Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Orthopraxie - 2

Auteur: ds. W. Pieters

Liefde is een onbegrijpelijke grootheid. Wandelen in de liefde is dus een onbegrijpelijke activiteit. Wat valt er nu uit te leggen aan liefde of aan liefdesleven, liefdeswandel? Dit neemt echter niet weg dat er wel heel wat over te zeggen valt. Want al is liefde niet te begrijpen en niet te verklaren, er zijn wel heel wat kenmerken van liefde en dus ook van een levenswandel in liefde. Om wat te noemen: heb jij iemand lief, dat wil je hem of haar niet graag verdriet doen. Andersom: roddel jij over iemand, dan houd je niet echt veel van hem / haar, denk je wel? Of om nog iets te noemen: als jij veel van iemand houd, en die persoon vraagt om jouw hulp, dan zeg je niet graag nee, maar heel graag ja.

Pas dit op het leven van een Christen toe, hoe hij omgaat met zijn naaste.

Gaat het in Efeziërs 5 vers 2 dan over onze naaste? Er staat:

"Wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, voor God tot een welriekende reuk."

Gaat het niet in de eerste plaats over de liefde van God? Nee, dat is niet zo. Let wel: ik ontken niet dat we in de liefde van God moeten / mogen wandelen. Ik ontken ook niet dat - om in liefde met elkaar om te gaan - het heel hard nodig is en zeer nuttig om in Gods liefde te delen en er vol van te zijn. Maar ik zeg: Paulus roept in dit vers niet op om te wandelen in Gods liefde, maar om te wandelen in naastenliefde. En deze naastenliefde moet ik iets nader omschrijven als broederliefde.

Dat blijkt uit wat Paulus er in dit vers bijvoegt: zoals Christus ons heeft lief gehad, zó moet u in liefde wandelen. Dus de liefde van God, namelijk van God de Zoon, wordt wel aan de orde gesteld en wordt zelfs ten voorbeeld gesteld, maar de oproep heeft betrekking op de liefde tussen Gods kinderen onderling (en wijder: tussen Gods kinderen en hun naasten).

Als je je nu afvraagt, hoe je dit 'handen en voeten moet geven', dan maakt de apostel het direct duidelijk door te zeggen hoe Christus ons heeft liefgehad: en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Het gaat dus over Zijn kruisdood. Zoals Christus Zich heeft overgegeven in de dood voor ons, dienen ook wijzelf ons over te hebben voor de dood om wille en ten nutte van onze broeders en zusters in Christus.

17   Calvijn gaat in zijn uitleg van dit vers nog een stap verder:

'Het was een uniek en sprekend teken van uitnemende liefde dat Christus Zichzelf als het ware vergat en Zijn Eigen leven niet heeft gespaard om ons van de dood te bevrijden. Wanneer wij deel willen hebben aan deze weldaad, moeten wij een soortgelijke genegenheid voor onze naasten koesteren.'

Dat gaat diep. Het klinkt erg voorwaardelijk. Om deel te krijgen aan Christus' liefde, moeten wij eerst onze naaste zó lief hebben. Maar Calvijn bedoelt het anders: wil je zielsbevindelijk, als gelovige, deze liefde van Christus metterdaad deelachtig worden (dus: wil je eruit leven, wil je de zoetheid van deze liefde proeven), dan moet er in je hart de gezindheid zijn om jezelf te vergeten en je leven in dienst van je naaste te besteden en zelfs - als de nood aan de man komt - je leven in de dood over te geven.

Dát is wandelen in de liefde ...

Lukt dit iemand? Calvijn schrijft verder:

'Hiermee is niet gezegd dat iemand van ons ooit zo'n grote volmaaktheid bereikt, maar dat wij ernaar moeten streven en ons er met onze beperkte vermogens voor moeten inzetten.'

De Heere Jezus Zelf leert ons ook zo iets over die verhouding tussen ons liefde tot de naaste én het delen in de liefde van God. Lees maar mee:

"Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren." "Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven."

En in de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht (Mattheüs 18) zegt Jezus het nog scherper. De heer van die knecht had hem alles al kwijtgescholden, maar toen hij zelf zich niet ontfermde over een collega-dienstknecht, trok zijn heer deze kwijtschelding weer in en dan volgen de ontzagwekkend ernstige woorden van de Heere Jezus:

"Zo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden."

Wat is wandelen in de liefde? Je verzadigen aan Christus' liefde en zó metterdaad op Hem gaan lijken.

 

ORTHOPRAXIE

In Efeziërs 5 vers 11 - zo zagen we de vorige keren - verbiedt Paulus met apostolisch gezag om mee te doen met de onvruchtbare werken der duisternis. Waarom? In vers 12 verklaart hij dat:

"Want wat heimelijk door hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen."

Als het al een schande is om die dingen te noemen, dan is het zeker een schande om die dingen te doen. Welke dingen zijn dat dan? Je herinnert je misschien nog dat de apostel in vers 3 het volgende schreef:

"Hoererij en alle onreinheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, zoals het de heiligen betaamt."

Daar zegt hij dus ook al dat we daar niet over moeten praten, in ieder geval niet met lust en vermaak. Dus zal hij nu in vers 11 en 12 wel ook die dingen in gedachten hebben. Verder noemt hij nog in Romeinen 1 de zonde van sodomie of homofilie schandelijkheid bedrijven.

De bedrijvers van deze zonden weten wel dat het schandelijk is, want ze doen het in het geheim.

Calvijn haalt in dit verband een spreekwoord aan van de Romeinen, namelijk

                                                                            'Nocte latent mendae.'

Dat betekent: Gebreken blijven 's nachts verborgen. Maar dit is voor Gods alziend oog natuurlijk niet waar.

We hebben ook al gezien dat Paulus niet alleen iets verbiedt, maar dat hij ook iets gebiedt, namelijk die zonden bestraffen. Waarom eigenlijk? Het rechte handelen - orthopraxie - heeft ook te maken met de bekering van onze naaste. Want wat gebeurt er, wanneer wij de zondaren bestraffen? Zeker, het kan een uitbarsting van woede en verachting uitlokken, maar het kan ook tot bekering leiden! Calvijn schrijft: 'Wanneer jullie hen terechtwijzen, zetten jullie om zo te zeggen het licht voor hun ogen neer, opdat zij zich schamen voor hun schandelijkheid. Deze schaamte die voortvloeit uit de kennis van zijn eigen schandelijkheid, is de eerste stap om tot bekering te komen.'

Zo schrijft Paulus er ook over in het volgende vers:

"Maar al deze dingen, door het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht."

Om wat voor licht gaat het uiteindelijk? Ontdekkend, onthullend, beschamend en bestraffend ...; ja, maar uiteindelijk om ...:

"Daarom zegt Hij: 'Ontwaakt gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.'"

Dat is toch een heerlijke verrassing: dat ontdekkende licht, waardoor je heimelijke zonden openbaar komen en waardoor je zo beschaamd wordt, is uiteindelijk CHRISTUS! Nee, dit had je niet gedacht en niet kunnen vermoeden. Maar zo is het nu altijd: wanneer de Heere je aan jouw zonde ontdekt en je gaat je met schaamte voor God buigen, dan gaat het Licht van de Zon der Gerechtigheid over je op: Jezus Christus.

Vervolgens gaat de apostel verder om zijn lezers op te roepen tot een orthoprax leven (vers 15):

"Zie dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen."

We moeten voorzichtig wandelen, leven. In Canada is een tamelijk veel gebruikt afscheidswoord 'Take care!" Dat is: 'Doe voorzichtig!' En dat is op alle terreinen van het leven van toepassing. Je ouders hebben waarschijnlijk ook tegen jou al wel 3.674 keer gezegd: doe nou voorzichtig!

En ook met betrekking tot God en de duivel is het van toepassing. Want al is het waar, wat ik op bladzijde 11-13 heb geschreven over Gods bewaring van al de gelovigen, dit sluit toch niet uit dat wij worden opgeroepen om voorzichtig te leven, opdat wij niet in zonden vallen.

Denk aan een situatie als in Afghanistan, waar nog steeds duizenden landmijnen in de grond verborgen zijn. Als je dat weet, pas je wel op om nonchalant een eindje te gaan wandelen. Je vermijdt zo goed als je kunt en zo ver als je kunt alle mogelijke contacten met die dodelijke landmijnen. Zo is de zonde; zo zijn satans listen; zo zijn de verlokkingen van de wereld: dodelijk vergif. PAS OP, DUS!!!

Ben jij wijs, of onwijs = dwaas? Of zeg je: 'Dat weet ik niet'? Wijs zijn is God vrezen. En dus bang zijn om te zondigen. Met vuur spelen in een hooiberg is onwijs. En spelen met je hartstochten en lusten ook. NIET DOEN, DUS!!!

Is het makkelijk om wijs te zijn? Eigenwijs wel, maar wijs ...? Het is nog niet zo simpel om verstandig te zijn. Om op een verstandige manier met je lichaam, je geld, je vrije tijd ENZ. om te gaan. Dat weet Paulus wel, en daarom begint hij deze oproep om je voorzichtig te gedragen met de woorden 'Zie dan ..., let op, doe je best!' Het gaat niet vanzelf. De weg door het mijnenveld van verleidingen, hoe vind je die? Heel eenvoudig: een goede GIDS 'in de arm nemen'. Wie kan een goede gids zijn? Je weet het antwoord wel, hè? En dan precies luisteren, hè?! Nauwgezet volgen, hoor!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen