Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer

Waar jij mee zit: wat is bidden?

Auteur: ds. W. Pieters

“Kunt u er eens uitgebreid over schrijven, wat nu eigenlijk bidden is? Ik kom zo vaak mensen tegen, die dat helemaal niet weten.”

Bidden is met God spreken, Hem ontmoeten. Bidden is Gods nabijheid zoeken. Wie mogen bidden? Allen, die Hem niet meer kunnen mis­sen. Die Hem liefhebben en bij Hem wensen te schui­len. Hoe moet je bidden? Hem vragen om de Geest der ge­nade en der gebeden. Die leert ons bidden. Het is dus niet te leren uit een boekje, maar alleen door de wer­king van de Heilige Geest. Maar als je nu zo slecht bent, zo vuil, zo gemeen, dat je niet meer durft te bidden? Dan doe je net als de onreine melaatse, die zich door niets liet tegenhouden. Hij vond, dat zijn onreinheid/melaats­heid niet een reden was om wèg te blijven, maar juist een reden om tot Jezus te kómen. Zo is jouw zonde geen reden om níet te bidden, maar om des te méér en des te érnsti­ger te bidden!

Maar ik kan helemaal niet bidden... Dat is goed. Ik heb liever te maken met jongelui, die niet kunnen bidden, dan met hen, die zo goed kunnen bidden. En ik denk, dat het ─met eerbied gezegd─ bij God ook zo is: die farizeeër in Lucas 18 kon goed bidden, maar God sloot Zijn oren ervoor. Die tolle­naar achterin de tempel kon heel niet bid­den, maar God hoorde en verhoorde zijn gesta­mel!

Maar als je al zo vaak hebt ge­vraagd en de Heere ant­woordt niet? Dan moet je met bidden maar ophouden!

Of niet? Blijf je ondanks alles toch bidden? Kun je het niet laten, al hoort God niet? Dat is het beste, hè?! Volhouden, al hoort God schijnbaar niet en al duurt het nog zo lang. Hij stelt je op de proef. Kijk, als je na een poosje het bidden toch weer kunt laten, dan was je bidden ook niet eerlijk. Daarom wacht God wel eens met verhoring om te kijken, of je het volhoudt of dat je het opgeeft. Het gaat dus uiteindelijk om een leven dichtbij God. En het gebed is hèt middel bij uitstek, dat daar­toe gezegend wordt. Daarom: kun je met bidden stoppen, dan is er geen ver­langen naar God in jou; en heb je oprecht verlangen naar God, dan kun je met bidden niet ophouden. Dan blíjf je sme­keling aan Zijn Troon!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen