Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Hoe moet ik omgaan met doodzonde

Auteur: ds. W. Pieters

Wanneer je het woordenboek raadpleegt, leer je: doodzonde is een zonde die het verlies van de heiligmakende genade ten gevolge heeft, of de geestelijke dood van de ziel. Doodzonde staat tegenover dagelijkse zonde. In de Bijbel komen we het woord 'doodzonde' niet tegen. Wel de omschrijving 'zonde des doods', waarmee wordt bedoeld: zonde of schuld, die ons in zo'n geval doodwaardig maakt. Wanneer is een zonde nu zó dat je er de dood mee verdient? In het maatschappelijke leven van nu kun je die zonde niet bedrijven, want er is geen enkele zonde waar de doodstraf op staat. In de tijd van Mozes was dat anders. Een 'zonde des doods' was hout sprokkelen op de Sabbath. De uitdrukking 'doodzonde' is afkomstig uit de roomse kerk, en de omschrijving die ik uit het woordenboek voor je neerschreef, heeft dan ook betrekking op die roomse opvatting. Een gevolg van deze opvatting is dat de meeste zonden niet zo erg zijn - ze zijn immers geen doodzonde! Letten wij er goed op wat de Heilige Schrift ons leert over het karakter van de zonde, élke zonde, dan komen we tot de verbijsterende conclusie dat er ALLEEN MAAR doodzonden zijn. Om het te zeggen met antwoord 11 van de Heidelbergse Catechismus:

... omdat zonde tegen Gods allerhoogste Majesteit gedaan is, moet ze ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden.

Hoe moet je met doodzonde, met zonde dus, omgaan? Een vreemde vraag, vind je niet? Verstandelijk is het antwoord zo simpel dat de jongste jongen die dit jeugdblad leest, het antwoord wel weet:

     1. je moet álle zonden ontvluchten, ertegen vechten;

     2. je moet álle zonden belijden, om vergeving ervoor vragen.

Toch blijkt het in de praktijk van alle dag niet zo gemakkelijk te zijn. De zonden, allemaal, ontvluchten...?! Hoe doe je dat? Zonden wonen ín ons. Dan moet je jezelf ontlopen. En dat gaat niet. En toch is het waar: alle mogelijke moeite moet ik ervoor doen om mijn zondige neiging te bestrijden en élke zondige verleiding te ontlopen. Verder, belijden en om vergeving vragen... Ook dat valt nog niet zo mee. Punt één: welke zonden deed ik vandaag allemaal? En dan ze alle belijden! Verder, wil ik eigenlijk wel mijn zonden aan God eerlijk vertellen (en aan de mensen - voor zover ik tegen hen heb misdaan)? En verlang ik wel naar vergeving? Maar toch: ja, vanavond al mijn zonden één voor één aan God vertellen en vragen: vergeef mij toch al mijn zonden, die Uw Hoogheid schonden! Doodzonde. De roomse kerk vergist zich in heel de uitdrukking, want ze is onbijbels. En toch, en toch, er is in zekere zin toch een doodzonde. De apostel Johannes schrijft erover (eerste brief, hoofdstuk 5, vers 16):

"Er is een zonde tot de dood."

Welke zonde is dat? De zonde waarvoor geen vergeving is. Van deze zonde moet je mijlenver vandaan blijven. Dat is duidelijk. Dit betekent niet dat andere zonden minder gevaarlijk zijn. Ze zijn niet minder erg - de dood waardig maak jij je er immers door! Ook is elke andere onbeleden en onbestreden zonde net zo geváárlijk. Wil ik een zonde niet schuldbewust belijden aan God? Dan ontvang ik daarvoor ook géén vergeving. Wens ik ene zonde niet te bestrijden, biddend om kracht van Gods Heilige Geest? Dan is om vergeving vragen mij onmogelijk en dan kan ik vergeving ook niet verwachten, wel?

Doodzonde - dagelijkse zonde. Er is verschil tussen de ene zonde en de andere. Niet alsof sommige zonden minder erg zouden zijn, of ons niet helwaardig zouden maken. Maar in kerkelijk en maatschappelijk opzicht is er wél verschil tussen de ene zonde en de andere. Het lijkt me dat dit duidelijk is. Iemand die als belijdend lid onder tucht gezet moet worden, is niet iemand met dagelijkse struikelingen en zwakheden - dan zouden alle leden onder tucht moeten staan. Maar dat is iemand die in een ergerlijke zonde leeft. Ook in geestelijk opzicht is er verschil. Er zijn, zo kunnen we in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 2, lezen: de dagelijkse zonden van zwakheid, terwijl paragraaf 4 ingaat op zware en gruwelijke zonden. Wie als Christen oprecht strijdt tegen de dagelijkse zonden van zwakheid, kan teer met God in het licht wandelen. Wie deze zonden langzamerhand meer en meer de vrije teugel laten en door de duivel en eigen boze lusten worden gebracht tot de genoemde zware en ergerlijke zonden, die...

vertoornen God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden hun geweten zwaar en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade.

Blijft het hier bij? Nee:

... totdat voor hen, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg weerkeren, het Vaderlijke aangezicht van God opnieuw verschijnt.

Zonde, klein of groot? Kijk eens naar het Lam van God Dat zó zwaar torste onder de lasten van...? Je weet het: van  ZONDEN.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen