Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Waar jij mee zit: Wat betekent het als Job zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen?

Auteur: ds. W. Pieters

“Wat betekent het als Job zegt: ik heb een verbond ge­maakt met mijn ogen?”

Job zegt in hoofdstuk 31 vers 1: “Ik heb een verbond ge­maakt met mijn ogen; hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd?”

Wat is er aan de hand? Job wordt door zijn vrienden be­schuldigd van de een of ande­re grote zon­de. Niet een zon­de die hij in het openbaar heeft bedreven, want naar buiten toe schijnt Job een zeer godsdien­stig mens te zijn. Maar ja, God geeft hem on­voorstel­baar grote ellen­de te beleven. En Jobs vrienden leggen dat uit als een straf van God voor Job. En waarvoor straft God Job dan? Nou, natuurlijk voor zijn zonden. En omdat Job buitengewoon zwaar gestraft wordt (zoals zijn vrien­den denken), zal hij dus ook wel buitengewoon zwaar gezondigd hebben. Wat is dan zijn zonde? Dat weten de vrienden niet, maar het is in ieder geval bedekt geweest, heimelijk. Welnu, in hoofdstuk 31 gaat Job zijn onschuld betuigen. Hij kan het wel niet bewijzen, maar toch vertelt hij aan zijn vrien­den - of ze hem geloven of niet, dat deert Job niet - hoe het nu in zijn hart ligt. En dan noemt hij als eerste, dat hij een verbond heeft ge­maakt, al jaren geleden, met zijn ogen om niet naar een maagd te zien. Job bedoelt: `Ik ben ge­trouwd en heb geen behoefte aan een andere vrouw. Ik kijk niet met onreine blikken naar een meisje, al is ze misschien nog zo knap of mooi.'

En dit voorbeeld gebruikt hij om duidelijk te maken dat hij een ver­bond heeft gemaakt met zijn ogen om niet naar zondi­ge dingen in het alge­meen te kij­ken. Het is net alsof hij een af­spraak heeft ge­maakt met zijn ogen en heeft gezegd: `Beste ogen, nu moe­ten jullie eens goed luisteren. Ik wil niet dat jullie naar iets zon­digs kijken. Jullie moeten alleen maar naar goede dingen kij­ken. God ver­biedt mij om jullie, mijn ogen, te gebruiken tot zonde en daarom spreken we nu af, dat jullie niet naar zondige dingen kijken!'

Biddend mogen en moeten ook wij zo'n afspraak maken met onze ogen (en tong of oren, enz.) om ze alleen te besteden in de dienst van God. God gaf ons onze ogen niet om te zondigen, maar om Hem te dienen! Dit gebruik zal ons nooit spijten ...!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen