Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met Catechisatie

Auteur: ds. W. Pieters

Het antwoord lijkt niet zo moeilijk, zeker niet in een jeugdblad dat 'De Catechisant' heet. Gewoon: trouw naar toe gaan, je daar goed gedragen, en de opgegeven vragen en antwoorden serieus leren. En zo is het. Maar er komt wat meer voor kijken. Bij een catechiseermeester of catecheet én bij een leerling of catechisant.

(1) Wat is jouw bedoeling om naar catechisatie te gaan? God te leren kennen, Hem te gehoorzamen en te eren? Nuttig te zijn voor je naaste? Zalig te worden?

(2) Hoe is je hart gesteld? Ben je nederig? Wil je graag iets leren, omdat je beseft hoe onkundig en onwetend je in geestelijke zaken bent? Of ga je naar de catechisatie zónder zin om iets te           leren, maar om eens stevig met de predikant te discussiëren?

(3) Heb je God om Zijn zegen gevraagd voordat je naar de catechisatie ging? Welke zegen? Dat God jouw verstand zal verlichten om de dingen van de Bijbel te verstaan. Dat Hij je bewaart voor verstrooiende gedachten, zodat je aandachtig mag luisteren; en later het geleerde ook mag onthouden.

(4) Lees je wel eens een boek over de stof die op catechisatie wordt behandeld? Bijvoorbeeld een catechismusverklaring die je ouders in de kast hebben staan - ouders, hebt u er één? Ja toch!!

(5) Denk je eraan dat God ook aanwezig is? Catechisatie is kerkelijk onderwijs, geen liefhebberij of hobby van een dominee. Het is Gods wil dat de jeugd van Zijn gemeente wordt onderwezen. En als je in het catechisatielokaal bent, besef je dan dat de aanwezige God een heilige God is, Die alles van je hoort en ziet?

(6) Als je uit de catechisatie komt, hoe is je ziel dan gesteld? Begin je direct met lachen en grappen maken, of over allerlei onbenulligheden van het dagelijkse leven te praten? Of probeer je de dingen die je hebt gehoord te onthouden, eventueel met je vrienden / vriendinnen te bespreken? Ja, ze zullen je wel een vrome kwezel vinden als je zo met catechisatie omgaat. Maar het is toch niet helemaal onbijbels wat ik schrijf, wel?

(7) Als je thuis komt, denk jij dan nog wel 's een minuutje na over de dingen die jou zijn verteld vanuit Gods Woord (via de Catechismus of een ander catechiseerboekje - van Hellenbroek of zo)? En bid je er dan thuis ook om dat de HEERE de gehoorde en geleerde waarheden aan je hart zal toepassen?!

(8) Elke dag tussen catechisatielessen in dient jouw levenswandel zó te zijn, dat de mensen kunnen zeggen: die jongere is naar catechisatie geweest!

Als jouw dagelijkse levenswandel niet overeenstemt met wat jou op catechisatie wordt geleerd, dan ben je met je gedrag een bespotting, niet alleen voor Gods knecht die je probeert te onderwijzen, maar ook voor heel de gemeente waarbij je hoort, en vooral voor God, over Wie het in elke catechisatieles gaat! Op bovenstaande manier begint (eenvoudig weergegeven) het vragenboekje van ds. Abraham Hellenbroek. En al is de tijd in 2004 heel anders dan in zijn dagen (het jaar 1700), toch zijn deze opmerkingen van hem nog steeds hoogst actueel. De manier waarop jongelui vroeger hun respect toonden, zal wat anders zijn geweest, dan waaroop jullie het nu doen. Dat doet er niet toe. Als deze dingen er wezenlijk maar zijn! Want, weet je, ook op catechisatie kun je zondigen. En er wordt wat gezondigd op catechisatie!! Er is wat een oneerbiedigheid!! Weinig respect voor Gods Woord en de leer der waarheid!! Besef jij dat jij zo je helse verdoemenis elke catechisatieles verzwaart?!

Cat-ècheoo

Het woord 'catechisatie' komt van het griekse woord cat-ècheoo, wat betekent: van boven af naar beneden laten klinken. Het werd in het alledaagse Grieks gebruikt om het onderricht in de eerste beginselen van een vak - van een timmerman, een leerlooier, enz. - aan te duiden. In dit Griekse woord zit de betekenis dat het onderwijs met gezag komt. Het is dus geen discussie, geen praatgroep, maar lering van iemand die verstand van zaken heeft, aan iemand die graag wat wil weten van het desbetreffende vak. Dit geldt voor catechisatielessen eveneens, maar dan vanuit het gezaghebbende Woord van God (door middel van Zijn knecht). Daarom gebruikt het Nieuwe Testament cat-ècheoo om aan te duiden het onderwijs in de leer der Waarheid. In I Korinthiërs 14 vers 19 schrijft Paulus:

"Ik wil (liever) in de gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mag onderwijzen [cat-ècheoo), dan tienduizend woorden in een (vreemde) taal."

Wanneer Lukas zijn beschrijving van het Evangelie stuurt naar zijn vriend Theofilus, vertelt hij dat deze man al wel was onderwezen, maar nog geen zekerheid had. Dit onderwijs benoemt hij met hetzelfde woord cat-ècheoo. Ten slotte: wat moet je doen voor je catechiseermeester? Paulus schrijft daarover in Galaten 6 vers 6:

"Wie onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst."

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen