Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Niet-zingen is (ook) gevaarlijk

Auteur: Ds. A.A.F. van de Weg

Zingen is een ultieme vorm van jezelf vergeten. Het is een gemeenschappelijk gebeuren en het voedt de individuele en gemeenschappelijke vroomheid. Het is daarom erg belangrijk om te zingen in de gemeente.

Zingen in de eredienst lijkt voorlopig niet mogelijk, maar is dat nu zo erg? Het gaat toch vooral om de Woordverkondiging?

Als gezin hebben wij het voorrecht naast de kerk te wonen. Het is er de laatste weken stil geworden. Ook op zondag. Het coronavirus verstoort het ópgaan naar Gods huis. Aan de andere kant van de pastorie is een kinderopvang gevestigd. Sinds enige tijd is deze weer in vol bedrijf. We merken dat aan de vele kinderstemmen die klinken. Op zijn tijd zingen de begeleiders liedjes met de kinderen. Flarden daarvan waaien over de heg de tuin van de pastorie in. Een vrolijke bedoening. Tegelijk is het in deze tijd iets om droevig van te worden. Het lijkt er namelijk op dat er in de komende maanden aan de ene kant van de pastorie volop gezongen wordt en dat aan de andere kant van de pastorie er het zwijgen toe gedaan moet worden.

De uitgevaardigde overheidsmaatregelen raken het maatschappelijk bestel, maar stoppen niet bij de kerkdeur, raken de gemeenschap en zelfs de liturgie. Wie de kerkdienst beleeft als een ”information takeaway” (Tim Keller), een gaan naar de kerk om een preek te ‘halen’, zal hier misschien schouderophalend aan voorbijgaan. Dit verraadt echter een consumptieve houding die Bijbels gezien niet houdbaar is. Al eeuwenlang is zingen (hoe ook vormgegeven) een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Naast het gesproken Woord klinkt het gezongen Woord. Wie meent dat het in de kerkdienst toch alleen maar om de preek gaat en dat de rest er maar wat bij hangt, heeft de (gereformeerde) traditie niet mee. Mogelijk is zingen in een gebouw gevaarlijk. Niet-zingen is zeker gevaarlijk! Zingen is namelijk een ultieme vorm van jezelf vergeten. Ik deel graag drie overwegingen:

1. De gemeentezang is een gemeenschappelijk gebeuren.

In het lied antwoordt de gemeente. De enkeling wordt opgenomen in het geheel en beantwoordt collectief de verkondiging van het Woord in zang. In het gemeenschappelijk zingen klinkt de stem van de kerk. „Niet ik zing, maar de Kerk zingt” (Bonhoeffer). Ons gemeenschappelijk zingen is een oefening in het verwijden van onze geestelijke horizon, zodat wij onze beperkte aardse gemeenschap leren zien in het grotere geheel van de katholieke kerk van alle eeuwen en plaatsen. Het gevaar is groot dat met het verdwijnen van het zingen wij ‘loszingen’ van die gemeenschap.

2. Gemeenschappelijk zingen voedt de individuele en gemeenschappelijke vroomheid.

Zingen is een pedagogisch middel om het Godsverlangen te voeden. Wie met anderen zingt, zingt niet alleen mee, maar zingt de woorden ook ‘in’ (Herman Paul), dwars tegen alle stemmingen in en erboven uit, zodat vrees en twijfel overwonnen worden, hoop en verwachting geboren worden. In het zingen belijden wij schuld, beleven wij onze afhankelijkheid, aanbidden wij God. In het gezamenlijke zingen geeft de gemeente gehoor aan de oproep om psalmen en geestelijke liederen te zingen (zie Efeze 5:19, Kolossenzen 3:16). Efeze 5:19 („en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen…”) kan ook vertaald worden met: „en spreek tót elkaar...” De gemeente zingt dus voor de Heere, maar zingt ook elkaar toe. Wat dat voor gevolgen kan hebben, heeft Augustinus eens verwoord: „Wat heb ik geschreid bij Uw hymnen en gezangen, heftig ontroerd door de stemmen van Uw lieflijk zingende gemeente! Die stemklanken vloeiden mijn oren binnen en Uw waarheid zeeg in mijn hart en een innige aandoening van vroomheid golfde daaruit opwaarts en dan stroomden de tranen en ik voelde mij er wel bij.” (Belijdenissen)

3. We zingen in verscheidenheid en diversiteit.

De gemeente is geen gemeenschap van gelijkgezinden, maar is een veelkleurig geheel. Dat is soms lastig en frustrerend. Die diversiteit wordt overstegen in het gezamenlijke lied. Bovendien kan het gezamenlijk zingen verschillen relativeren en verbindt het leden op hoger niveau aan elkaar. Wij verloochenen onszelf, terwijl wij zingen. In de liturgie worden wij verlost van onszelf. Zo samen te komen en samen te zingen is aangenaam en heilzaam (vergelijk Romeinen 15:6).

Tot slot: laten we in deze tijd van niet of minder frequent samenkomen en niet of nauwelijks zingen, bedenken wat wij missen, en ons oefenen in verlangen om weer op te gaan naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen (Psalm 42:5).

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen