Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Hoe moet ik omgaan met evangelisatie?

Auteur: ds. W. Pieters

Wat is evangelisatie?

Met ‘evangelisatie’ bedoelen we het werk van de kerk om buitenkerkelijken te bereiken met het Evangelie. Nederland is nooit een christelijk land geweest, zó dat er geen ongelovigen en onchristelijke mensen meer woonden, maar de laatste tweehonderd jaar is dat wel méér geworden. De ontkerkelijking (ook wel secularisatie of verwereldlijking genoemd) neemt hand over hand toe. Hoe ga je daar mee om? Hebben wij er boodschap aan of onze buren en plaatsgenoten bij het Woord van God leven of niet? Hebben wij een bewogen hart met anderen, op school of op het werk, die God niet kennen en de Bijbel niet lezen? 

Bewogenheid met de naaste

Evangelisatie staat of valt met het wel of niet bewogen zijn met onze naasten. Deze bewogenheid hangt weer heel nauw samen met onze persoonlijke kennis en ervaring van Gods toorn en van Zijn genade. Heb je nooit ervaren hoe ernstig God onze zonden neemt, dan is het niet vreemd dat je je naaste gewoon in zijn zonden kunt laten voortleven. Heb jij ook niets ervaren van de liefde van God, dan is het heel begrijpelijk dat je je naaste daar niet voor zoekt te winnen. MAAR… Heb jij wél ervaren dat zonde en straf ernstige dingen zijn en heb jij wel je mogen verwonderen over de liefde van God, dan ga je anders met je medemens om, omdat je ze dan ziet als mensen met een ziel voor de eeuwigheid en omdat je het ze dan o zo graag gunt dat ook zij de zaligmakende genade van God zullen kennen.

Hoe kun je evangeliseren?

Hoe ga je nu aan het werk? Uit onderzoeken is gebleken – en de hele kerkgeschiedenis bewijst het ook – dat ‘mond op mond reclame’ de beste methode is. Niet een folder, niet een boekje, maar het persoonlijke getuigenis. En als het gaat over persoonlijk getuigenis, dan is daarbij de daad zeker zo belangrijk als het woord. Getuigen doe je met woorden, maar van meer invloed (impact, zeggen ze wel) is het levensgedrag, onze houding. Komen jouw woorden en daden niet overeen? Dan breek je met één verkeerde daad meer af dan je met honderd of duizend of honderdduizend goede woorden hebt opgebouwd. Wanneer je je afvraagt, hoe je met evangelisatiewerk om moet en kunt gaan, moet je in de eerste plaats in de spiegel kijken: adem jij geestelijk de reuk van Christus uit? Lijk jij op Hem? Kunnen onkerkelijke buren op jullie gezinnetje jaloers worden? En dan niet omdat jullie zo’n mooie buitenkant hebben, zo’n prachtige schijn; maar omdat je iets hebt van godzaligheid!

Waarschuwen

Verder heeft evangelisatiewerk ook te maken met woorden, ja. Eerlijk getuigen hoe gevaarlijk de toestand van onze naasten is. Waarschuwen dus. Dat valt niet mee. Want niemand zit op zo’n boodschap te wachten. Getuigen ook van Wie God is, onze Schepper. Hij heeft recht op ons en laat Zijn recht ook gelden. Hij doet er geen afstand van. Hij eist ons op, ons geld, onze tijd en alles wat van ons is. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze naasten. En we willen ze dat laten weten, opdat zij niet onze Schepper onteren. Getuigen ook van het grote geluk van Gods kinderen, en het blijde van Zijn dienst. In dit verband wil ik het woord ‘jaloers’ gebruiken.

Verlangen naar God?

We weten vanuit Gods Woord en uit de praktijk van het leven, dat een natuurlijk mens nooit jaloers wordt op de dienst van God. We worden ontvangen en geboren als vijanden van God, die dus geen zin hebben en ook nooit zullen krijgen om God te zoeken en met Hem te leven. Toch betekent dit niet dat we niet mogen en moeten proberen mensen jaloers te maken op het geluk van Gods volk. Waarom? Omdat de Schrift zegt dat alle mensen naar Gods beeld geschapen zijn en dus iets hebben dat onverwoestbaar op God is aangelegd, ja: naar Hem verlangt. Haggaï omschrijft de komende Verlosser met de Naam ‘De Wens van alle heidenen’. Dit betekent niet dat een heiden naar Gods genade verlangt, of dat een dode en Gode vijandige zondaar behoefte heeft aan verzoening. Maar het betekent wel dat ieder mens leegte ervaart in zijn innerlijk, zolang hij niet met God verzoend is. Dat is het aanknopingspunt of het aanspreekpunt bij evangelisatie en zending: u mist iets, u mist Iemand, u mist God. En als ze dat ontkennen, kun je de vraag eraan koppelen: hebt u dan een relatie met Hem? Vertrouwelijke en vertrouwensvolle omgang met Hem?

Vruchten van evangelisatie

Evangelisatievrucht is niet uit ons. Wat de Heere in Hosea 14 vers 8 zegt:

uw vrucht is uit Mij gevonden

dat geldt ook van alle ambtelijke vrucht, en de vrucht van opvoeding, en de vrucht van getuigenis en dienst. Daarom is vóór én ná elk stukje evangelisatiewerk gebed onmisbaar. Gebed voor je buren, kennissen, collega’s, klasgenoten. Zij kennen de Heere niet en het lukt jou niet om Hem aan hen bekend te maken. Het is Zijn gave. Hij kan in het bewustzijn van die mensen, en van ons(!), inkomen en zo werken dat we niet meer zonder Hem kunnen. Denk aan de eerste ontmoeting tussen Abram en God. Stefanus zegt daarover:

De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham…

Dat hebben wij en onze medelanders nodig. “Schenk het Heere!”

Verder lezen over evangelisatie

Kijk ook eens bij het artikel 'Bijbelteksten over evangelisatie' op deze site.

Of lees artikelen rond het kernwoord 'Evangelisatie' op Geloofstoerusting.nl.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen