Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met geboorteregeling

Auteur: ds. W. Pieters

De meesten van jullie hebben hier nog niet mee te maken. Toch krijgen de meesten van jullie er na verloop van tijd wél mee te maken. Het gaat over de vraag of je in je huwelijk het aantal kinderen dat je krijgt (niet: néémt…!), zelf mag bepalen of dat je dit aan God moet overlaten. Ik zal deze zin nog een keer schrijven, maar dan twee woorden omwisselen. Het gaat over de vraag of je in je huwelijk het aantal kinderen dat je krijgt (niet: néémt…!), zelf moet bepalen of dat je dit aan God mag overlaten. Zie je het verschil?

Er komen over seksualiteit moeilijke vragen in je leven aan de orde. Zowel in de tijd die aan het huwelijksleven voorafgaat, als ook wanneer je getrouwd bent. In de tijd dat je geen verkering hebt, kun je te maken hebben met problemen als zelfbevrediging/masturbatie. Heb je verkering of ben je verloofd, dan zijn er vragen over hoever je mag gaan op lichamelijk gebied in je liefde voor elkaar. Ben je (pas) getrouwd dan kun je denken dat nu alle problemen opgelost zijn en dat je op seksueel terrein geen moeilijkheden meer zult hebben. Maar behalve vragen over hóe je in je huwelijk het seksuele aspect mag beleven en praktiseren, kun je ook, na verloop van tijd, te maken krijgen met de vraag: hoeveel kinderen zullen er geboren worden? Sommige echtparen hebben hier geen probleem mee, omdat ze zonder ingrijpen maar een paar kinderen krijgen. Andere echtparen beleven dat ze elk jaar een kind krijgen. Ben je half in de twintig en krijg je elk jaar of om het jaar een kind, dan kun je meer dan tien kinderen krijgen. Hoe moet je hiermee omgaan? In dit jeugdblad ga ik niet op detailvragen in. Die horen in een pastoraal gesprek thuis. Ik stel drie basisvragen.

  1. Trouw je voor jezelf, je eigen genot, of voor God en Zijn Koninkrijk?
  2. Wie heeft het in jullie (huwelijks)leven – ook in het seksuele aspect daarvan – voor het zeggen?
  3. Beschouw je het krijgen van kinderen als een zegen van de HEERE (Psalm 127 vers 3: “Zie, kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; de vrucht van de buik is een beloning”), of als iets waarover je zelf mag beslissen (zonder God te vragen).

Wij zijn vanuit onszelf altijd en in alle omstandigheden op onszelf gericht. Zelfs in de liefde gaat het ons om onszelf, waarvoor onze echtgenoot een middel is: ik wil met haar / hem gelukkig worden. Is dat in jouw verkering of huwelijk anders, dan is dat een wonder van God! Het is nog al eens zo dat aanstaande echtparen kinderen willen omdat ze het “zo leuk vinden…” Als in een trouwgesprek dit antwoord wordt gegeven op de vraag: “Waarom willen jullie kinderen krijgen?”, dan vraag ik altijd direct: “Meer niet? Of is er nóg een aspect aan het kinderen krijgen?”

Het krijgen van kinderen heeft immers alles te maken met de volgende zin uit het gebed van het huwelijksformulier:

“Wil ze zegenen, zoals U de gelovige vaderen, Uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Izak en Jakob, gezegend hebt, opdat dit echtpaar, als mede-erfgenamen van het verbond (dat U met die vaderen opgericht hebt), de kinderen die het U belieft hun te geven, godzalig opvoeden, tot eer van Uw heilige Naam, tot stichting van Uw gemeente, en tot verbreiding van Uw heilig Evangelie.”

Als het vetgedrukte bij jou van belang is, zul je zóveel kinderen willen ontvangen en opvoeden als God aan je belieft te geven, én dan mag je Hem smeken om zóveel kracht en wijsheid, enz., als je nodig hebt om je kinderen (die Gods kinderen zijn omdat je ze van Hem, hun Schepper, hebt gekregen) te voeden, te kleden en op te voeden… Komen er in je huwelijk vragen over het kindertal, in verband met gezondheid van moeder of om andere redenen, dan komen er vragen hoe je met het seksuele van je huwelijksleven moet omgaan. Het is goed om eerst de drie basisvragen te stellen en voor Gods aangezicht te beantwoorden, om vervolgens via op de Bijbel gegronde voorlichting een weg te vinden die God behaagt en jullie verrijkt.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen