Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Waar jij mee zit: de speelfilm

Auteur: ds. W. Pieters

'Wat vindt u van speelfilm?'

Toen de eerste Christengemeenten in het grote Romeinse Rijk ontstonden, liep men vanzelf tegen de vraag aan: wat moeten we met toneeluitvoeringen (de speelfilms van die tijd)? In het Romeinse Rijk was men er namelijk verzot op. En werd ook veel gebruik van gemaakt, onder andere tot onderwijs / opvoeding. Eenparig nu zeiden alle Christenen in die eerste eeuwen er 100% en hartgrondig `nee!' tegen.

Nu zeggen sommigen: `Maar dat was omdat die toneeluitvoeringen zo zedeloos waren. Als er maar Christelijke toneelspelen waren en nu er Christelijke speelfilms zijn, is het heel anders.' Dit is echter een verkeerde tegenwerping, want opmerkelijk is dat Christenen het toneelspel toentertijd niet `gekerstend' hebben, dat is: niet in gebruik hebben genomen ten behoeve van het Christendom! En ook niet van alle heidense elementen hebben omgevormd tot een `Christelijk' en aanvaardbaar toneel. Dit afwijzende standpunt is ook in de lijn van de Bijbel zelf. We lezen namelijk nergens dat Gods kinderen of knechten van dit middel gebruik maakten om mensen te onderwijzen of te vermaken. Dus het werd niet gebruikt als middel tot ontspanning en evenmin tot bekering of opvoeding. En ik zou denken dat het niet onbelangrijk is dat de Bijbel ons - door het zwijgen hierover - duidelijk maakt dat God het Zijn verbondsvolk nooit heeft voorgeschreven en zelfs niet heeft toegestaan te gebruiken!! Terwijl het toch bij de omringende heidenvolken bekend was ...

Daarom is de veilige weg: je er zo ver mogelijk vandaan houden! Helaas schijnt het in onze tijd te gebeuren dat ook Christelijke en zelfs reformatorische scholen er geen kwaad in zien om speelfilms te tonen (of ik moet me vergissen?). Als het helaas zo zou zijn, zijn ze daarmee op een heilloos pad! De grens is overschreden en de deur wordt opengezet voor alles wat schadelijk is voor jullie zielen! En wij zijn niet vertrouwd om `los te lopen', geloven jullie dat?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen