Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Orthodoxie (2): Wie is God?

Auteur: ds. W. Pieters

Wil jij weten Wie God is? Met deze vraag zijn we nog steeds bezig, en om er een antwoord op te vinden lezen we de Bijbel aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Als kind van je ouders kun je God leren kennen door te kijken naar je vader en moeder. Kohlbrugge noemt ze in zijn Catechismusverklaring: vicarii Dei, plaatsvervangers van God. Hij schrijft: 'Een kind hoeft om zo te zeggen de Heere God niet in de hemel te zoeken, het kind heeft de Heere God vóór zich in de persoon van zijn ouders.'

Dat is een onverwachte gedachte, vind je niet? Wie is God? Kijk naar je vader, dan zie je daar iets van God, namelijk een afspiegeling, een afbeelding van God. Zoals je vader is, zoals je moeder is, zo is God (en in het bijzonder God-vrezende ouders, want zij zijn herschapen naar het beeld van God).

Wát kun je nu in je ouders leren over God? Dat Hij gezag over je heeft. Want dat is Gods gebod: eer je vader en je moeder. Zij zijn Gods plaatsvervangers en daarom moet je hen eren. Dat is: hun gezag erkennen. Ja, wij hebben een God Die je moet eren.

We gaan verder kijken wat de Catechismus ons over God zegt. In de uitleg van het zesde gebod (gij zult niet doodslaan), wordt ons duidelijk dat God kan haten. Niet alleen kan Hij intens liefhebben, maar ook hartgrondig haten. Wat haat Hij dan? De wortel van de doodslag. Nee, God haat niet alleen de doodslag zelf, maar ook de wortel waaruit de doodslag voortspruit, namelijk afgunst, haat, toorn en wraakzucht. Ben jij afgunstig? Koester jij haat-gevoelens jegens iemand die jou altijd maar gemeen behandelt? Welt er toorn / boosheid op in je hart als iemand jou de voet eens goed dwars zet? Heb jij een diep verborgen wrok, omdat iemand jou griefde?

God haat dit. Hier kun je iets van Gods karakter zien: Hij vindt het heel niet fijn wanneer deze gedachten in je hart zijn, niet tegen mensen die jou niets in de weg hebben gelegd, maar zelfs niet tegen mensen die jou verongelijkt hebben.

->Lees het eens goed: God haat die boze, afgunstige, wraakzuchtige gedachten in jouw hart.

En trouwens, je voelt jezelf er ook heel ellendig en naar onder, is 't niet? Wat wordt je leven bitter en somber, als jouw verhouding tot een broer of zus, een klasgenoot of collega, zo is. Kom, stop hiermee, vandaag nog.

Een ander doorkijkje op het karakter van God vinden we in de Catechismus-uitleg van het volgende gebod (gij zult niet echtbreken): alle onkuisheid is door God vervloekt.

Wat houdt dit in met betrekking tot de vraag Wie God is? Net als bij het vorige gebod (en straks zal blijken ook bij de volgende geboden) kunnen we hier zien dat God ons aller wélzijn op het oog heeft. Hij wil niet dat de zielen van Zijn mensen verrotten door afgunst en zo; Hij wil ook niet dat hun lichamen en bezittingen en goede naam worden geschaad. God heeft het goede met ons voor. Hij gunt ons een goed en veilig en heilig leven. Daarom maakt Hij Zijn wil in de Tien Geboden bekend en daarom maakt Hij duidelijk dat wij op sexueel gebied ons zó moeten gedragen dat het overeenkomt met ons mens-zijn.

Kijk, wij zijn geen dieren - al beweren evolutionisten het wel. Dus moeten wij ook niet als de dieren omgaan met onze geslachtsdrift. Dat past niet bij ons mens-zijn. Dat botst of gaat een keer botsen. Dan kunnen we nooit tevreden zijn, nooit bevrediging ervaren (ook niet in zelfbevrediging).

Pas écht mens (en werkelijk happy) worden we, wanneer we ons als mens Gods gedragen. Dat is op het terrein van de sexualiteit: wanneer we kuis zijn. Dáárom is onkuisheid door God vervloekt. Niet, omdat God ons geen genoegens gunt, en ons daarom in ons driftleven zo streng intoomt en alles verbiedt. Maar omdat God alleen weet wat echt vreugde in sexualiteit geeft: kuis zijn, in daden, in gebaren / kleding, in woorden die je hoort of zegt (contra sex-telefoonnummers), in gedachten (vandaar geen televisie en geen ongefilterd internet), in lusten en in wat ook maar daartoe kan leiden.

Mee eens?

Heb je verkering? Jouw meisje is naar Gods beeld geschapen en daarom moet je kuis met haar omgaan. Jouw vriend is beelddrager van God en wordt nooit gelukkig als je flirt of hem verleidt. Ben je alleen? Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest wil in jouw lichaam wonen ...! Dus ga ook in je alleen-zijn zó met je lichaam om dat de Heilige Geest 'Zich niet hoeft te schamen' om in jouw lichaam te wonen.

Bij de uitleg van het negende gebod maakt de Catechismus duidelijk dat roddelaars en die andermans woorden verdraaien, Gods zware toorn op zich laden. Let op: ook woorden zijn heilig, dat is: daar mag je niet maar mee doen wat je wilt. God neemt ons ten volle serieus en straft ons dan ook voor onze zonden ten volle serieus.

Neem jij Hem ook serieus? Ken jij God als een goede, heilige, zonde-hatende God?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen