Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Waar jij mee zit: hoe kom ik nou werkelijk aan de echte en blijvende bekering?

Auteur: ds. W. Pieters

“Ik weet dat het mijn eigen schuld is als ik onbekeerd ben, maar hoe kom ik nou werkelijk aan echte en blijvende beke­ring?”

`Blijvende bekering' bestaat niet. Elke dag moeten we ons op­nieuw tot God bekeren. Het is een veel voorkomend misverstand te menen, dat bekering iets is, wat je kunt krijgen en wat je vervolgens hebt. Omdat mensen de bekering zich zo voorstel­len, wachten ze eindeloos op iets, wat ze zo nooit krijgen zullen. De Heilige Schrift is onze enige norm/maat­staf, als het gaat over de vraag `wat is nu eigenlijk bekering en hoe kom ik eraan?' In de Bijbel vinden we vele malen de oproep: bekeert u! Ner­gens vinden we de uit­drukking: ik ben nog onbe­keerd. Als we onbe­keerd zijn, betekent dat, dat we ons nog niet tot God hebben gewend, maar dat we nog steeds bezig zijn ons van hem af te wen­den. Anders gezegd: je kunt de echte bekering ontvangen door je nu metterdaad tot God te bekeren. Ga met al je zon­den tot de Heere en smeek Hem om Zijn genade. En als je Hem smeekt om Zijn heerlijke genade, wantrouw Hem dan niet. Hij is werkelijk bij mach­te jou te geven, wat je nodig hebt en wat je nu van Hem smeekt. Verder is Hij ook zeer gewillig om jou Zijn ge­nade te ge­ven. Je kunt ervan op aan, dat Hij je ge­bed zal verhoren, wan­neer je je aan Hem overgeeft. Denk je dat ik het te ruim of te gemakke­lijk stel? Lees dan eens Jezus' eigen woord in Marcus 11 vers 24.

Is bekering dan een werk van de mens? Is ze niet een gave van God? Ja. Op beide vra­gen ant­woordt de Bijbel met `ja'. Het is enerzijds een gave van God, 100%. En het is anderzijds ook een werk van de mens, 100%.

Hoe zit dit dan? God zegt in II Koningen 23 vers 25 Zelf, dat koning Josia zich tot God be­keerd had. Jezus zegt in Matthe­us 11 vers 21, dat Tyrus en Sidon zich bekeerd zouden hebben, als zij de wonderen hadden gezien, die Jezus deed. En in Mattheüs 12 vers 41 zegt Hij, dat de man­nen van Ninevé zich bekeerd hebben.

Je kunt de echte bekering krijgen, door je nu tot God te wenden, door je nu aan Zijn voeten te leggen, door nu je zonden te belijden, door je nu daadwerkelijk te bekeren. De HEERE zegt in Zijn Woord, dat mensen zich hebben bekeerd. Verder zegt Hij, dat wij mensen ons moeten bekeren. En ook zegt Hij, dat we Hem mo­gen vragen om deze bekering. Als jij je hebt ingespannen om je te bekeren en je hebt er eerlijk je best voor gedaan om alle zonden uit je leven weg te doen ... en je hebt er op deze manier steeds duidelijker zicht op gekregen, dat het jou niet lukt om je hart erin mee te krijgen; dàn is het moment aangebroken om de Heere te vragen om bekering. Niet om een blijvende bekering, maar om een dagelijks terugkerende bekering. Zo eindigt de profeet Jeremia zijn Klaagliederen: "HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn."

En deze wonderlijke gave van de waarachtige bekering schenkt God uit louter genade aan een ieder, die Hem daar om vraagt. Dat belooft de Heere Jezus in Lucas 11 vers 13. Lees maar na en twijfel niet aan dit ware woord van Gods Eigen Zoon!

Nu kan het zijn, dat je denkt / zegt: maar ik heb al zo vaak om bekering gebeden en ik voel helemaal niet, dat ik het heb gekregen, dat God mijn gebed heeft verhoord. Ik begrijp dit heel goed, want jij denkt bij `bekering' aan een heel bijzondere ervaring, zodat je nu kunt zeggen: ik ben bekeerd. Daardoor houdt de duivel duizenden ernstig zoekende jongeren en ouderen in een grote onzekerheid. Het is zeker waar, dat we iets ervaren, wanneer we ons tot God bekeren. We voelen dan droefheid over de zonde en vreugde in God. Maar we voelen niet: ik ben bekeerd. Wie op dàt gevoel zit te wachten, vergist zich en blijft altijd wachten. Nee, het gevoel van leedwezen / verdriet over je vele zonden en het gevoel van vreugde in de Heere, dàt is de echte bekering.

Wat is eigenlijk `bekering'?

Van een lezer uit Nieuw-Zeeland kreeg ik toen een brief, waarin hij vroeg: maar wanneer je eenmaal die waarach­ti­ge beke­ring hebt ont­vangen, dan blijft dat toch?!

Enerzijds is het waar: wie het ware geloof ontvangt, wie wederge­boren wordt, wie ver­geving van zijn zonden krijgt, wie bekeerd wordt, die verliest dit alles nooit meer. Maar al is dit in zekere zin waar, toch moeten we ander­zijds er ook nadruk op leg­gen, dat geloof een zaak is niet van één keer krijgen en altijd heb­ben, maar van dagelijks krij­gen en dagelijks beoefe­nen. Zo is het ook in zekere zin met de verge­ving der zonden: aan de ene kant ontvang je van God een complete kwijtschel­ding, die voor heel je leven in één keer voldoende is. Aan de andere kant moet je dagelijks met het Gebed des Heeren bidden: ver­geef ons onze schulden.

Zo is het ook met de wederge­boorte. Iemand, die wederge­boren is, zal nooit meer we­der­geboren hoeven te worden, maar toch kun je aan de ande­re kant ook zeggen, dat de gena­de van die nieuwe ge­boorte uit God een da­gelijkse beleving is en een dagelijkse ver­wondering schenkt. Zo kun je ook zeggen ten aanzien van de bekering. Aan de ene kant is het zonder meer waar: wie eenmaal waarlijk door God tot God be­keerd is, die blijft dat zijn leven lang. Toch zegt Jezus in Lucas 22 vers 32 tot de bekeerde Petrus: “En gij, wanneer gij eens zult bekeerd zijn, versterk uw broe­ders.”

Dit laat ons zien, dat Petrus op­nieuw be­keerd moest wor­den. Zo spreken we ook wel van een dagelijkse bekering. Daar bidt de bekeerde profeet Jeremia om in Klaagliederen 5 vers 21.

Het enige wat wij vanuit onszelf doen, is ons van de Heere afke­ren, zoals David in Psalm 119 vers 176 belijdt: “Ik heb ge­dwaald als een verloren schaap.” En dan moeten we steeds weer opge­zocht, terug ge­bracht en bekeerd worden...!

Is de bekering dan blijvend of niet? Ja en nee. In wezen van de zaak is de genade van God tot onze oprechte bekering een on­ver­liesbare zaak. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 29: “Want de genadegiften en de roe­ping Gods zijn onberouwelijk.”

En toch is bekering niet blijvend, alsof je nu rustig in slaap kunt vallen! Je moet je dagelijks beke­ren tot de Heere! En je mag ook dagelijks smeken: `Bekeer Gij mij tot U!' Doe dat maar. Dat is beter, dan zo­maar denken: ik ben er...


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen