Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met evolutietheorie

Auteur: ds. W. Pieters

De evolutietheorie is vooral ontstaan in reactie op, en als vervanging van, het christelijk geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Wanneer je niet in de Schepper gelooft, moet je wel een theorie bedenken die de oorsprong van het heelal verklaart.  Kenmerkend voor de evolutietheorie is dat er een vloeiende lijn is van levenloze materie naar wat leeft en naar levende wezens. Verder ontbreekt enige planmatigheid en doelgerichtheid in de ontwikkelingsgang. Een plan veronderstelt immers een ontwerper en uitvoerder. Nee, planten, dieren en mensen, zijn allemaal toevallige producten. Ze zijn niet gewild en niet volgens een plan ontstaan. De conclusie hieruit is dan ook: onze werkelijkheid heeft geen zin, geen doel; conclusie: alles is doelloos en zinloos.

Tegenover deze onafhankelijkheidsgedachte staat de christelijke afhankelijkheidsgedachte. Wanneer we dan ook de vraag stellen hoe we met evolutietheorie moeten omgaan, is het allerbelangrijkste de vraag aan onszelf hoe afhankelijk voelen wij ons van God? Als we namelijk evolutietheorie op bijbelse gronden verwerpen, maar ondertussen in de praktijk van het alledaagse leven ons net zo onafhankelijk gedragen als mensen die de evolutietheorie aanhangen, is al ons praten leeg. De evolutietheorie officieel afwijzen, maar in de praktijk aanhangen, is in de kerk heel goed mogelijk, helaas! Wanneer we een recht christelijk antwoord tegenover de evolutietheorie stellen, dan komt het aan op de praktijk van ons leven: zijn onze gedachten op God gericht? Belijden wij met woorden, in gesprekken, en tussendoor- opmerkingen, dat God alles heeft gemaakt, en nog steeds onderhoudt? Gedragen wij ons in de praktijk van elke dag, in onze keuzes, in onze geldbesteding, hoe we omgaan met ons lichaam, onze tijd, en onze naaste, zó dat duidelijk wordt dat wij geloven dat God de Oorsprong is van alle leven, en dat Hij de Bezitter is van alles wat bestaat? Om de evolutietheorie en de daaruit voortkomende invloeden standvastig te kunnen weerstaan, is het het beste een grondig besef aan te kweken van het Schepper-zijn van God. Hebben we daar namelijk geen wezenlijke indruk van, dan houdt onze rechtzinnige opvatting uiteindelijk geen stand.

Het is heel nuttig te weten dat en hoe God alles heeft geschapen. Dat nut is onder andere:

  • Dat we Gods recht op heel ons leven als onze Maker en Eigenaar inzien en erkennen. Hij mag ons helemaal opeisen. Vind jij dat ook? Hoe ga jij, om een voorbeeld te geven, in de praktijk om met je kleding? Vind jij ook dat God het voor het zeggen heeft hoe jij je kleedt? En dat het moet zijn tot eer van de Schepper van je lichaam…
  • Dat we Hem leren vertrouwen als onze goede, machtige, trouwhoudende Vader, Die ons schiep om ons Zijn volle geluk te doen beleven. Het kinderlijke vertrouwen bloeit op waar jij God ziet als een goede, machtige, en trouwhoudende Vader. Zie jij God ook zo? Of denk jij niet eens aan Hem, en vertrouw je Hem ook niet metterdaad?
  • Dat we in ootmoedig geloof de HEERE erop leren aanspreken, dat Hij hemel en aarde heeft gemaakt en dus dat Hij onze God is en dat Hij almachtig is. Dat niets voor Hem te wonderlijk is. Wat een troost! Wanneer wij werkelijk de evolutietheorie verwerpen, omdat wij in de Almachtige geloven, dan weten we zeker dat Hij in alle dingen voor ons zorgen kan en zal. Oh, wat ben je dan veilig! Van harte gun ik het jou, lezer van ‘De Catechisant’, dat je zo’n vertrouwensband met God hebt.
  • Dat we vertrouwen, dat Hij Zijn Eigen maaksel niet loslaat, maar dat Hij de wereld, Zijn kosmos (Grieks: sieraad) werkelijk lief heeft. Hij verlost Zijn wereld, die wij Hem hebben ontroofd, die wij aan satan hebben weggegeven en die wij met onze zonde hebben bevuild. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus is geen vreemde God, maar onze eigen God, Schepper, Maker.

Hoop op de Heere, al ben je nog zo diep verloren, al ben je nog zo vuil en zondig. Je bent nog steeds Zijn schepsel. Je bent niet het product van toevalligheden. Je leven heeft doel. Jouw bestaan is niet zinloos. Al vraag je je soms af: waarom ben ik er?, God heeft jou gepland. Vraag Hem wat het plan is, dat Hij met jouw leven heeft. De mens van de evolutietheorie is arm en angstig. Hij heeft geen God, geen Beschermer; hij is aan niemand verantwoording verschuldigd, en leeft daarom voor zichzelf en volgens zijn eigen inzicht en wil. Deze houding binnen werkt in een maatschappij de grootst mogelijke chaos en het grootst mogelijke egoïsme: naastenliefde sterft, waar evolutietheorie leeft!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen