Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Waar jij mee zit: Hoe kan je zo op Jezus zien dat je de zonden werkelijk gaat haten?

Auteur: ds. W. Pieters

“Hoe kan je zo op de Heere Jezus zien, dat je Hem boven alles lief krijgt en je de zonden werkelijk gaat haten? Zou dat ondanks al mijn verharding nog voor mij kun­nen?”

Hoe zal een blinde kunnen zien? Alleen als hij ogen krijgt of het licht in zijn ogen krijgt. Zo is het met jou ook. De duivel heeft het gepresteerd om van jong en oud de ogen te verblinden, dicht te smeren. Wat we ook ondernemen, we kunnen niet zien. We kunnen van de geestelijke dingen niets zien. We kunnen niet zien, wat werkelijk zonde is; ook niet Wie God is in Zijn macht en pracht; ook niet Wie Jezus Christus is voor schuldi­ge zondaren. We zien niet, hoe we van onze ellende en zonde verlost kunnen worden en ook niet hoe we de Heere, onze Schepper en Weldoener weer kunnen dienen en verheerlij­ken. We zijn blind; daarom beminnen we Je­zus niet en haten we de zonde niet. En hoe wordt dit nu anders? Jezus tekent het als in een plaatje voor ons: Hij ge­nas de blinde Bartimeüs; Hij gaf het licht in de ogen van de blind­ge­bore­ne. Wie kon hen helpen? Niemand, dan Jezus. Nie­mand, dan Jezus. En dat zeg ik jou: nie­mand, dan Jezus kan jou leren om zó op Hem te zien, dat je Hem waarlijk liefhebt. Ik beveel je aan: met jouw ogenkwaal moet je niet terecht bij kwakzalvers of kun­stenaars; maar bij de meest bekwame Ogen­dok­ter, bij onze lieve Hemelse Speci­alist, Die raad heeft voor radelo­zen en hulp voor machtelozen.

Kom zing het in al je blindheid maar mee in Psalm 146 vers 6:

“'t Is de HEER', Wiens mededo­gen
blinden schenkt het lieflijk licht;
wie in 't stof lag neergebogen,
wordt door Hem weer opge­richt.”

En als je nu zo ver­hard bent?

Kom, lees eens mee in de profetieën van Ezechiël, hoofd­stuk 36 vers 26b: “en Ik zal het ste­nen hart uit uw vlees wegne­men en zal u een vlezen hart geven.”

Wat wil je nog meer? Er is hoop, er is hulp; bij niemand anders dan bij Hem, Die dood, hel, dui­vel en zonde over­won. Tot Hem al­leen! Tot Hem alleen!! Tot Hem alleen!!!

't Zal zo eeu­wig mee­val­len... O, heer­lijk vergezicht: Jezus waarlijk lief te hebben!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen