Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Waar jij mee zit: de Drie Verbonden

Auteur: ds. W. Pieters

 

De leer van de `Drie Verbonden', wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?”, zo kwam op een briefkaart, zonder afzender, gestem­peld in Rotterdam, de vraag.

In de eerste plaats vind ik het niet netjes om een vraag te stellen zonder onderteke­ning. In de tweede plaats bestaat het ge­vaar dat dit onderwerp alleen maar aan de orde wordt gesteld om te twis­ten. In de derde plaats is het niet zo eenvoudig. Maar goed, ik zal proberen er heel kort iets over te schrij­ven. In de Bijbel gaat het vaak over een Verbond tussen God en de mens. Heel bekend is wat in Genesis 17 staat, dat de HEERE zegt: `Ik zal Mijn Ver­bond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun ge­slachten ..., om u te zijn tot een God en uw zaad na u.'

Het Verbond dat hier aan de orde is, noemen we wel het Genade­verbond. Dit woord staat niet in de Bijbel en is dus een uitvinding van men­sen. Het is wel een heel goe­de naam, want duidelijk is dat het Verbond tussen God en Abraham er enkel en alleen uit gena­de was. En dat geldt nog. Nu is er in de Bijbel van een tweede Ver­bond sprake, na­melijk het Verbond met Adam. Dat wordt wel het Werkver­bond genoemd; ook wel het Natuur­verbond of het Schep­pingsver­bond. Ook deze na­men staan niet in de Bij­bel, maar we kunnen er wel iets over vin­den, onder ande­re in Hosea 6 vers 7, waar staat dat God Zijn volk Israël ervan beschuldigt het Verbond te heb­ben overtre­den als Adam. Uit meer gegevens van de Hei­lige Schrift kunnen we beslui­ten dat God een Ver­bond had opgericht met Adam. Dit Verbond is door Adam verbroken: hij was on­ge­hoor­zaam. Toen maakte God een nieuw Verbond bekend, namelijk het al eerder genoemde Genade­ver­bond.

Tot zover is er geen verschil tus­sen mensen die zeggen dat er twee Verbonden zijn en die zeg­gen dat er drie zijn. Déze twee wor­den door hen allen wel er­kend. Het probleem begint, wan­neer wordt nagedacht over een derde Verbond, namelijk het Ver­bond der verlossing. Wat wordt met het Verbond der verlossing be­doeld? Het Verbond tussen God de Vader en Zijn Zoon.

De Heilige Schrift vertelt ons dat God om­gang zoekt met men­sen: `Hij is het Die ons Zijne vriendschap biedt.' Daar­om maakt Hij met ons een Verbond. Een genadig Ver­bond. De Bijbel­se gegevens over deze vriendschap­pelijke verhouding tussen God en Zijn volk nu proberen wij in een systeem samen te vatten. Dit is en blijft een menselijke poging. Wanneer mensen het geheel van de Schriftge­ge­vens overzien, komen ze tot ver­schil­lende formuleringen. De ene zegt: er zijn in diepste wezen maar twee Verbonden, namelijk het Werkverbond en het Genade­ver­bond. Een ander zegt: als ik de gege­vens van de Heilige Schrift overzie, denk ik dat we moe­ten zeggen, dat er drie Ver­bonden zijn, namelijk behalve het Werkver­bond en het Gena­deverbond ook het Verlos­singsver­bond. En men bedoelt daarmee de Goddelijke Over­eenkomst tussen de Vader en de Zoon in de eeuwigheid. Maakt het veel uit hoe men de Bijbelse ge­gevens in menselij­ke woorden probeert te syste­matiseren en of men komt tot een `twee verbonden-' of een `drie verbonden-leer'? Het kan een tamelijk groot ver­schil beteke­nen, maar het hoeft niet. Uiteindelijk komt het er name­lijk maar op aan, hoe we in prediking en persoonlijke geloofsbeleving deze dingen gestalte geven. Dat is veel belangrijker dan de syste­mati­sche formule­ring. Voor mij persoonlijk is het zo, dat ik geloof dat de formu­le­ring van een `twee verbonden-leer' meer recht doet aan de Bijbelse gege­vens, dan die van een `drie ver­bonden-leer'. Toch ben ik er mij heel goed van bewust, dat de Bij­belse gegevens over dit uitge­breide on­derwerp zo veelom­vat­tend zijn, dat er ook op een an­dere manier over kan wor­den ge­dacht, zonder dat dit automa­tisch onbijbels moet he­ten. Wanneer wij voor eigen hart en leven maar op een rechte manier ermee omgaan voor Gods aange­zicht ─ zowel wat betreft de geloofsbevinding als wat betreft de prediking!

Bij een rechte verbondsbeschouwing alleen (wanneer er dus geen waar geloof aanwezig is) kunnen we niet anders dan ons vergissen in het wezen van de zaak. Maar wanneer we misschien wel minder zuiver verwoorden, wat we vanuit Gods Woord en door Zijn Geest hebben geleerd in geloofsbevinding, in ons hart ..., maar ondertussen hebben we de wezenlijke genade van het Verbond ontvangen, dan is het goed. Het beste is natuurlijke een rechte verbondsbeschouwing én een rechte verbondsbeleving. Ik schrijf nu over wat ds. Abraham Hellenbroek over het Verbond schrijft in (uitgebreide) zijn catechisatieboekje: `Vraag: hoe gaat de zondaar over in dit Verbond?

Antwoord: God nadert eerst tot hem, als Hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt.

Vraag: wat is het gevolg van zulk een nodiging?

Antwoord: `Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde (Hosea 11 vers 4).

Vraag: wat doet de geroepen zondaar van zijn kant?

Antwoord: hij neemt de Heere aan tot zijn God en geeft zich aan Hem over ten eigendom.

Vraag: wat zijn de eigenschappen van deze toestemming?

Antwoord: de zondaar doet dit bedaard, vrijwillig, armoedig, gelovig, oprecht, met een gehele toestemming aan de eisen, zowel als aan de beloften des Verbonds.

Vraag: wat zijn de gevolgen van deze toestemming?

Antwoord: God gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid.'

Vraag de Heere om gelovig in te gaan in het Verbond. Dan zal het verschil in inzicht misschien wel blijven tussen een twee- en een drieverbonden leer. Maar dan zullen de harten ineen vloeien. Dan ben je het eens op een dieper niveau dan op dat van het verstand. Zeg, ben jij ook een verbondskind? Niet uitwendig, maar zoals ds. Hellenbroek het bedoelt?

De algenoegzame God richt een Verbond op met de mens die alles ontbreekt. O, hoe gelukkig is hij die met deze God in een Verbond staat! Wie kan weigeren met deze Algenoegzame in een Verbond te treden? Wie wordt niet gedrongen om dat op staande voet te doen? 't Moet een liefhebber van God smarten dat velen altijd vervuld zijn met een verkeerde indruk van God. Velen merken de goede God altijd aan als hard, onbarmhartig. Met zo'n hart komen ze tot het gebed en hebben geen of weinig hoop op verhoring. Zo doet men God oneer aan en men bederft zichzelf. Laat engelen en mensen verbaasd staan dat de hoge en heilige God zulke vuile en onnutte schepselen in zulk een nauw Verbond van vriendschap opneemt en door die Goddelijke weg tot de zaligheid leidt. God biedt Zich aan om de God van een arme boetvaardige zondaar te zijn. Hierin is alle gelukzaligheid gelegen, maar niemand weet het dan die het geniet. 't Is niet een gáve van God te ontvangen, maar 't is God Zelf te hebben tot zijn Deel. Wie zal die grote gelukzaligheid uitspreken?

Aan Gods zijde is er de gewilligheid, want Hij biedt het aan en nodigt. Als de mens de beloften nu wèl verstaat en van harte begeert en de waarheid van deze aanbieding gelooft, zich van alle andere dingen afwendt en zich alleen tot God keert en aan Hem in waarheid zijn bewilliging tot dat Verbond verklaart en zich daarin aan God in Christus overgeeft ..., zo is het Verbond gemaakt en het zal eeuwig vast blijven. Gelukkig is hij van wie God de ogen heeft geopend, de wil gebogen en die Hij tot zulk een ernstige bewilliging heeft gebracht. Hij mag verzekerd zijn van zijn tegenwoordige en toekomende gelukzalige staat, al komt hij in veel duisterheid. Want zijn zaligheid staat niet vast op zijn gevoel of geloof, maar op dit Verbond. Allen die Jezus Christus kiezen, Hem aannemen, op Hem zien, naar Hem verlangen, op Hem wachten om vergeving der zonden en kracht tot heiligmaking door Hem te ontvangen, die gaan waarlijk in dit Verbond in. De Heere zal niemand verstoten, die maar in waarheid door Christus tot Hem komt. Zo gij maar uw zonden erkent, waarlijk berouw hebt en waarlijk lust hebt aan dit Verbond en aan de Borg om alleen door Hem die goederen deelachtig te worden; wees dan niet moedeloos, daar is hoop, kom maar, want de Heere zal u zeker niet verstoten, maar aannemen. Denk hierover na en bid de Heere om niet in de strijd over twee of drie verbonden verzeild te raken. Maar smeek Hem om heel persoonlijk een kind des Verbonds te mogen zijn.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen