Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Hoe moet ik omgaan met de duivel

Auteur: ds. W. Pieters

"Daar moet je niet mee omgaan!" Toch moet je wel een houding hebben ten opzichte van de duivel. Hij wil immers wel met jou omgaan. Hoe ga je daar mee om? Het kortste antwoord luidt: vermijden. Iets langer geformuleerd: vermijden als de pest! Hoe vermijd je de duivel? Soms door gezelschap te vermijden, soms door alleen zijn te vermijden. Van gezelschap, waarop Mattheüs 18 vers 20 niet van toepassing is, geldt: de duivel is daar in het midden. Of denk je dat er ook bijeenkomsten zijn waar noch de Ene noch de andere aanwezig is? Alleen zijn heeft ook zo zijn gevaren. Ben je somber gestemd, depri, of zelfs erger, dan zal de duivel proberen je daar gezelschap te houden. Je kunt de duivel of zijn helpers niet ontlopen. Daarom is vermijden niet het antwoord dat de Bijbel ons geeft. Daar lezen we wat anders (Jakobus 4 vers 7):

"Weersta de duivel."

Misschien denk je: helpt dat wel? Ik ben zo zwak, en hij is zo sterk... Ik ben zo dom, en hij is zo listig... Toch schrijft Jakobus er in hetzelfde vers iets heel moois bij:

"... en hij zal van u vluchten."

Hij schrijft niet: en dáárom zal de duivel vluchten; omdat jij zo dapper, zo standvastig en zo oprecht hebt gestreden. Nee, er staat in dit vers geen oorzakelijk verband tussen onze weerstand en satans vlucht; en dat bestaat ook in werkelijkheid niet. Met andere woorden: wij veroorzaken de vlucht van de duivel niet. Maar hij vlucht ondertussen wel van ons. Hoe dat komt? Daar hoef je toch niet drie keer naar te raden, is 't wel? Wat is het beste wapen in die strijd? (Ja, 'weerstaan' houdt strijden / vechten in.) In hetzelfde vers schreef Jakobus het al:

"Onderwerp u aan God."

Des te meer wij ons onder Gods hand buigen, gewillig zijn ons door Hem te laten beheersen en besturen, regeren en leiden, des te minder is satans invloed op ons. Andersom: des te onafhankelijker wij van God wensen te zijn, des te meer vat heeft deze grote tegenstander op ons. De kanttekeningen van onze statenbijbel maken ons duidelijk hoe dit onderworpen zijn bedoeld is: met gewillige gehoorzaamheid aan Zijn geboden; al uw gedachten, begeerten, genegenheden, woorden en werken schikkende naar de regel van Zijn wil in Zijn Woord voorgeschreven. De apostel Petrus schrijft er in zijn eerste brief, het laatste hoofdstuk, de verzen 8 en 9 ook over:

"Weest nuchter, waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. Weersta hem, vast zijnde in het geloof."

Hij noemt als strijdwapens: nuchter zijn, waken, en in het geloof vast staan. Nuchter zijn: je niet laten beïnvloeden door muziek, drank, hartstochten, lusten. Je niet in slaap laten wiegen met mooie beloften van veel genot en geluk in deze wereld. Verder, we moeten onwrikbaar geloven dat God er is en dat Hij een ieder beloont die Hem zoekt.

Nog een paar praktische tips. De duivel oefent meestal zijn invloed uit door wat je ziet en wat je hoort. De massamedia zijn bij uitstek op video en audio, zien en horen, gericht. Geen wonder dat satan juist deze gebruikt, probeert te gebruiken, om bij je aan boord te komen. Hij lift mee op de wagen van jouw nieuwsgierigheid, al surfend over internet, al draaiend aan de knop van de zendstations.     Daar tegenover staat: is je kopje vol, dan kan er geen koffie meer bij. Dat is: doordrenk jij je gedachten met de Bijbel, Gods gedachten, dan is er geen plaats voor ijdele, vuile, zondige gedachten. Ik weet dat de duivel kans ziet om onder de heiligste verrichtingen, zoals bidden, zingen, naar de preek luisteren, Bijbel lezen, Avondmaal houden, Gods volk bezoeken..., je te pakken te nemen. Immuun ben je nooit. Daarom nog één advies, overgenomen van Salomo - die er zelf helaas maar al te weinig gebruik van heeft gemaakt -:

"De Naam des HEEREN is een sterke toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen [vluchten dus], en in een hoog vertrek gesteld worden."

Steeds weer biddend om Gods bewaring, hulp, wijsheid, zal de invloed van de duivel en zijn helpers op onze gedachtewereld, op ons begeerteleven, op onze meningsvorming steeds kleiner worden. Al kom je de strijd niet te boven, en al is satan listiger dan je vermoedt, en sterker dan jij meent, tóch zal hij geen overwinnaar zijn van tot God vluchtende lezers van 'De Catechisant'.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen