Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Wonderlijke Ontmoetingen (4)

Auteur: ds. W. Pieters

Als de dienst van God alles in beslag neemt

Toen de veertienjarige leerling in de herfst van 1786 aankwam op de middelbare school van Virginia, was hij de enige met ernstige gedachten over God. Zijn naam weet ik niet, maar ik weet wel, dat hij alles deed wat hij kon om de zaligheid van zijn ziel te zoeken; al lachten zijn klasgenoten hem uit.

Toen het volgende cursusjaar begon, waren er drie of vier leerlingen die met ernst elke zaterdagmiddag samen kwamen voor gebed. Op een keer ontdekten de andere leerlingen hen en begonnen hun samenkomst te verstoren en relletjes te schoppen.

Die avond onderzocht de rector de oorzaak van het tumult. Toen vertelde de aanvoerder van de bende, dat er een paar zogenaamd vrome jongens waren, die overdreven godsdienstig waren en zo de sfeer verziekten.

Maar de rector nam het voor de vier of vijf jongens op en was verblijd, dat er toch een paar waren, die zorg hadden om hun ziel. In het vervolg mochten ze in zijn kamer hun gebedssamenkomsten houden!

Door deze onverwachte wending, begonnen meer leerlingen deze ernstige bijeenkomsten bij te wonen en binnen korte tijd kwamen er zelfs leerlingen van andere scholen. Binnen twee weken schenen 30 tot 40 jongeren onder indrukken van hun zonden te zijn. Alle andere dingen waren bijna vergeten, toen de dienst des Heeren alles in beslag ging nemen ... Er werd geen spotlach meer gehoord. Alle wereldse genoegens werden graag opgegeven en hun plaats werd ingenomen door het zingen van Psalmen, ernstige gesprekken en gebedsbijeenkomsten.

Anderhalf jaar later konden 225 jongeren vertellen, wat God in Zijn bekerende genade aan hun ziel gedaan had! Hoewel zij gedurig vreesden weer afvallig te worden en daarom kleefden zij de Heere dicht achteraan.

Die leerling van veertien jaar hield vol met het ernstig zoeken van zijn zaligheid, ondanks alle tegenkanting van zijn klasgenoten.

Hoe anders zou alles gelopen zijn - menselijkerwijs gesproken - wanneer hij voor spot en tegenstand was gezwicht ..

 

Jasper, de oude steenklopper

Moeizaam klopte de oude Jasper de stenen. In een steengroeve verdiende hij een schamel loontje. Ternauwernood kon hij in zijn levensonderhoud voorzien.

Terwijl hij zo zijn zware arbeid verrichtte, hield een prachtige schimmel bij hem stil. Hoog te paard zat de jonker van het dorp. `Morge, Jasper' zei de edelman, `zwaar werk, hè?'

`Goede morgen, mijnheer', antwoordde de oude baas beleefd, ja, dit werk is voor een oude man als ik niet gemakkelijk.'

`Zeg Jasper, weet je wel hoe rijk ik ben?', klonk opgetogen de stem hoog van het paard. `Zover je kunt kijken, zijn al de landerijen van mij!'

     `Ja, mijnheer', antwoordde de oude steenklopper beleefd.

`Wat vind je daarvan, Jasper?'

`Wel, mijnheer, u bent zeer rijk!'

`Juist, man, er is in de wijde omgeving niemand zo rijk als ik!'

`Met uw verlof, mijnheer', antwoordde toen de arbeider, terwijl hij zich het zweet van het voorhoofd veegde, `ík ben nog rijker dan ú! Zover u kijken kunt zijn alle landerijen van u, maar kijkt u eens naar boven, mijnheer, van wie is de hemel, denkt u?'

`Dat weet ik niet, Jasper.'

`Wel mijnheer, die hemel is van mij! God is mijn Vader, Hij heeft mij uit satans macht verlost en nu heeft Hij mij tot erfgenaam van de ganse hemel gemaakt.'

De landjonker lachte wat en reed door.

Diezelfde nacht droomde hij zeer benauwd: de rijkste man van het dorp zou over drie dagen sterven ... O, de jonker schreeuwde het uit van angst en badend in het zweet werd hij wakker: over drie dagen zou hij sterven? Vreselijk!

Benauwde dagen had hij, maar toen de derde dag voorbij ging, haalde hij opgelucht adem. Dromen zijn toch maar bedrog!

De volgende morgen vertelde één van zijn dienaren: `Gisteren is de oude Jasper, die in uw steengroeve werkte, plotseling gestorven, mijnheer.'

Tóen wist de `rijkste man van het dorp', dat de arme Jasper rijker was dan hij! Jasper, die kon zeggen: heel de hemel is van mij!

 

Het vee op duizend bergen

Ann Young was een godvruchtige vrouw. Als ze dat niet was geweest, was ze allang opstandig en moe­deloos geworden. Zij wist echter `In Wie zij geloofde' en ze had meerma­len ondervonden, dat haar grootste nood precies Gods tijdstip was om te helpen.

Maar op deze dag was het eten op en was er geen geld voor een snee brood of een enkele aardappel en moest zij haar kinderen zonder eten naar bed brengen: heel de dag niets gegeten... De kinderen schreiden van honger en vielen schreiend in slaap. Ook haar man was zeer verslagen en ging moedeloos naar bed. Maar Ann niet. Zij voelde zich ondanks alles niet alleen en niet moede­loos in haar stille huisje. Veel aangename uren had zij daarin met haar God doorge­bracht; ver van de wereld, eenzaam met haar Bijbel. Dik­wijls had zij de vreugde gesmaakt van de gemeenschap met Hem, Die haar ziel zo beminde!

En ook nu wilde zij de Schrift openen om haar God te ontmoeten (de wonderlijkste ontmoeting...!) En toen kwam met kracht de tekst op haar gemoed: “Want al het gedierte des wouds is Mijne; de beesten op duizend bergen.” Zij zocht de Psalm op en las vers voor vers. O, wat een wonderlijke troost tintelde door haar heen; al kon ze niet bekijken hoe dit moest gebeuren. Daarom boog zij haar knieën tot God en heel de nacht, tot de dag aanbrak bad en las zij, worste­lend met de Almachtige.

Opeens hoorde Ann een luide klop op de deur. `Wie is daar?' `Iemand, die jullie hulp nodig heeft!' Ann opende de deur en met haar man zag ze een veekoopman met dui­zenden runderen van de hoog gelegen weidegron­den op weg naar de veemarkt. `Een beste koe heeft haar poot gebroken; kijk, daar ligt ze. Ik kan er niets meer mee: lopen kan zíj niet en wachten kan ík niet, want al dat vee moet naar de markt. Willen jullie haar hebben? Dan kun je d'r slachten en opeten. Ik geef haar aan jullie cadeau.'

De veekoopman floot zijn hond en vervolgde met de duizenden runderen zijn weg, Ann en haar man verwonderd en dankbaar achterlatend: er was vlees voor máánden!

Toevallig?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen