Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Des HEEREN Lof, Willem Farel (1)

Auteur: ds. W. Pieters

Als Calvijn de vader mag worden genoemd van het gereformeerde protestantisme (en onze Vaderlandse Kerk), mag Farel wel de grootvader ervan heten. Door middel van deze man namelijk wordt Calvijn zo'n invloedrijke man. Over hem gaat het nu. WILLEM FAREL is zijn naam, of op zijn Frans: Guillaume Farel (waarbij bij de achternaam de klemtoon op de laatste lettergreep ligt). In 1489 wordt de kleine Willem geboren. Hij is dus vijf jaar jonger dan Luther en twintig jaar ouder dan Calvijn. Zijn geboorteplaats is Gap, in het zuidoosten van Frankrijk, vlak bij de Italiaanse grens, in de Alpen. Zijn ouders zijn welgesteld, maar helemaal begraven in het bijgeloof van de roomse kerk. Willem vertelt later hoe hij als jongen van ongeveer acht jaar een bedevaartstocht ondernam met zijn ouders naar een 'wonder-kruis' in die buurt, en dat zijn ouders álles geloofden wat de priester hen vertelde. Vader Farel bestemt zijn zoon voor de krijgsdienst; dat betekent: Willem moet soldaat worden. Maar Willem heeft daar heel geen zin in; hij houdt van studeren en blijft net zo lang aanhouden, tot zijn vader het goed vindt dat hij naar Parijs gaat. Een wereldreis in die dagen, naar een wereldstad, die ook nog eens werelds is, goddeloos! In die stad staat de wereldberoemde universiteit 'De Sorbonne'. Hier gaat de plattelands jongen nu studeren. De wereld en al haar begeerlijkheden hebben amper vat op hem, want hij is een ernstige en erg strenge katholiek. Urenlang kan hij biddende geknield liggen voor een mariabeeld.Tijdens één van die uren van ernstige devotie ziet hij een oudere man van ongeveer 55 jaren, ook urenlang bidden: Lefèvre d' Etaples. Hij is in Parijs professor in de godgeleerdheid. Deze man zit nog wel tot over zijn oren in het roomse bijgeloof, maar toch ziet hij in dat de enige weg is: terug tot de Bijbel. Hij is dan ook de man die in die tijd de Bijbelwetenschap in ere herstelt in het Christendom. En hij dringt door tot in het hart van de Bijbel.

Leerling van Lefèvre d' Etaples

Door zijn oprechtheid en innemende persoonlijkheid vergadert hij veel studenten om zich heen. Eén van hen is onze Willem. Dit is precies wat Willem begeert: onderwezen worden in de leer van God; tegelijk ook: opgebouwd worden in de afgodische verering van Maria en al de heiligen. [Ik noem dit afgodisch, maar zo zag Willem Farel dat toen natuurlijk nog niet!] Willem heeft grenzeloze eerbied voor de paus die hij als een god vereert. Als iemand zich over de paus uit in schampere woorden, knerst Willem zijn tanden als een grimmige wolf; dan wenst hij dat de bliksem die persoon dodelijk zal treffen. Later schrijft Farel in een open brief: de satan had de paus, het pausdom en al wat daartoe behoort in mijn hart geherbergd, zodat de paus zelf er niet zoveel geloof aan hechtte als ik. Ondertussen is Willem als ruim twintigjarige student ijverig op zoek naar God. Maar wat gebeurt er? Des te meer hij God zoekt, des te meer zijn vroomheid verflauwt en des te meer het bijgeloof in zijn hart toeneemt. Alles gaat nu van kwaad tot erger. Dat gebeurt ook nu nog: wanneer je de Heere leert zoeken, schijnt het wel alsof alles in je en bij je slechter en zondiger wordt. Daarom schrijft hij later:

O, wat een groot en wonderbaar werk van God, dat de mens uit zulke afgronden gered kan worden!

De heidense boeken die hij moet bestuderen, geven hem geen vrede in de ziel. Daarom zoekt hij ze in de 'heiligen-legenden'. Maar van dwaas die hij is, wordt hij daardoor alleen maar dwazer. Dan studeert hij in de boeken van vrome mannen uit zijn tijd, maar ellendig als hij is, wanneer hij eraan begint, wordt hij daardoor alleen nog maar ellendiger! Dus zijn zoektocht mislukt faliekant.

De Bijbel

Juist in deze tijd hoort hij dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament door de paus de heilige Bijbel worden genoemd. En daarom begint hij nu voor het eerst daarin te lezen. Wat een voorrecht hebben wij dat we de Bijbel in onze woningen hebben en dat de meesten van ons van jongsaf daaruit zijn onderwezen! Na korte tijd ontdekt hij tot zijn grote verwondering dat alles heel anders in de Bijbel staat, dan dat het in zijn dagen toegaat in kerk en Christendom. Hij staat nu op het punt om tot kennis van de Waarheid te komen, maar dat vindt de duivel niet goed... Hij achtervolgt Farel met hevige aanvechtingen, waardoor in zijn jonge hart een vreselijke strijd ontstaat tussen het Woord van God en het woord van de kerk. Volgens hem kan het toch niet bestaan dat de Bijbel en de kerk met elkaar van mening verschillen. Daarom kan hij maar één conclusie trekken: ik begrijp de Bijbel vast niet; wat ik hierin lees, moet wel een andere betekenis hebben dan ik denk; ik moet mij aan de paus en de kerk houden. Wanneer hij eens in de Bijbel leest, betrapt een professor hem, en zegt: niemand moet de Bijbel lezen, voordat hij eerst wijsbegeerte heeft gestudeerd en de universitaire studie heeft afgerond. Farel gelooft het.

Op een keer leest Farel in de Bijbel. Een professor betrapt hem. Deze zegt: niemand moet de Bijbel lezen, voordat hij eerst wijsbegeerte heeft gestudeerd en de universitaire studie heeft afgerond. Farel gelooft het en later schrijft hij:

Ik was de ongelukkigste van alle mensen, want ik sloot daardoor mijn ogen voor het Licht.

Hij begraaft zich eens te meer in het roomse bijgeloof en legt zich vol ijver toe op het verrichten van goede werken in gehoorzaamheid aan de kerk. Ook voegt hij zich bij een sombere monnikenorde in de buurt van Parijs - waarvan hij later ziet dat het allemaal duivelsdienst was ...

Toch tot het Licht gebracht!

Maar juist in die tijd voltrekt er zich een grote verandering bij zijn geliefde leermeester, Lefèvre. Het gaat eerst wel langzaam, maar uiteindelijk verlicht de Waarheid zijn hart toch zóver dat hij zijn levenswerk weggooit; namelijk een serie boeken schrijven vol met heiligenverhalen. Hij kan de afkeer van die kinderachtige bijgelovigheden niet weerstaan. De grootheid van Gods Woord doet hem de ellendigheid van al die fabels voelen, die nergens anders toe geschikt zijn dan om het vuur van de afgoderij te ontsteken.Op het moment dat Lefèvre de heiligenboeken weggooit - het is ongeveer 1511 - en zich onvoorwaardelijk tot de Bijbel wendt, begint in Frankrijk een nieuw tijdperk. Terwijl Luther nog worstelt om tot het rechte inzicht te komen van Gods rechtvaardigheid, breekt in Parijs de heerlijke dag van de Reformatie al aan... Lefèvre weet: alle menselijke wijsheid is bij de Bijbel vergeleken slechts duisternis. Hij wil ook geen menselijke boeken raadplegen bij het bestuderen van de Schrift, om alleen van God afhankelijk te zijn. Menselijke boeken kunnen immers geen begrip schenken voor het heilige; dit moet worden ontvangen als een geschenk van Gods genade, zo schrijft Lefèvre.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen