Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Wonderlijke Ontmoetingen (3)

Auteur: ds. W. Pieters

2 x bang voor een kind van God

In het jaar 1833 kwam ds. John Warburton preken in Abing­don, de gemeente van William Tiptaft. William Tiptaft was een vriend van ds. Philpot en hij had zowel Warburton als Philpot uitgenodigd om bij hem de nacht over te blijven. Over de ontmoeting van deze beide kinderen en knechten van God schrijft Philpot het volgende:

“Ik liep zo'n 13 kilometer om ds. Warburton te horen en te ontmoe­ten. In die tijd was ik nog maar net onderwezen in de dingen der eeuwigheid. Ik voelde iets van de staat van mijn ziel in grote beproeving. Ik had wel op de universi­teit gestudeerd, maar nu had ik geleerd, dat alleen genade werkelijk van belang is.

Onder deze omstandigheden ging ik naar Abingdon en ik voelde mijn gemis aan genade en daarom had ik veel vrees. Want de dienaar van God die ik zou ontmoeten, had juist veel genade. Ik vreesde dat hij mij zou afkeuren, zowel onder de preek als in het persoonlijk gesprek.

Later hoorde ik dat de arme, lieve man bijna even bang was om mij te ontmoeten, omdat hij had gehoord dat ik zo'n ge­leerde predikant was. Maar voor die vrees was natuurlijk heel geen goede reden...!

Maar door Gods goedheid was ook mijn vrees ongegrond, want ds. Warburton ontving mij met veel vriendelijkheid en we spraken in liefde over de grote dingen van het Koninkrijk Gods.

Ik mocht met zegen naar zijn preek luisteren. De volgende morgen vroeg ds. Warburton na het ontbijt aan mij om met gebed te eindigen. Dat deed ik met een bevend hart, omdat ik vreesde dat hij mijn gebed wel arm zou vinden. Maar de Heere hielp mij.

Daarna stapten wij beiden in zijn koets, spraken aangenaam met elkaar tijdens de reis en namen afscheid van elkaar met grote liefde.

Vanaf die dag kreeg ik een plaatsje in het hart van deze lieve knecht van God! Mijn vrees was dus ongegrond ...

 

De kapitein en de Jood

Een zeeman ging eens met een passagiersboot stroom­af­waarts naar zee. Boven de oceaan hingen zware, drei­gende wolken, storm... Toen het schip erin ging, vroeg een angsti­ge jonge man huive­rend: `Zullen we storm krijgen?'

`Wees niet bang', antwoordde de ernstige zeeman, `want de Heere weet in welke om­standig­heden we zijn en zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ont­fermt de Heere Zich over hen die Hem vre­zen.'

Met dit antwoord, ging de zeeman verder met zijn werk.

Jaren gingen voorbij. De zeeman was kapitein geworden. Op één van zijn reizen kwam een goed geklede man naar hem toe met de vraag: `Zullen we een goede reis hebben, kapitein?'

`Dat kan geen kapitein u vertellen, meneer, maar alleen Hij Die de wateren in Zijn hand houdt en de hemel met een span meet.'

`Dank u wel, kapitein; het verheugt mij, dat u zo snel tot de kern van de zaak komt. U herinnert mij aan een zeeman die mij bemoe­digend toesprak op mijn eerste zeereis.'

`Wat zei hij?'

`Ik was bang voor de woeste golven en hij zei mij: `Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ont­fermt de Heere Zich over hen die Hem vre­zen.' Ik was toen een Jood, zodat de tekst mij niet onbekend was, maar ik kon God niet mijn Vader noemen. Maar ik voelde duidelijk dat die zeeman rustig en gelukkig was als een kind op de knie van zijn vader. Eerst vroeg ik mij verwonderd af, wat iemand zo'n vertrouwen kon geven; daarna bad ik erom en zocht ik er zelf naar en nu ben ik een Christen en een zendeling onder mijn eigen volk. Laat mij u mijn visi­tekaartje geven.'

`Hoe lang is het geleden, sinds u op die woelige zee was?'

`Zeventien jaren.'

`Zou u de zeeman herkennen, als u hem zag?'

`O vast, ik heb zo vaak aan hem gedacht.'

`Hij staat hier voor u.'

`Onmogelijk, kapitein, hij was een gewone zeeman.'

`In die zeventien jaar dat u een Christen en een zende­ling bent geworden, is de zeeman kapitein geworden ...'

 

Een vriendschapsband die eerlijk maakt

“De Bijbel schijnt soms voor mij zonder voedsel of geur en alle verbor­genheden daarin voor mijn gemoed geheel afgesloten. De liefde tot de afgoden vervult mijn hart en iedere dag weer hoereer ik achter hen af. Geen beuzeling is te dwaas om al mijn gedach­ten in beslag te nemen. Mijn hart schijnt een poel van ongeloof, wellust, hoogmoed, onreinheid en zedeloosheid. Ik word wel bewaard voor het uitwendige kwaad, maar mijn hart is zó vuil en goddeloos, dat ik op niemand een steen durf te werpen...”

     Zo schrijft de ootmoedige dominee Joseph Charles Philpot op 1 december 1834 aan zijn meest innige vriend Joseph Parry. Parry is een eenvoudige boer in Allington en Philpot een geleer­de predikant in Stadhampton, maar zij worden vrienden voor het leven. Bijna drie jaren lang geeft God boer Parry gebeden en smekingen, dat Philpot in Allington voorganger mag worden ─hoe­wel hij Philpot eerst heel niet kende... In octo­ber 1833 gaat hij voor het eerst Philpot horen in de dorpskerk van Stad­hampton. Door die preek wordt het hart van boer Parry aan domi­nee Philpot op het innigst verbonden en zijn gebeden voor deze knecht van God worden steeds inniger, geloviger en vuri­ger. Deze band van diep-geestelij­ke vriend­schap zal meer dan 30 jaren duren.

     Echte vriendschap betekent, dat je alles eerlijk kunt schrij­ven. Dat doet ds. Philpot ook aan zijn boezemvriend Joseph Parry. Lees maar mee: “Ik voel dagelijks meer en meer de arglistigheid en goddeloosheid van mijn bedrieglijke hart en de ellendige puinhoop, waarin ik mij van nature en door mijn daden bevind. Ik voel mij totaal onwaardig om Christen te heten... Ik beken eerlijk, dat ik zeer vleselijk, hoogmoedig, dwaas, wereldsgezind, blind en ongelovig ben; en dat mijn oude mens vreselijk verdorven is en vol van de meest hatelijke en afschuwelijke ondeugden die in mij opwellen.”

     Philpot ─die nog onge­trouwd is─ komt bij Parry in zijn ruime boerderij inwonen en al de kinderen in het gezin hebben de hoog­ste ach­ting voor deze ootmoedige, eerlijke en oprechte knecht van God. Hij mag meermalen getuigen van de genade die God aan hem schonk; en nooit is er in al die jaren twist geweest tussen Joseph Parry en Joseph Charles Philpot!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen