Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Vrucht van de Heilige Geest: Goedheid

Auteur: ds. W. Pieters

We hebben nu vijf keer nagedacht over de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, zoals Paulus die noemt in Galaten 5 vers 22. Daar lezen we:

        “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”

Deze zesde keer gaat het over goedheid. Iemand schreef eens:

“Wees goed, en je zult alleen komen staan.”

Wat is ‘goed’? Wie beslist dat? Het woordenboek geeft van ‘goed’ de omschrijving: zó zijn als men kan verlangen, of zoals men behoort te zijn. Het eerste voorbeeld is dan een goed huisvader.

        We gebruiken het woord ‘goed’ op verschillende manieren. Iets kan technisch goed en zedelijk fout zijn, of andersom, zoals een goede vader een slechte ruiter kan zijn.

De eerste keer dat we in de Bijbel het woord ‘goed’ tegenkomen, is in Genesis 1, wanneer God ziet wat Hij maakte en het goed noemt (voorbeeld vers 4: “God zag het licht, dat het goed was”). Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Dát wordt hier goed genoemd, wat voor God aangenaam is, in zichzelf mooi en lieflijk is, en voor de schepselen, voornamelijk de mensen, nuttig en dienstig is.

Wie bepaalt wat goed is? Ik heb het nu niet over een goede auto of een goede pen, maar over daden, gedrag, woorden, bevelen enzovoorts die goed / juist mogen heten, in tegenstelling tot slecht, kwaad?

        Wanneer wij het bepalen, krijgen we de grootste verwarring. Wat een PvdA-er goed noemt, keurt een VVD-er af. Wat een moslim goed noemt, noemt een Christen verwerpelijk. De voorbeelden hierbij kun je zelf wel vinden.

        Wie is in staat om, zonder zich te vergissen, iets goed of kwaad te noemen? Welk mens of welke instantie je ook wilt noemen, je vindt er geen absolute standaard of norm van goed en kwaad. Alleen God weet wat goed is en Hij alleen maakt bekend wat goed is. Of jij dit ook aanvaardt, is wat anders, maar hier houden we het bij. Goed is wat God goed noemt. God is immers goed, en Hij alleen. Daar komt bij dat Hij alleen weet wat nuttig voor ons is, wat ons echt gelukkig maakt.

Toch is niet alleen God goed, ook mensen, gevallen, maar opnieuw geboren mensen, kunnen goed zijn én zijn goed. Denk aan Barnabas. We lezen over hem in Handelingen 11 vers 24:

        “… hij was een goed man, en vol van de Heilige Geest en van geloof.”

        Jij bent ook goed, wanneer je vol van de Heilige Geest en vol geloof bent. Ben je dat niet…, dan ben je ook niet goed; en alles wat je doet, is ook niet goed. Want al doe je dan goede dingen, dan doe je die goede dingen nog niet met een goed hart, met een goede bedoeling of vanuit een goede motivering. Zoals een goede computerdeskundige bij al-Qaida niet goed doet, wel?

Paulus noemt in Galaten 5 goedheid een vrucht van de Heilige Geest. Toch roept hij zijn lezers meermalen op om goed te doen, denk aan Romeinen 12.

  1. In vers 9 schrijft hij:

    “Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan.”

  1. En in vers 21:

“Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.”

Om het goede te kunnen aanhangen, moet je wel weten wat goed is. Verdiep je ten eerste in de standaard van wat goed is: Gods heilige wet, de bekendmaking van Gods wil. Vervolgens, zoek aansluiting bij de Bron van het goede, Gods Geest, door het ware geloof.

        Als je goed doet, kom je alleen te staan. Dat was vroeger zo, dat is in onze dagen nog veel meer zo. Tenzij je ‘goed’ opvat als wat mensen fijn vinden. Wanneer jij echter bij de Bijbelse betekenis van het woord ‘goed’ blijft, zul je merken dat je meer en meer tegen de stroom van de hedendaagse opvattingen over wat goed is en wat kwaad is moet op roeien. Natuurlijk vind je dat niet fijn. Het is ook niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer je jong bent. Toch is het ‘t beste, nee, het enig goede. Geloof je mij niet? Raadpleeg dan eens je eigen geweten. Wanneer jij je lusten bevredigt, is jouw geweten niet tevreden. Wanneer je naar Gods wil leeft, heb je vrede in je geweten.

        Heb jij er ook zo’n last van dat je nooit echt goed kunt zijn? Kom je zoveel zonden tegen? De Goede Herder gaf Zijn leven om slechte mensen zalig te maken, bij Hem kun je terecht om verzoening van al je zonden!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen