Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Overdenkingen over Jakob en Ezau

Auteur: ds. W. Pieters

Van Overzee

Overdenking door een lid van de Synode van Dordrecht, 1618-1619

Van al de aartsvaders maakte niemand zo weinig geluid als Izak. Niemand leefde zo op zichzelf of zo onschuldig. Ook weet ik niet of hij bewees een betere zoon te zijn of een betere echtgenoot. Als het één gaf hij zich over aan het mes van zijn vader, en treurde hij drie jaren over zijn moeder. Als het ander zocht hij niet het bed van een dienstmaagd, maar in kuis geduld wachtte hij gedurende twintig jaren, en bad. Al die tijd was Rebekka onvruchtbaar. Zijn gebeden hebben meer uitgewerkt dan zijn zaad. Tenslotte ontving zij, alsof ze meer dan een schoondchter was van Sara, aan wie een zoon was gegeven niet uit kracht van de natuur, maar van het geloof van haar echtgenoot.

     Nu is Rebekka niet minder in problemen met de strijd van de kinderen in haar buik, dan voordien met het gebrek aan kinderen. We weten maar niet wanneer we tevreden zijn; wat we verlangen, maakt ons dikwijls in de genieting des te ontevredener; we zijn ertoe geneigd altijd te klagen, of we vol of leeg zijn. Voordat Rebekka ontving, had ze rust. Vóór de geestelijke geboorte is er alom vrede in de ziel, maar niet zodra wordt de nieuwe mens in ons gevormd, of het vlees strijdt tegen de geest. Er is geen genade, waar geen onrust is. Ezau alleen zou niet hebben gestreden. De natuur is het altijd met zichzelf eens. Nooit zal een "Rebekka" alleen een Ezau ontvangen; of was zo gelukkig alleen een Jakob te ontvangen. Ze moet de moeder van beiden zijn, opdat ze zowel vreugde als moeite zou hebben. Deze strijd begon vroeg: iedere ware Israëliet begint de strijd wanneer hij begint te bestaan.

     Deze twee zijn de strijders van twee naties. Het oorlogsveld is hun moeder's buik. Hun onenigheid is over eerste-zijn en meeste-zijn. Ezau kreeg het recht van de natuur, Jakob van de genade. Als we maar de geestelijke zegen kunnen verkrijgen, hetzij door strijd of door koop of door een rechtszaak, dan zijn we gelukkig. Als Jakob als eerste was geboren, had hij niet geweten hoeveel hij aan God te danken had voor de gunst van zijn voorrecht. Iedere ware zoon van Israël zal tevreden zijn om geestelijke gunsten te verkrijgen ten koste van het aardse.

     Het was voor Abraham niet zo moeilijk om Gods belofte te verenigen met Izak's offer, als het voor Izak is om Jakob's meer-zijn te verenigen met Ezau's zegen. De liefsten van Gods heiligen zijn soms meegevoerd door natuurlijke genegenheden. Izak heeft het meegemaakt dat hij werd bevoorrecht boven Ismaël, hoewel die de oudste was. Hij heeft meegemaakt dat zijn vader Abraham gewillig de natuurlijke genegenheid vergat op Gods bevel, toen hij hem ten offer bond. Hij zag dat Ezau goddeloos trouwde met heidense vrouwen, en toch wil hij niets in aanmerking nemen dan dit ene: Ezau is mijn eerstgeborene. Maar, hoe genadig is God dat Hij ons niet wil laten zondigen, wanneer wij het toch wilden! En Hij regelt onze daden zo, dat we niet doen wat we willen, maar wat we moeten.

     God had het heer-zijn toegekend aan de jongste, en Hij zal hem de zegen bezorgen: eerder zal de moeder de vader bedriegen, dan dat de vader de verkoren zoon zijn zegen zal ontroven. God neigt de liefde van de moeder naar de jongste, want de vader houdt van de oudste, tegen de belofte. De genegenheden van de ouders zijn verdeeld. Opdat de belofte vervuld wordt, zal Rebekka's slimheid Izak's vooringenomenheid ongedaan maken. Izak wilde ten onrecht van Ezau een Jakob maken, Rebekka maakt op een slimme manier van Jakob een Ezau. Haar verlangen was goed, haar middelen onwettig. God bewerkt dikwijls Zijn rechte wil door onze zwakheden, zonder daardoor onze tekortkomingen te rechtvaardigen of Zijn eigen daden te bezoedelen.

     Izak gelooft en zegent de jongste zoon in de kleren van de oudste. Als onze hemelse Vader op onze rug de geur ruikt van de kleding van onze Oudste Broeder, kunnen we niet ongezegend van Hem weggaan.

     Niet zo gauw is Jakob weggegaan, vol vreugde over zijn zegen, of Ezau komt eraan, vol hoop op de zegen. Maar de verwachtingen van de goddeloze zullen hem in de steek laten wanneer ze ten toppunt zijn gekomen; terwijl Gods kinderen in hun uiterste vertroostingen vinden, die ze niet hadden durven hopen.

     Nu komt Ezau blazend en zwetend naar binnen om beloond te worden, maar ontmoet niets dan afwijzing. Goddelozen, wanneer zij denken iets bij God te hebben verdiend, en trots komen vragen om een gunst, ontvangen geen ander antwoord dan: "Wie bent u?"

     Izak beefde en Ezau weende; de ene vanwege zijn geweten en de andere vanwege afgunst. Nu vertelde Izak's hart hem dat hij de zegen niet had mogen toedenken aan degene aan wie hij ze had toegedacht. En dat ze toekwam aan hem aan wie ze was gegeven. Vandaar dat hij niet ongedaan durfde maken wat hij met Gods wil had gedaan. Want nu zag hij dat hij ongewild terecht had gehandeld. God zal zowel tijd als middelen vinden om de Zijnen terug te roepen, hun zonden te voorkomen, hun fouten aan het licht te brengen én ze te corrigeren. Wie zou tranen bij Ezau hebben verwacht? Of wie durft op tranen te vertrouwen, wanneer hij ze ziet vallen van een gezicht zo totaal zonder genade?

     Het is rechtvaardig bij God ons die gunsten te weigeren, die we onachtzaam bezaten en onderwaardeerden.

     Geen enkele aandrang kan een goed hart doen berouwen wat hij goed gedaan heeft. Hoe gelukkig is het om de gelegenheden der genade te kennen en niet te veronachtzamen! Hoe wanhopig ze te hebben geweten en ze te hebben veronachtzaamd! Ezau's tranen waren zowel te laat als vals. De droefheid der wereld veroorzaakt de dood.

     Zij die zich er niet om bekommeren om God te behagen, geven toch om uitwendige gunsten van God, en staan klaar om te mopperen, als zij ze missen; alsof God iets aan hen verplicht was en alsof zij vrij waren. En toch, zo barmhartig is God dat Hij "tweede zegeningen" heeft voor hen die Hem niet liefhebben; en Hij geeft ze alles waar ze om vragen. Maar de ene zegen van bijzondere liefde is voor niemand dan alleen voor Israël. De zegeneningen van algemene goedheid zijn voor hen die hun eerstgeboorterecht kunnen verkopen. Deze zegen was meer dan Ezau waardig kon zijn, en toch, als een tweede Kaïn besluit hij zijn broer te doden, omdat die meer aanvaard was dan hij. Ik weet niet of hij een slechtere zoon was of broer: hij hoopt op zijns vaders dood, en beraadslaagt zijns broeders dood. En hij zweert bloed te zullen vergieten in plaats van tranen. Maar goddeloze mensen kunnen niet zo slecht zijn als ze wilden: die sterke Worstelaar van Wie Jakob wint, wint het van Ezau, en verandert zijn verwondingen in kussingen. Een leger van mensen kwam met Ezau, een leger van engelen ontmoette Jakob. Ezau dreigde, Jakob bad. Zijn gebeden en geschenken hebben het hart van Ezau doen smelten in liefde. En nu, in plaats van het grimmige en strenge gezicht van een beul, ziet Jakob het gezicht van Ezau als het gezicht van God. Zowel mensen als duivels worden gestuit in hun loop. Het dapperste hart kan het niet volhouden tegen God. Hij die ernstig met God kan worstelen, is veilig voor de beschadigingem der mensen: wanneer iemands wegen de HEERE behagen, zal Hij zorgen dat zijn vijanden in vrede met hem zijn.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen