Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ...

Het begin van de Kerk, bij het begin van de wereld

Auteur: ds. W. Pieters

Sommigen beweren dat de Kerk begonnen is in het Nieuwe Testament. Onze vaderen brengen, in hun spreken over de Kerk, het verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling niet eens ter sprake. Ook de Heidelbergse Catechismus zegt zonder voorbehoud dat de Kerk wordt vergaderd 'van het begin der wereld'. Dus niet pas vanaf Pinksteren in Handelingen 2. De Kerk is gesticht in het Paradijs. Daarna wordt nergens ter wereld meer een andere Kerk gesticht of opgericht. Als de 'Steen zonder handen afgehouwen' breidt deze ene Kerk van Christus zich uit over de hele wereld. Dat doet de Kerk als zodanig niet zelf; de Heidelbergse Catechismus zegt terecht dat de Zoon van God haar vergadert.

Vanaf het begin der wereld hebben in de Kerk des Heeren tijden van licht en duisternis elkaar afgewisseld. Gods Zoon verscheen in het vlees op deze aarde, en wilde Zelf onder mensen wonen, en als Profeet hen onderwijzen in de weg der zaligheid. En hoewel het grootste gedeelte van het Joodse volk Hem verwierp, beleefde de Kerk in de tijd na Zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, en de uitstorting van Zijn Geest op Pinksteren, een ongekende groei en bloei. En deze Kerk, in het Oude Testament bediend door priesters en profeten, in het Nieuwe Testament door apostelen en evangelisten, die van het begin der wereld is geweest, zal, door hoogten en door diepten, blijven tot het einde der wereld toe.

Calvijn is zeer uitdrukkelijk in het handhaven van de eenheid van het Oude en het Nieuwe Verbond. Hij acht dit van groot belang in de visie op de Kerk; met name tegenover de wederdopers, die de kinderdoop verwerpen, en enkel willen dopen op grond van belijdenis. Calvijn wil het Verbond handhaven.

Dit heeft grote betekenis voor de waarde van de Oudtestamentische gegevens dat men de vervallen kerk niet mag verlaten. Deze gegevens worden door het Nieuwe Testament ondersteund. De Schrift is ook hierin eenduidig.

 

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep