Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr...

De Catechismus van Genève vraag en antwoord 46 t/m 54, over Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere

Auteur: ds. W. Pieters

Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere

Vr. 46 Waarom noemt gij Hem de enige Zoon van God, terwijl God ook ons allen met deze benaming verwaardigt? Joh. 1 : 1; Ef. 1 : 3; Hebr. 1 : 1. Antw : Dat wij kinderen van God zijn, dat hebben wij niet van nature, maar alleen maar door aanneming en door genade, namelijk omdat God ons daarvoor houdt. Maar de Heere Jezus, Die uit het wezen (substantia) van de Vader geboren is, en van eenzelfde bestaan (essentia) met de Vader is, wordt met het volste recht de Enige Zoon van God genoemd, omdat Hij alleen het van nature is.

Vr. 47 Verstaat gij het dus zó, dat deze eer aan Hem eigen is, Hem door recht van natuur verschuldigd is; aan ons echter als een genadeweldaad wordt medegedeeld, voor zover wij Zijn leden zijn? Antw : Jazeker. Derhalve wordt Hij met het oog op die mededeling elders de Eerstgeborene onder vele broeders genoemd. Rom. 8 : 29; Col. 1 : 15, 18.

Vr. 48 Hoe verstaat gij het dat Hij onze HEERE is? Antw : Zó dat Hij door de Vader aangesteld is, om ons onder Zijn heerschappij te hebben, om de regering van God uit te oefenen in den hemel en op de aarde, en het Hoofd van de mensen en de Engelen te zijn.

Vr. 49 Wat betekent hetgeen daar verder volgt? Antw : Het toont de wijze waarop de Zoon door de Vader gezalfd is om onze Redder te zijn. Namelijk dat Hij, nadat Hij ons vlees heeft aangenomen, al die dingen heeft volbracht, die voor ons heil noodzakelijk waren, gelijk ze hier vermeld worden.

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep