Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Vrucht van de Heilige Geest: Geloof

Auteur: ds. W. Pieters

We hebben nu zes keer nagedacht over de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, zoals Paulus die noemt in Galaten 5 vers 22. Daar lezen we:

        “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”

Deze zevende keer gaat het over geloof. De kanttekening in onze Bijbel luidt: dat is, trouw. Het Griekse woord, vertaald met geloof komt in Titus 2 vers 10 ook voor en wordt daar door onze statenvertalers weergegeven met goede trouw. Daarover gaat het dus ook in deze negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. De kanttekening wijst erop dat het gaat over trouw in de belofte en in bediening van onze plicht.

        Ga eens na in je omgeving, of bij politici, of kerkelijke leiders: hoe trouw vind jij ze?

        Ga eens na bij jezelf: hoe trouw ben jij?

In plaats van het woord geloof, kunnen we ook geloofwaardigheid gebruiken. Ben jij geloofwaardig? Kunnen mensen op jou aan? Spiek jij niet? Lieg jij niet? Verdraai je geen woorden? Doe je wat je belooft? Als dit zo is, ben jij betrouwbaar.

        Hoe word je dit? Paulus beweert dat het de vrucht van Gods Geest is. Dit veronderstelt dus alweer dat we vanuit onszelf NIET betrouwbaar zijn, niet geloofwaardig. Mee eens? Herken jij bij jezelf hoe sterk de hang is om niet helemaal eerlijk te zijn – als je fouten moet toegeven? Om niet alles te zeggen, wanneer je moeder vraagt: wat ga je doen? Waar ga je naartoe?

        Kan iemand aan jou zijn geheimen toevertrouwen, zonder bang te hoeven zijn dat ze straks op straat liggen? … en zijn portefeuille, zonder eerst zijn geld te hebben hoeven tellen?

Geloofwaardigheid is een vrucht van de Geest. Dit veronderstelt dat de Geest Zelf geloofwaardig is, dat God betrouwbaar is. De negenvoudige vrucht van de Heilige Geest is een ‘afdruk’ van het karakter van God. Zó is Hij. Bij God horen de volgende karaktertrekken:

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloofwaardigheid / betrouwbaarheid…

Ken jij Hem zo? Vertrouw je Hem dan ook? Zou Hij het menen, wanneer Hij zegt dat Hij de zonde haat en straft?

Zouden de woorden van onze Heere Jezus serieus genomen moeten worden, denk je, wanneer Hij zegt dat

        van elk ijdel woord dat de mensen gesproken zullen hebben, zij rekenschap zullen geven in de dag van het oordeel.

Jij zult het vast niet vertrouwen wanneer een vreemde dominee komende zondag op de preekstoel zegt: mensen, Jezus zei dat wel, maar het valt echt wel mee, hoor…! Dat moet je niet zo serieus nemen...

        Maar ondertussen…, wat doe jij in de praktijk?

En zouden Gods woorden betrouwbaar en ons geloof waard zijn wanneer Hij beweert: ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb Ik lust dat jij je bekeert en leeft… En wanneer Hij belooft: al wie tot Mij de toevlucht neemt, zal Ik zeer zeker niet afwijzen; en wanneer Hij uitroept: een ieder die zoekt, die vindt…?

        Of denk je, ja, dat staat er wel, en dat zegt Hij wel, maar…! Maar ik vertrouw het niet.

Trouw is een kenmerk van het werk van Gods Geest. Dus ál Gods kinderen zijn betrouwbaar. Wanneer je een kind van God tegenkomt die niet betrouwbaar is, dan is hij ver van zijn plek, en lijkt hij niet op zijn hemelse Vader. Of anders gezegd: als jij een kind van God meent te zijn, maar in de praktijk van het leven merken jouw naasten niet zo veel van jouw betrouwbaarheid, maar is het tegendeel al zo vaak gebleken, dan moet je eens ernstig onderzoeken of je wel echt een kind van God bent.

        Denk aan het woord van de Heere Jezus  in Lukas 16 vers 10:

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw; en wie in het minste onrechtvaardig is, is ook in het grote onrechtvaardig.

Of de oproep van de apostel Paulus in Kolossenzen 3 vers 22:

Dienstknechten, weest uw heren naar het vlees in alles gehoorzaam, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoud van hart, vrezende God.

Denk ook eens na over de volgende ernstige woorden uit Openbaring 2 vers 10:

Wees getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen