moest zijn reis voortzetten. Hoe graag hij ook met de jongen nader kennis had gemaakt - de gelegenheid ontbrak hem. Toch kon hij de vriendelijke jongen niet laten gaan, zonder hem een blijk van welwillendheid te geven. Haastig greep hij een netjes ingebonden Bijbeltje en gaf het de kleine jongen, met de woorden: "Jan, vergeet niet dit te lezen." "Dank u, dank u, meneer", was alles wat de reiziger nog hoorde. De trein stoomde weg. De evangelist kon de kleine krantenjongen maar niet vergeten. En het was de innerlijke bede van zijn hart dat het de Heere mocht behagen Zijn dierbaar Woord aan de ziel van de jongen te zegenen.

Enige maanden gingen voorbij, toen de evangelist dezelfde reis weer moest doen; en weer stil hield bij hetzelfde station. Het is te begrijpen dat hij onmiddellijk weer dacht aan de kleine krantenjongen, of hij hem ook zou zien. En jawel, hij werd niet teleurgesteld. Hij zag hem, maar was dit dezelfde jongen? Hij scheen in die betrekkelijk korte tijd zoveel veranderd dat de evangelist er zich over moest verwonderen. Zijn ogen stonden veel helderder dan voorheen, en zijn gezicht stond erg tevreden; en hoewel hij nog arm gekleed was, was ook hierin een merkbare verandering gekomen.

"Wel, Jan", zo sprak onze reiziger hem aan, toen hij dichterbij was gekomen, "het schijnt je beter te gaan dan toen we elkaar de eerste keer ontmoetten?" "Ja, ja meneer", was het opgeruimde antwoord: "wat heb ik veel aan u gedacht. Dat komt allemaal door dat kleine Boek, dat u mij gegeven hebt."

"Het kleine Boek! O, dat kleine Boek!", zo riep hij luid, terwijl zijn ogen van blijdschap straalden. "O meneer, ik heb dat Boek meegenomen naar huis, en - vader nam het en heeft dat Boek gelezen; en later moeder ook. Vader was al een hele tijd zonder werk en daarom waren mijn vader en moeder erg verdrietig - en het ging heel niet goed. Elke dag ging vader naar het café. Maar nu is het thuis heel anders dan vroeger. Vader maakt geen ruzie meer, en ze zijn beiden zo blij; en dat komt allemaal door dat kleine Boek. Wij wonen nu in een ander, groter, huis; en mijn vader komt nooit meer in het café; en mijn moeder zegt dat alles nu wel terecht zal komen."

Het gezicht van de jongen straalde van blijdschap. Hij wilde alles wel tegelijk zeggen om al dat goede nieuws te vertellen, eer de trein wegging.

Kennelijk had de Heere een grote verandering gewerkt in dat armoedige gezin, door middel van dat 'kleine Boek', dat de evangelist een paar maanden geleden aan die kleine krantenjongen had overhandigd. Al weten we niet of het ook een middel is geweest tot waarachtige bekering, zoveel is toch wel zeker dat de Heere het lezen en onderzoeken van Zijn Woord heeft willen zegenen voor het tijdelijke leven, en voor het alledaagse gezinsleven. Hij heeft dit gezin dat ten onder dreigde te gaan, daardoor uit diepe ellende opgericht.

Gods Woord is niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor het leven van alle dag. Het gaat niet alleen over de verhouding tussen God en ons, maar ook tussen mensen onderling.

Laten we letten op de vraag van de HEERE aan de profeet Zacharia, zoals die boven dit stukje staat:

"Want wie veracht de dag der kleine dingen?"


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen