Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

De opvoeding en opleiding van de jeugd in vier grondzuilen

Auteur: ds. W. Pieters

Kenmerkend is voor de Oude Christelijke Kerk ten aanzien van de opvoeding en opleiding van de jeugd, dat verwezen is naar Gods Woord. Dit is de enig juiste weg. Als een vaste stelregel heeft het gegolden, dat opvoeding en opleiding van de jeugd op deze vier grondzuilen dienen te rusten: zuivere leer, goede tucht, gewillige gehoorzaamheid en krachtig gebed. Ach, wat ontbreekt in onze dagen daaraan bedroevend veel! In hoeveel gezinnen en onderwijsinrichtingen is heden ten dage zowel het ene als het andere van die zo juiste stelregel geheel zoek!

1 De zuivere leer

Hoe onbekend en zelfs onbemind is in menig gezin en in menige school de zuivere leer, die naar de godzaligheid is! En indien die nog wel bekend is en nog enige achting, zelfs liefde, wordt toe gedragen, hoe weinig wordt op rechte wijze in die leer onderwijs gegeven! Hoe traag, hoe lusteloos gaat het daarbij zowel in het gezin als in de school toe! De zorgvuldigheden van dit leven en de dingen van de tijd nemen hart en hoofd veelal zodanig in beslag, dat hoofdzaak bijzaak wordt en dat bijzaak hoofdzaak wordt; ja, dat het allernoodzakelijkste totaal verwaarloosd wordt. De vraag, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmede zullen wij ons kleden overheerst maar al te vaak al de andere vragen, zelfs de levensvraag: hoe kan ik in het mij wachtende gericht van God bestaan? Hoe kan ik met mijn gezin tot eer van God leven? Hoe kan ik als vader of moeder, voogd of onderwijzer zelf een navolgenswaardig voorbeeld geven en de mij toebetrouwde jeugd opvoeden overeenkomstig de reine leer van Gods Woord? Ongetwijfeld oefent de geest van onze zo door en door materialistische tijd, waarin talloos velen zich enkel om het stoffelijke en zinlijke bekommeren, een hoogst schadelijke invloed, zelfs in die kringen, waarin Gods Woord en Wet nog in enige achting zijn. Geen opvoeder zal zich echter bij verwaarlozing van zijn roeping voor Gods rechterstoel kunnen verontschuldigen met beroep op de omstandigheden.

Daar komt bij, dat zelfs het uitwendige beslag van de Waarheid in menig gezin ontbreekt, ook op menig school en andere onderwijsinrichtingen, tot in menig catechisatielokaal toe.

Dit werkt er hard aan mee, dat de jeugd alle verplichtingen van zich afwerpt en in bandeloosheid en zedenverwildering haar dagen slijt. Van welke kant men het ook beziet, hoe broodnodig is het niet, dat de zuivere leer van de Waarheid gekend en beoefend wordt en dat de leer, waarop de opvoeding en het onderwijs van de jeugd rust, in acht wordt genomen. Hoezeer heeft elke vader en moeder en elke opvoeder van de jeugd niet te bidden, ja dagelijks te bidden: Heere, leer mij Uw inzettingen en maak in Uw Woord mijn gang en treden vast!

2 De goede tucht

Wat de tweede grondzuil, de goede tucht betreft, hoeveel laat deze thans in menig gezin en in menig school- en catechisatielokaal te wensen over. Wat zijn er nu ook al gezinnen, waarin de kinderen totaal de baas zijn! Hoeveel ook, waarin het eraantoe gaat als bij Eli, die zijn zonen niet zuur aanzag, al bedreven zij ook jammerlijke wanbedrijven! Wat komt er in die gezinnen van de goede tucht terecht waarin de goede huwelijksband ontbreekt, waarin man en vrouw om een uitdrukking van Calvijn te gebruiken, als kat en hond met elkaar leven? Wat komt er van terecht, als vader, moeder of beiden een openbaar ergerlijk zondig leven leiden? Als de zuivere leer van de Waarheid er een onbekende zaak is en zelfs het uiterlijk beslag van de Waarheid er geheel ontbreekt? Wat, indien in de gezinnen ongeloof en atheïsme, waan- en bijgeloof en een eigenwillige godsdienst er zeggenschap hebben? Wij geven toe, dat geen vader of moeder, voogd of opvoeder, al mogen zij zelf godvrezende lieden zijn, de jeugd kunnen bekeren of op een burgerlijk en maatschappelijk goede weg kunnen doen wandelen. De bewijzen toch, ook in de Heilige Schrift, zijn er van, dat godvruchtige ouders goddeloze kinderen kunnen hebben, die hun het leven niet weinig veronaangenaamd hebben.

Maar dit neemt anderzijds niet weg, dat er wel terdege op elk ouderpaar en op elk, die met het onderwijs en de opvoeding van de jeugd belast is, van Godswege een dure roeping rust om de jeugd in goede tucht te houden en haar daarin op te voeden. Doch waar wordt die goede tucht nu gevonden, slechts daar waar het geloof aanwezig is, dat door de liefde werkt. Hoezeer is het dan ook zaak voor elke opvoeder om de Heere daar bij voortduring heilig om lastig te vallen!                         

3 De gewillige gehoorzaamheid

Wat de derde grondzuil, de gewillige gehoorzaamheid aangaat, daaraan ontbreekt het onze jeugd nog heel wat meer dan het de jeugd ontbrak in vroeger dagen. Toen was er meer kennis van en liefde tot de zuivere Waarheid; toen was er meer uiterlijk beslag van die Waarheid en toen was er een goede tucht in ons land aanwezig.

Wat een klachten kan men in de dagbladen lezen over de vergaande baldadigheid van onze jeugd! Hoe vaak leest men daarin van diefstallen, roverijen, oplichterijen en andere wandaden door hen bedreven! Hoe vaak hoort men, nu eens hier en dan weer daar, klachten over ergerlijke ongehoorzaamheid door hen jegens ouders en opvoeders begaan!

De geest van de revolutie, zich openbarend in ongehoorzaamheid en rebellie, waart in onze dagen op tal van plaatsen rond. En als men op de belijdenis let, zou men dit niet verwacht hebben!

Er zijn nog ouders, die het tijdelijk en eeuwig welzijn van hun kinderen ter harte gaat. Maar zij kunnen hun kinderen helaas moeilijk met zich mee krijgen onder de middelen van de genade, de prediking en de catechisatie. En zij kunnen hen al even moeilijk terug houden van het bezoeken van slechte gelegenheden, waar Gods Naam en gebod onteerd wordt, waar de ijdelheid en de zonde gediend wordt en waar hun ziel schade beloopt.

Ach, het is niet te zeggen, hoeveel ongehoorzaamheid er heden ten dage door kinderen en de opkomende jeugd tegen hun ouders en opvoeders bedreven wordt. En dit gebeurt onder allerlei vorm en op allerlei wijze.

Als jullie je daaraan schuldig gemaakt hebben, mogen jullie je berouwvol tot de Heere keren en voortaan die gewillige gehoorzaamheid jegens je ouders en opvoeders betrachten, welke de Heere van jullie eist in alle dingen, die overeenkomstig Zijn Woord zijn.

Het kan ons toch alleen maar welgaan, indien wij ons naar Gods geboden gedragen. Reeds alleen het vijfde gebod zegt ons dit helder en klaar. Wie dit gebod nu gaat betrachten, die zal er schuldig onder uit komen.

4 Het krachtige gebed

Ten opzichte van de vierde grondzuil, het krachtige gebed, valt op te merken, dat dit bij het onderwijs en de opvoeding van de jeugd maar al te zeer gemist wordt! O, hoeveel wordt er heden ondernomen zonder het krachtige gebed van de rechtvaardige, zelfs door diegenen, die God vrezen!

Onze tijd kenmerkt zich wel in het bijzonder door behoefteloosheid en biddeloosheid. En als er uit kracht van de gewoonte gebeden wordt, dan is zulk een gebed even ver verwijderd van het krachtig gebed des rechtvaardigen als het westen van het oosten. En toch kan bij de opvoeding en het onderwijs van de jeugd het krachtig gebed des rechtvaardigen niet worden gemist. Dit is nu een vrij geschenk des Heeren en een werk des Heiligen Geestes. Hoe gelukkig zijn die ouders en opvoeders er aan toe, die om zulk een gebed waarlijk verlegen zijn en bij de Heere met smekingen niet kunnen aflaten, dat Hij hun dit schenkt!

En toch - wil het naar de eis van Gods woord zijn - zal in alle gezinnen en op alle scholen de jeugd opgevoed en opgeleid moeten worden naar de stelregel, die in de kringen van de Oude Christelijke Kerk en die van de Reformatie dienaangaande gesteld is. Slechts bij zulk een opvoeding zal Gods zegen ingewacht kunnen worden en bestaat er de mogelijkheid, dat er een gans andere verhouding tussen ouders, opvoeders en de jeugd komt. En dat de jeugd niet in zedenverwildering ten onder zal gaan, zoals thans maar al te zeer het geval is. Ja daar, waar ze in de zuivere Waarheid onderwezen wordt, waar de goede tucht gehandhaafd wordt, waar de gewillige gehoorzaamheid betoond wordt en het krachtige gebed gebeden wordt, dáár is het heil voor heel het maatschappelijk en geestelijk, tijdelijk en eeuwig leven verzekerd. Want waar dit is, daar is God Zelf met Zijn zegen en genade. Daar zal het ouders, opvoeders en jeugd wél gaan. Daar is tussen hen de rechte verhouding, namelijk die van de liefde en van de waarheid.

Enigszins samengevat is dit, hetgeen dominee P. Zandt schreef in 1951. Twee dingen merk ik ten slotte op: a) de jeugd van toen was dus geen haar beter dan de jeugd van nu en b) wat mag ons smeekgebed wel zijn tot God, dat in onze gezinnen de vreze des HEEREN mag leven!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen